Vigil light, candle with the miner belongings (helmet, gloves, pickaxe, vest, belt)

Uzatváranie banských prevádzok so štátnou pomocou

14. júla 2022 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ako poskytovateľom dotácie a spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ako prijímateľom dotácie.
Novy projekt 11.jpg

Hravá interaktívna motivácia k ekologickému správaniu v OC Korzo Prievidza

Ako v dnešnej dobe s pretlakom informácií  komunikovať ekologickú tému tak, aby zaujala? OC Korzo Prievidza v spolupráci s majiteľom a tvorcom Escape room-ov na Slovensku s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti našli spoločnú reč, aj vhodný spôsob. Je ním interaktívna hra pre celú rodinu.