Mesto Košice dostane finančnú injekciu 100 miliónov eur

Peniaze, euro
KOŠICE 2. októbra (WEBNOVINY) – Približne 100 miliónov eur príde do Košíc po výjazdovom rokovaní vlády, ktorá prerokovala a schválila materiál Analýza sociálno-ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Ako vyplýva z materiálov, minister školstva, vedy a výskumu má vytvoriť predpoklady pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektov zameraných na budovanie vedecko-technických parkov na Technickej univerzite v Košiciach, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústave SAV v Košiciach zo štrukturálnych fondov EÚ.

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj má zabezpečiť ich realizáciu uzatvorenými zmluvami v celkovej výške 96 702 656 eur.

Mesto Košice má dostať dva milióny eur zo Všeobecnej pokladničnej správy na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť. Zo sumy je napríklad 300 000 eur vyčlenených na zvýšenie bezpečnosti v meste – najmä na kamerové systémy, technické vybavenie, zvýšenie počtu mestských policajtov.

Ďalších 290 000 eur má ísť na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX. Našlo sa aj 340 000 eur na opravu bazéna základnej školy na Družicovej ulici, ktorý využívajú žiaci ďalších jedenástich škôl, aj 113 000 eur na opravu bazéna ZŠ na Tomášikovej ulici, kam chodia žiaci z desiatich škôl. Zvyšná časť prostriedkov je určená na opravy školských budov a 50 tis. eur na nákup hudobných nástrojov pre dve základné umelecké školy.

Riešiť chcú havarijné stavy

Vláda
Foto: SITA/Miroslav Vacula

Vláda chce mestu poskytnúť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu 1,5 milióna eur na riešenie havarijného stavu mosta na ceste II/547 Hlinkova ulica.

Ide o frekventovaný most na ceste spájajúcej centrum mesta so sídliskami Dargovských hrdinov a Ťahanovce a cesta súčasne slúži ako diaľničný privádzač k diaľnici D-1 Prešov-Košice.

Na zlepšenie dopravnej situácie má minister financií vyčleniť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozšírenie cesty II/552 Slanecká na štvorpruhovú.

Vláda chce poskytnúť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu dva milióny eur na začatie združenej investície s mestom Košice na rekonštrukciu a modernizáciu areálu kúpaliska Červená hviezda. Kúpalisko je majetkom štátu a spravuje ho ministerstvo vnútra.

Prispejú na riešenie lokalít zosuvov

Minister životného prostredia má zabezpečiť podrobný geologický prieskum vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre následnú sanáciu celého zosuvného územia v katastri mesta Košice a obce Nižná Myšľa vo finančnom objeme 1,3 milióna eur.

Ďalších 300 000 eur je určených na podrobný geologický prieskum vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre následnú sanáciu zosuvného územia v katastri mesta Košice – mestské časti Opátske, Heringeš a Krásna nad Hornádom.

Košice sa boja storočnej vody

Fico, vláda
Foto: SITA/Miroslav Vacula

Vláda uložila ministrovi životného prostredia zabezpečiť peniaze na rekonštrukciu hate Vyšné Opátske. Zabezpečiť má aj prípravu a začatie prác na zvýšení prietokovej kapacity mosta Ťahanovce, ktorý ohrozuje voda pri povodniach.

V závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov má minister životného prostredia zabezpečiť peniaze na výstavbu protipovodňových opatrení na ochranu mestských častí Džungľa, Staré Mesto a Sever.

Vláda súčasne uložila ministrovu podporiť v záujme zvýšenia efektivity čerpania finančných prostriedkov Environmentálneho fondu pilotný projekt Čistenie vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie v objeme 200 000 eur do konca roku 2013 a pol milióna eur v rokoch 2014 až 2015.

Pri storočnej vode sú reálne ohrozené mestské časti Ťahanovce, Sever, Staré Mesto, Džungľa, Vyšné Opátske a Krásna nad Hornádom. Nedostatočná ochrana sa prejavila najmä počas povodne v roku 2010. Problémy so záplavami sa vyskytujú aj na iných menších tokoch, nachádzajúcich sa na území mesta.

Momentálne sa rieši Hornád

V súčasnosti zvyšujú hrádzu Hornádu v košickej mestskej časti Džungľa za 250 000 eur. Ďalšie stavby prídu na rod v rokoch 2013 až 2018, pričom náklady majú dosiahnuť 39 miliónov eur.

Už tento mesiac sa má začať realizovať stavba Zvýšenie kapacity koryta Hornádu na pravej strane v mestských častiach Sever a Staré Mesto s celkovým nákladom 12 miliónov eur, pričom práce by mali byť ukončené v decembri 2016. V roku 2014 sa má rekonštruovať hať Vyšné Opátske s celkovým nákladom tri milióny eur, v roku 2016 hať Ťahanovce za 12 miliónov eur, pričom práce majú byť ukončené v decembri 2017.

Ďalších 10 miliónov eur sa má v rokoch 2016 až 2017 investovať do výstavby ochranných hrádzí rieky Hornád v mestských častiach Sever a Ťahanovce. V rovnakom období sa má za dva milióny eur urobiť úprava koryta a ochranných hrádzí Hornádu v mestských častiach Opátske a Krásna.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Vláda SR