Ministerstvo chce komplexne bojovať proti týraniu detí

Násilie, bitka, dieťa
Foto: shutterstock.com

BRATISLAVA 30. novembra (WEBNOVINY) – Problematiku pomoci týraným deťom nie je možné vnímať ako problematiku, ktorú by mal a mohol riešiť len jeden rezort. Práve preto prijalo ministerstvo práce úlohu skoordinovať ostatné rezorty a zodpovedné subjekty a navrhnúť riešenie situácie v prípade týraných detí, agentúru SITA informoval hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Súčasťou prípravy bol prieskum zameraný na násilie páchané na deťoch, za ktorým stojí Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý spadá pod ministerstvo práce. „Považovali sme za dôležité začať od relevantných čísiel, keďže takýto výskum nebol na Slovensku spracovaný od roku 1999,“ vysvetlil. Aj v tomto prípade sa podľa jeho slov jasne ukázalo, že bez spolupráce s ostatnými subjektmi nie je násilie na deťoch možné riešiť. Spolupracovali na ňom výskumné pracoviská rezortu práce, školstva, neštátne subjekty, ale tiež klinika detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Narážky na vzhľad detí nie sú výnimkou

Prieskum okrem iného ukázal, že obrátiť sexualitu proti deťom nie je v slovenských pomeroch nič nezvyčajné. Z viac ako 1560 oslovených detí sa 111 stretlo so sexuálnym zneužitím alebo ich takéto zaobchádzanie ohrozuje. Na prieskume, ktorý sa uskutočnil v máji minulého roka, sa zúčastnili žiaci z 8. a 9. ročníkov základných škôl. Za sexuálne zneužívanie sa považujú aj verbálne prejavy ako sexuálne narážky, urážky a poznámky o postave alebo vzhľade dieťaťa.

Túto oblasť násilia uvádzali deti v dotazníkoch najčastejšie, zo 111 mladistvých to bolo viac ako 70 percent. Vyskytli sa však aj prípady, keď písali o dotykoch alebo o nútení k pohlavnému styku. Tretina z týchto detí uviedla, že sa niekto dotkol alebo dotýka ich intímnych častí, takmer tretina zase uviedla, že ich dospelý nútil k pohlavnému styku. So sexuálnymi poznámkami sa deti stretávajú hlavne v školách. Dotyky a vynucovanie pohlavného styku zo strany dospelých sa deje podľa výsledkov prieskumu najmä v blízkosti domu. Prieskum potvrdil, že zneužívanie detí a páchanie násilia na deťoch sú reálne.

Pripravený je návrh na verejnú ochranu detí

Týranie detí sa na Slovensku rieši v legislatívnej i koncepčnej rovine. Táto problematika je jednak predmetom schválenej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorú pripravovalo široké spektrum subjektov na pôde výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V marci zriadil rezort práce v rámci svojej organizačnej štruktúry Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. „Jeho primárnou úlohou je koordinovať plnenie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím v rezorte,“ priblížil Stuška. Stredisko sa snaží, aby opatrenia na ochranu detí pre násilím vychádzali z overených údajov a z reálneho poznania stavu.

Na medzirezortné pripomienkové konanie je takisto pripravený návrh riešenia verejnej ochrany detí, a teda návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. „Z vecného aj legislatívneho hľadiska ide o mimoriadne zložitú úlohu a návrh právnej úpravy sme preto pripravovali v spolupráci s členmi výboru pre deti a mládež aj výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,“ poznamenal hovorca ministerstva práce.

Rezort spolu s ministerstvom spravodlivosti pripravil i návrh zmien a doplnení rodinného práva, občianskeho práva a úpravy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rovnako sa sfunkčnil výbor pre deti a mládež. Jeho zasadnutia boli pôvodne relatívne formálne, no teraz sa z neho postupne stáva platforma pre prezentovanie názorov na problematiku práv detí, ale aj miesto formulovania a navrhovania zásadných opatrení.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR