Matovičove ministerstvo chce bojovať proti daňovým podvodom, navrhuje zaviesť viacero zmien v zákonoch (video)

Igor Matoviš
Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič počas vyhlásenia, na ktorom informoval o svojej pracovnej ceste do Moskvy. Bratislava, 9. apríl 2021. Foto: Archívne, SITA/Ľudovít Vaniher
  • aktualizované 27. apríla, 14:43

Vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motiváciu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností má priniesť návrh novely daňového poriadku, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Zo súčasnej neverejnej formy hodnotenia daňových subjektov tzv. indexom daňovej spoľahlivosti sa má prejsť na transparentnú formu hodnotenia.

Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, napríklad načas podávať daňové priznania alebo včas platiť dane, budú podľa ministerstva odmeňované benefitmi. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Diskvalifikácia fyzických osôb

Ako na utorkovej tlačovej besede povedal minister financií Igor Matovič, finančná správa bude rozlišovať medzi poctivými a nepoctivými daňovníkmi. Poctivé daňové subjekty, ktoré si svoje daňové povinnosti plnia načas, podľa neho budú mať nárok na dlhšie lehoty na dodanie podkladov, budú platiť nižšie sumy za vydanie záväzného stanoviska, získajú nárok na skoršie uplatnenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, či budú mať nárok na odklad platenia a splátok.

K lepšiemu výberu daní a očisteniu podnikateľského prostredia má prispieť aj diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. „Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody,“ tvrdí ministerstvo financií.

Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.

Daňovníkom zavedú bonus

„Tento inštitút uplatníme voči nezodpovedným daňovníkom, ktorí budú zneužívať systém,“ povedal Matovič. Podnikatelia, ktorí zneužívajú daňový systém, by sa tak mali podľa neho na tri roky dostať mimo podnikateľského prostredia.

Zmenou zákona o dani z príjmov sa má zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožniť dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

„Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa zavádza bonus – znižuje sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku,“ uviedol rezort financií.

Rozšíri sa pôsobnosť inštitútu ručenia za daň

Novelizáciou zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) sa má zaviesť povinnosť pre platiteľov dane oznamovať finančnému riaditeľstvu čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov. S tým úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň.

„To sa za nezaplatenú daň uplatní aj v prípade, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva,“ dodalo ministerstvo financií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Igor Matovič
Firmy a inštitúcie Finančná správa SRMF Ministerstvo financií SR