Ministerstvo financií pripravilo analýzu zmien platenia DPH

Dane_daň_priznania
Foto: SITA/Marián Peiger

BRATISLAVA 3. decembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo financií (MF) SR pripravilo analýzu zavedenia režimu úhrady dane z pridanej hodnoty (DPH) po prijatí platby. V nej sa zaoberá zavedením možnosti pre malé a stredné podniky uhrádzať DPH až po tom, ako prijmú od svojich odberateľov úhradu za dodané tovary a služby. V súčasnosti totiž aj tie firmy, ktorým ich odberateľ nezaplatí za dodané tovary a služby, musia štátu priznať a uhradiť DPH.

Financovanie splatnej dane z vlastných zdrojov môže podľa rezortu financií predstavovať vážny problém a nedostatok týchto zdrojov potom malým a stredným podnikateľom napríklad bráni v ďalších investíciách. „Analýza, ktorú Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania, sa zaoberá možnosťami, ako vznik daňovej povinnosti malých a stredných podnikov naviazať na zaplatenie faktúry od odberateľa,“ uviedol minister financií Peter Kažimír.

Ministerstvo predkladá tri alternatívy

Rezort financií predkladá tri alternatívy. Prvou alternatívou je režim odloženej platby DPH, druhou osobitný režim uplatňovania DPH na základe platieb bez využitia výnimky a tretia s využitím výnimky. Zavedenie režimu úhrady DPH po prijatí platby vo forme ktorejkoľvek z alternatív bude mať hotovostný a akruálny vplyv iba v prvom roku zavedenia.

Zároveň však treba podľa MF brať do úvahy efekt zvýšenia daňových podvodov, ktorý by významne podporovalo zavedenie tretej alternatívy. Kým prvá a tretia alternatíva budú mať v prvom roku zavedenia negatívny vplyv na hotovostný výnos DPH, druhá alternatíva by mohla znamenať zvýšenie hotovostného výnosu v prvom roku zavedenia.

Dane danove
Foto: SITA/Martin Havran

Zvýši sa aj náročnosť celého systému DPH

Podľa rezortu financií si bude zavedenie zmien vyžadovať popri legislatívnej úprave mnohých ustanovení zákona o DPH, vrátane zakotvenia početných výnimiek, aj prehodnotenie, prípadne úpravu procesných postupov správcu dane. Rovnako sa zvýši aj náročnosť celého systému DPH, a to predovšetkým duálnym fungovaním štandardného a osobitného režimu. Taktiež sa zvýši administratívna záťaž, bude potrebné aktualizovať účtovné softvéry a podobne.

Zavedenie režimu uplatňovania DPH na základe platieb taktiež podľa ministerstva ovplyvní príjmovú stránku štátneho rozpočtu. Rozsah ako aj dopad tohto ovplyvnenia bude závislý od toho, ktorý z troch možných režimov by Slovenská republika zaviedla. Zavedenie výnimky rezort financií neodporúča. Osobitný režim uplatňovania DPH na základe platieb s využitím výnimky by malo negatívny vplyv na štátny rozpočet.

Podnikateľské asociácie a zväzy, s ktorými MF SR diskutovalo, túto iniciatívu vítajú. Podnikateľská aliancia Slovenska systém odvedenia DPH až po prijatí platby vníma pozitívne. „V čase zhoršenej platobnej disciplíny pomôže zlepšiť finančnú situáciu v podnikoch, ktoré častokrát nie vlastnou vinou čakajú na úhradu za dodané tovary a poskytnuté služby neprimerane dlho. Nový systém úhrady DPH v menších podnikoch však bude potrebné nastaviť tak, aby nezvýšil celkové administratívne zaťaženie podnikania,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Róbert Kičina.

Systém zlepší platobnú pozíciu malých a stredných podnikov

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov na základe informácií z členskej základne a od malých a stredných podnikov podporuje takýto zámer ministerstva. Pozitívne snahu riešiť túto problematiku hodnotia aj odborníci na oblasť daní. „Zavedenie tohto systému na Slovensku určite zlepší platobnú pozíciu malých a stredných podnikov aj napriek tomu, že môže priniesť dodatočné povinnosti evidenčného charakteru,“ zhodnotila Christiana Serugová, managing partner spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko.

Pripravenú analýzu rezort financií po medzirezortnom pripomienkovom konaní predloží na rokovanie vláde. Ministri by mali rozhodnúť o stanovení obratovej podmienky a o prijatí tej alternatívy, ktorá bude mať najnižší negatívny dopad na štátny rozpočet, neotvorí priestor pre nárast daňových únikov a súčasne prinesie najnižšie administratívne zaťaženie pre platiteľov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter KažimírRóbert Kičina
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR