Nadácia LINAJE podporila zbierkou centrum Ôsmy svetadiel

Nadácia LINAJE logo
Nadácia LINAJE logo

BRATISLAVA 9. januára (WBN/PR) – Nadácia LINAJE už po druhýkrát uskutočnila verejnú zbierku v priestoroch Avion Shopping Parku v predvianočnom období na podporu výstavby Ôsmeho svetadiela – rezidenčného centra pre ľudí s autizmom v dedine Borová. Na osemdňovej akcií predstavitelia Nadácie LINAJE spoločne so známymi tvárami zo spoločenského života a dobrovoľníkmi v tomto roku zbierali finančné prostriedky prostredníctvom predaja zážitkovej rozprávkovej knižky “Rozprávky z ôsmeho svetadielu” a Benefičného kalendára “Silní pomáhajú maličkým, alebo naopak?”. Výťažok z verejnej zbierky vo výške 100% bol poukázaný v prospech Ôsmeho svetadiela na účet SPOSA – T o.z.

AVION Shopping Park v Bratislave už po druhýkrát bol domovom tejto špeciálnej akcie, kde formou verejnej zbierky mohli návštevníci stánku Nadácie LINAJE získať atraktívne diela z “kuchyne” nadácie. Medzi “výtvormi” však boli aj dary známych tvári, podpísané knižky, CD aj DVD a iné zaujímavé predmety.

Hostiteľmi v stánku boli predstavitelia nadácie – Bibiana Ondrejková, Veronika Gabčová – Lučeničová, Zuzana Vačková a Štefan Pogány. “Som rád, že zbierka sa opäť vydarila. Možno je to málo, možno je to veľa za pár hodín denne – každopádne dosť na to, aby sme sa v budovaní zariadenia posunuli o ďalší krok. Aj v tom spočíva podstata projektu „Silní pomáhajú maličkým, alebo naopak?“. Avšak nie je podstatný nadpis, ale akýkoľvek životaschopný a uskutočniteľný zámer ľudí dobrej vôle pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Môžu to robiť ľudia mladí, starí, tuční, chudí..akíkoľvek !” komentoval akciu Predseda správnej rady a správca nadácie Štefan Pogány.

Celkový výťažok z verejnej zbierky v dňoch od 12.12.2012 do 20.12.2012 bol 6.424,60 Eur. Uvedenú čiastku Nadácia LINAJE navýšila o ďalšie prostriedky a tak poukázala celkovo 10.000 Euro na účet Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Trnave, o.z. s ktorou sa podieľajú na výstavbe rezidenčného centra Ôsmy svetadiel.

V zmysle písomnej dohody a účelu zbierky sa z prostriedkov nakúpia sanitárne prostriedky, obklady a dlažby do technických miestností, zárubne, dvere, kovania a taktiež materiál na omietky a na zateplenie fasády chránenej dielne.

Špeciálne poďakovanie patrí fotografke Ivone Oreškovej, Marošovi Kramárovi, Zuzane Tlučkovej, vizážistovi Borisovi Bordácsovi, Renému Štúrovi, Andree Karnasovej, Paľovi Topolskému, Gregorovi Marešovi, Michalovi Hudákovi, Ottovi Kollmanovi, Matejovi Landlovi, Kataríne Brychtovej, Tomášovi Bezdedovi, Romanovi Pomajbovi, Jane Daňovej, Štefanovi Bugalovi, Mariánovi Greksovi, Veronike Paulovičovej, Gizke Oňovej a dobrovoľníčkam Janke, Soni, Sylvií, Štefanovi, Evičke, Zuzke, Soničke, Petrovi, Veronike, Bibianke, Maruške a Grétke, ktorí pomáhali uskutočniť túto akciu.

Partnerom akcie boli: CBA Slovakia, Avion Shopping Par, Roche, Panta Rhei, Martinus.sk, Otto Berg, SPOSA – TT, Azet.sk, Pay-Per-Vision Media, Store Media a dm-drogerie markt.

Rezidenčný projekt dospelých autistov “Ôsmy svetadiel”: V Borovej pri Trnave vzniká nové stredisko pre mladých dospelých autistov „Ôsmy svetadiel“. Na rozdiel od podobných existujúcich zariadení ide o stredisko rodinného typu. Zariadenie má byť riešené zároveň aj ako farma, kde by klienti pestovali rastliny, resp. sa neskôr starali aj o zvieratá. Denne by zariadenie navštevovalo cca 25 – 30 ľudí, neskôr má ambíciu rozšíriť sa aj pre klientov so stálym pobytom. Zariadenie má tiež pomôcť rodičom autistov, ktorí majú často problém, kam umiestnia deti po skončení školy. Pri plánovaní projektu – ktorého celková hodnota výstavby je cca 650.000 Eur – sa členovia združenia inšpirovali podobným zariadením v Maďarsku.

SPOSA – T, o.z. – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave / SPOSA-T /je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Jej cieľom je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života postihnutých jedincov, hlavne zabezpečenie dôstojného a zmysluplného života dospelých autistov formou zriadenia chránenej dielne a zariadenia sociálnej starostlivosti rodinného typu.

SPOSA-T bola založená v roku 1998 z iniciatívy rodičov. Na podnet združenia vznikli autistické triedy v materských školách, základných školách a praktická škola. Od svojho vzniku vyvíja osvetovo-poradenskú i mediálnu činnosť v regióne aj mimo regiónu, v spolupráci s odborníkmi organizuje kurzy a školenia pre rodičov a špeciálnych pedagógov, jednodňové výlety, rekondičné pobyty, výstavy a charitatívne koncerty či iné prezentačné podujatia.

Pri SPOSA-T pracuje terapeutická dielňa pre rodičov, záujmové krúžky pre deti , klub autistickej mládeže. Priestory združenia slúžia i k vykonávaniu praxe žiakov Praktickej školy pre autistov v Trnave. www.sposa-t.sk

Nadácia LINAJE

Začala svoju činnosť v roku 2010 so zámerom poskytovať spoločensko a verejno-prospešné činnosti najmä v oblasti sociálnej pomoci. Ambíciou Nadácie LINAJE je konkrétna pomoc tým odkázaným jednotlivcom a komunitám, ktorí ju dokážu čo najvhodnejšie zužitkovať v prospech svojho ďalšieho života, zároveň podajú pomoc ďalším.

Verejnoprospešné posolstvo Nadácie sa sústreďuje na oblasť realizácie a ochrany ľudských práv, podpory detí a mládeže v krízových centrách a pomoci týraných žien a ich detí. Predstavitelia a hlavní podporovatelia LINAJí sú ľudia, ktorí sa počas svojej kariéry viac rokov aktívne zapájali do poskytovania pomoci odkázaných skupinám.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Vačková