Najvýznamnejšie diela Antona Bernoláka sú na webe

V Poprade zreštaurovali knihy zo 16. storočia
Zreštaurovaná kniha saského práva z roku 1517. Foto: SITA/Rastislav Ovšonka
Anton Bernolák ma v Martine bustu
Foto: SITA/Milo Fabian

BRATISLAVA 21. septembra (WEBNOVINY) – Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala najvýznamnejšie diela kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.

Záujemcovia o slovenskú históriu a jazyk, študenti, vedci a ďalší ich môžu nájsť na webstránke národnej knižnice www.dikda.eu. V rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív SNK zverejnila päť najvýznamnejších diel Antona Bernoláka, ktoré boli vydané v 18. a 19. storočí.

Záujemcovia tu nájdu tituly Etymológia Vocum Slavicarum (Trnava, 1791), Něco o Epigrammatéch (Žilina, 1794), Toto Maličké Písmo má sa Pánovi Anti-Fándlymu do … (Trnava, 1790), Grammatica Slavica (Posonii, dnešnej Bratislave 1790) a 1., 3., 4., 5. a 6. diel diela Slowár Slovenskí Česko – Latinsko – Nemecko – Uhorskí, ktoré vydali vo vtedajšej Bude, dnešnej súčasti Budapešti v roku 1825, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SNK Miriam Štefková.

Jazykovedné diela Grammatica Slavica, Etymologia vocum Slavicarum a Slowár Slovenskí Česko – Latinsko – Nemecko – Uhorskí patria podľa generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej medzi najvýznamnejšie diela Antona Bernoláka.

„Anton Bernolák položil svojou celoživotnou jazykovednou prácou základy spisovného slovenského jazyka. Zdigitalizované diela tejto významnej slovenskej osobnosti budú určite veľkým prínosom nielen pre bádateľskú odbornú verejnosť, ale aj pre žiakov, študentov a všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o históriu nášho jazyka,“ citovala generálnu riaditeľku národnej knižnice Štefková.

Anton Bernolák (3. október 1762, Slanica – 15. január 1813, Nové Zámky) po absolvovaní poetiky a rétoriky na seminári v Bratislave pokračoval v štúdiu filozofie na akadémii v Trnave a neskôr teológie na univerzite vo Viedni. Teologické štúdiá úspešne zavŕšil na generálnom seminári v Bratislave. V poslednom roku Bernolákovho štúdia vyšlo v Bratislave kodifikátorské dielo Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum… (1787) s pripojenou príručkou gramatiky Orthographia, ktorým bola uzákonená kultúrna západoslovenčina ako prvý spisovný jazyk Slovákov. Po kňazskej vysviacke Bernolák pôsobil ako kaplán v Čeklíse, dnešnom Bernolákove, a neskôr na vikariáte v Trnave. V tomto období dosiahol vrchol svojej tvorivej činnosti. Vydal základné jazykovedné diela Grammatica Slavica (1790) a Etymologia vocum Slavicarum (1791) a zostavil prvý koncept Slovára. Počas pôsobenia v Trnave sa popri funkcii kancelára, archivára, cenzora kníh a prísažného notára podieľal aj na organizovaní kultúrneho života. Napríklad založil spolok Slovenské učené tovarišstvo. Spolok bol prvou celonárodnou nadkonfesijnou kultúrno-osvetovou spoločnosťou s pobočkami po celom Slovensku. Na čele spolku stál Anton Bernolák, jeho tajomníkom bol Juraj Fándly.

SNK pokračuje v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, teda po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Diela digitalizuje v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Anton Bernolák
Firmy a inštitúcie SNK Slovenská národná knižnica