Nápady študentov pre regióny sa menia na reálne projekty

JASR logo
JASR logo Foto: JASR

BRATISLAVA 4. júna (WBN/PR) – „Môj projekt pre región“ – to je názov celoslovenskej finálovej súťaže študentov v programe Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorá sa uskutoční 6. júna 2012 na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici, v čase 11.00 – 15.30 hod.

Cieľom súťaže je podporiť a rozvinúť u mladých ľudí schopnosti a zručnosti potrebné pre mapovanie a prezentovanie konkrétneho regiónu so zámerom prilákať do neho turistov a predstaviť vlastné zrealizované nápady pre rozvoj miestneho cestovného ruchu. Súťaž svojim obsahom a formou podporuje tiež rozvoj komunikačných zručností študentov, čo je mimoriadnym prínosom pre ich ďalšie štúdium a hlavne uplatnenie sa na trhu práce. Najdôležitejším momentom súťaže je to, že študenti nesúťažia len s nápadmi, ale s projektmi, ktoré museli v praxi zrealizovať. Študenti z roka na rok prichádzajú s novými nápadmi a návrhmi na podporu cestovného ruchu v regiónoch, ale hlavne s nápadmi, ktoré sú realizovateľné a prvé kroky pre ich využiteľnosť už aj uskutočnili.

Porota zložená z odborníkov v oblasti cestovného ruchu bude hodnotiť študentov a ich súťažné prezentácie v dvoch kategóriách: Kategória Môj projekt pre región, v ktorej sa bude hodnotiť originálnosť konkrétneho nápadu a produktu, hlavne dosiaľ nepoznaných zaujímavostí, ich využitie v prezentácii regiónu, a tiež samotná forma prezentácie. Druhou hodnotenou je Kategória Najlepší regionálny produkt CR, kde sa bude hodnotiť reálnosť a využiteľnosť produktu v regióne, využitie domácich zdrojov, komplexnosť produktu (prepojenie viacerých regionálnych subjektov CR), spolupráca s existujúcimi subjektmi CR, marketing a systém informácií o produkte.

O ORGANIZÁTOROVI

Junior Achievement Slovensko, n.o., je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá 20 rokov realizuje na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí. Programy sú realizované metódou zážitkového učenia, podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Programy mladých ľudí motivujú ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnateľnosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. V školskom roku 2011/2012 je do programov a projektov JASR zapojených asi 17 000 študentov. Junior Achievement Slovensko je licenčným partnerom Junior Achievement Worldwide a Junior Achievement – Young Enterprise Europe. Viac informácií o organizácii JASR nájdete na webovej stránke www.jasr.sk

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Junior Achievement Slovensko, n.o.