Národné parky Slovenský raj a Malá Fatra oslavujú 23 rokov

Veľká Fatra
Foto: SITA/Ivan Čillík

BRATISLAVA 18. januára (WEBNOVINY) – Na Slovensku si v týchto dňoch pripomíname výročie vyhlásenia národných parkov Slovenský raj, Malá Fatra a Pieniny. Slovenský raj a Malú Fatru vyhlásila vláda vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky za národné parky presne pred 23 rokmi a Pieniny sú národným parkom od 16. januára 1967. V súčasnosti je na území Slovenska deväť národných parkov.

Slovenský raj má rozlohu 19 763 ha s ochranným pásmom 13 011 ha a patrí k najkrajším národným parkom v strednej Európe. Predstavuje členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav s vodopádmi, úzkych dolín a kaňonov so zachovalými planinami. Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Nachádza sa tu vyše 300 jaskýň a priepastí, pre verejnosť je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO. K zaujímavým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu. Vyskytujú sa tu chránené rastliny astra alpínska, jazyčník sibírsky či poniklec slovenský. Zo živočíchov tu žijú medvede, rysy, ako aj orly skalné.

Vlastná rozloha územia národného parku Malá Fatra je 22 630 ha s rozlohou ochranného pásma 23 262 ha. Terén parku je členitý a charakterizujú ho bralá, tiesňavy, kaňony a jaskyne. K pozoruhodnostiam patrí Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom, Šútovský vodopád, prielomový úsek Váhu – Domašínsky meander. Najznámejším vrchom je Veľký Rozsutec. Vyvinuté sú tu všetky lesné stupne od dubovo-bukového po kosodrevinový. Vyskytuje sa tu množstvo rastlín, z toho 22 zakarpatských, 14 karpatských a štyri vlastné endemity, jedným z nich je jarabina Margittaiova. Z chránených druhov rastlín sa tu nachádzajú prilbica tuhá, moravská či horec Clusiov a ďalšie. Medzi živočíchmi tu možno nájsť medveďa, rysa, vydru, orla skalného, výra skalného alebo tetrova.

Pieniny sú kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe. Už v roku 1932 tu boli vyhlásené chránené územia a deklarovaný vznik medzinárodného parku v Európe. V roku 1967 upravili a novelizovali jeho hranice, ako aj ochranné pásmo. Národný park má výmeru 3 750 ha s ochranným pásmom 22 444 ha. Pieninský národný park je najmenším národným parkom na Slovensku. Rozprestiera sa v severnej časti krajiny pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou a nadväzuje na poľský Pieninsky park narodowy.
Malá Fatra
Foto: SITA/Michal Miartuš

Je to hornaté územie s ojedinelým reliéfom bradiel, skalných stien a vežičiek. Dominantnou riekou územia je Dunajec. Z podzemných krasových javov je najznámejšia jaskyňa Aksamitka. Územie Pienin je lesnaté, so zmiešanými lesnými porastami, ktoré na skalných bralách striedajú reliktné boriny. V dolinách Dunajca sa zachovali podhorské, lužné lesy. V druhovo bohatej flóre sú teplomilné aj vysokohorské druhy s výskytom endemitov. Patrí k nim chryzantéma Zawadskeho či nevädza Triumfettova pieninská. Vyskytuje sa tu aj vzácny relikt ľadovej doby – borievka netatová. Faunu zastupujú výr skalný, kuvičok vrabčí, skaliar pestrý, jasoň červenooký a ďalšie druhy. Stabilnou je aj populácia rysa, mačky divej a vydry. Informáciu agentúre SITA poskytli z Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom