Národné podnikateľské centrum podporí podnikateľov

Fab Lab Bratislava

BRATISLAVA 7. augusta (WEBNOVINY) – Projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC) sa zameriava na aktívnu spoluprácu akademických inštitúcií s hospodárskou praxou. Chce tak motivovať firmy, najmä technického zamerania, k inovatívnej činnosti. Samotné Národné podnikateľské centrum, má slúžiť malým a stredným podnikateľom a poskytovať im potrebné podporné služby.

Pôjde predovšetkým o služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. V praxi to znamená napríklad identifikovať priemyselné vlastníctvo, ohodnotiť jeho komerčný potenciál či priamo už zabezpečiť jeho komercializáciu. „Aktivity projektu smerujú k tomu, aby slovenský výskum a vývoj odrážal súčasné potreby trhu,“ hovorí Alžbeta Pajchortová, projektová manažérka NPC.

Pridaná hodnota spolupráce vedeckých pracovísk a firiem je tvorená na oboch stranách. „Význam prepojenia vedy s praxou vidíme veľmi jasne. Výsledky vedeckej práce, to sú originálne myšlienky a tie vie využiť práve prax. Vedci tak dosiahnu zhodnotenie svoje práce a firmy  prístup k novému podnikateľskému zámeru,“ konkretizuje Pajchortová.

V rámci Národného podnikateľského centra budú fungovať aj dva inovatívne priestory. Takzvaný FabLab a CreativePoint s najmodernejším technologickým vybavením. „V rámci projektu plánujeme obstarať súbor zariadení ako sú napr. 3D tlačiarne, 3D scannery, drobné CNC stroje, laserové rezačky, a podobne,“ dopĺňa Pajchortová.

Svoje funkčné prototypy či technologické postupy si budú môcť začínajúci, ale aj existujúci podnikatelia vytvárať a overovať v CreativePoint.

FabLab bude v širšom centre Bratislavy. Slúžiť má verejnosti a všetkým cieľovým skupinám projektu, ako sú akademici, vedci a podnikatelia. Prezentovať sa tu budú progresívne technológie a samozrejme aj služby NPC.

Projekt NPC realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR v spolupráci s organizáciou na podporu malého stredného podnikania Slovak Business Agency (SBA).

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom