Nárok na výsluhový dôchodok bude po 25 rokoch služby

Albatros
Foto: SITA/Dušan Hein
V Lešti sa strieľalo o život
Foto: SITA/PPZ Foto: SITA/PPZ

BRATISLAVA 29. augusta (WEBNOVINY) – Policajti a vojaci budú mať nárok na výsluhový dôchodok až po 25 rokoch služby.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú ministerstvo vnútra poslalo do medzirezortného pripomienkového konania.

Novela zákona, ktorá by mala začať platiť 1. januára 2013, zavádza tiež desaťpercentný odvod z výsluhového dôchodku.

Ministerstvo vnútra navrhuje, aby sa postupne zvýšila minimálna doba trvania služobného pomeru, potrebná na vznik nároku na výsluhový dôchodok, a to z doterajších 15 na 25 rokov.

Policajtom a vojakom, ktorí do dňa účinnosti novely zákona splnili alebo splnia doterajšiu podmienku najmenej 15 rokov trvania služobného pomeru, sa vzniknutý nárok zachováva.

Zmeniť sa majú aj podmienky vzniku nároku na výsluhový príspevok, a to postupným zvyšovaním minimálnej požadovanej doby služby z päť na desať rokov a zároveň zvýšením hornej hranice doby služby, po vykonaní ktorej sa bude poskytovať tento príspevok zo 14 na 24 rokov namiesto doteraz trvalo poskytovaného výsluhového dôchodku.

Poberatelia výsluhových dôchodkov budú podľa novely platiť odvod vo výške 10 percent.

Peniaze z odvodu by tak mali smerovať späť na osobitné účty, z ktorých sa výsluhový dôchodok vypláca. Zavedenie takzvaného stabilizačného odvodu sa má týkať výsluhových dôchodkov priznaných po 30. júni 2002.

Odvod by podľa novely poberateľ výsluhového dôchodku platil až do dosiahnutia veku 62 rokov, teda do veku starobného dôchodku. Návrh ministerstvo vnútra zdôvodňuje najmä potrebou stabilizovať a zachovať solventnosť osobitných účtov.

Zmeny v odchodnom

Kuklaci
Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Výsluhovým dôchodkom venovalo pozornosť aj ministerstvo financií, ktoré však v návrhu zákona o dani z príjmov navrhuje zdaniť výsluhové dôchodky 19-percentnou sadzbou.

Takto získané prostriedky by však nešli na osobitné účty sociálneho zabezpečenia, ale priamo do štátneho rozpočtu.

„V prípade, ak príde alternatívny návrh z rezortu vnútra, sme pripravení o ňom diskutovať,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ tlačového odboru ministerstva financií Radko Kuruc.

Navrhovaná legislatíva z dielne rezortu vnútra sa má dotknúť aj nároku na odchodné. Pre jeho uplatnenie bude treba odslúžiť minimálne 13 rokov, namiesto doterajších päť rokov. Platiť to má pre tých policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí budú prijatí do služobného pomeru najskôr dňom účinnosti novely zákona.

Zmena má podľa návrhu nastať aj v oblasti platenia poistného. Policajtom a vojakom sa má zvýšiť z päť na sedem percent. Poistné platené zamestnávateľom má narásť zo 17 na 20 percent. Novela počíta aj s čiastočným spoplatnením kúpeľnej starostlivosti poskytovanej doteraz zadarmo.

Zmení sa aj nemocenské

Armada
Foto: SITA/Tomáš Benedikovič
Kalinak
Foto: SITA/Diana Černáková

Novela taktiež zavádza prísnejšiu úpravu nárokov na dávky nemocenského zabezpečenia.

V prípadoch dočasnej neschopnosti vzniknutej zo všeobecných príčin navrhuje poskytovať nemocenské zabezpečenie na úrovni 100 percent platu počas prvých tridsiatich dní, a od 31. dňa na úrovni 70 percent čistého služobného platu.

Ak si policajt či vojak spôsobí poškodenie zdravia sám, od prvého dňa sa mu poskytuje polovičné nemocenské až do skončenia podpornej doby.

Policajtom a vojakom, ktorých odsúdili na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin alebo zločin, sa výplata výsluhového dôchodku podľa novely zastaví a uvoľní sa až po vykonaní trestu odňatia slobody.

Legislatíva tiež navrhuje zmeniť mechanizmus výpočtu výsluhového dôchodku policajtov a vojakov, ktorí do dňa účinnosti návrhu zákona nesplnia podmienku 15 rokov trvania služobného pomeru, a to tak, že základná výmera výsluhového dôchodku sa bude progresívne zvyšovať so zvyšujúcim sa počtom rokov trvania služobného pomeru až do 35 rokov trvania služobného pomeru.

U policajtov a vojakov, ktorí do dňa účinnosti navrhovanej novelizácie splnili podmienku 15 rokov trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok, sa spôsob výpočtu výsluhového dôchodku vcelku zachováva.

Meniť sa má tiež mechanizmus valorizácie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov tak, že zvyšovanie bude podmienené zvýšením funkčných platov policajtov, hasičov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Horskej záchrannej služby, funkčných platov colníkov či hodnostných platov profesionálnych vojakov.

Navrhovaným zákonom sa tiež mení zdroj financovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia. Odchodné a úmrtné bude uhrádzať posledný zamestnávateľ policajta alebo vojaka. Zmenou zdroja úhrady nákladov, najmä na odchodné, sa tak výrazne znížia výdavky z osobitného účtu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MV Ministerstvo vnútra SROzbrojené sily Slovenskej republiky