ČESMAD pristúpil na návrhy Ministerstva financií, štrajkovú pohotovosť však nezrušia

PROTEST: Autodopravcov proti daňovému zaťaženiu
Ilustračné foto Foto: SITA/Branislav Bibel

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia na základe výsledku dlhotrvajúcich a náročných vyjednávaní, prijalo návrhy na zmeny v kľúčových všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré predložilo Ministerstvo financií SR (MF SR) vo štvrtok (16.1.2020). ČESMAD tak považuje rokovania za úspešné a uzavreté.

ČESMAD prijal viaceré návrhy

Združenie autodopravcov prijalo návrh MF SR na úpravu dane z motorových vozidiel. Zruší sa tak systém malusov na vozidlá staršie ako 12 rokov. Budú sa uplatňovať výraznejšie zľavy na všetky vekové kategórie vozidiel v kamiónovej doprave. Pre najnovšie vozidlá sa zvýši celková zľava až na 50 % z pôvodných 25 %.

Environmentálny aspekt zostáva zachovaný. Starším autám sa bude zľava znižovať, pretože je v záujme štátu, aby po cestách jazdili novšie, bezpečnejšie vozidlá, ktoré menej opotrebovávajú vozovku.

Po novom platí, že sa úľava platná len pre súpravy rozšíri aj na všetky samostatné ťahače a návesy. Takýmto opatrením sa zjednoduší a sprehľadní systém výpočtu dane z motorových vozidiel pre kamiónu dopravu. Celkový fiškálny vplyv sa odhaduje na 30 miliónov eur.

Zmena sadzieb podľa veku vozidla

Návrh Pôvodné sadzby
do 3 roky -50% -25%
3 – 6 rokov -40% -20%
6-9 rokov -30% -15%
9-12 rokov -20% 0%
12-13 rokov -10% 10%
13 a viac rokov 0% 20%
Výsledný vplyv -29,9 miliónov eur

Dohodli sa na zľavách zo sadzieb mýta

Združenie autodopravcov taktiež prijalo návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra.

Po dosiahnutí predmetnej úrovne sa na konci roku spätne aplikujú zľavy na všetky kilometre, teda aj na tie, na ktoré sa zľava zatiaľ nevzťahovala.

Celý rok bude platiť jedna sadzba mýta a na konci roku bude zľava zúčtovaná a dobropisovaná. Na prvých kategóriách ostáva nulová zľava, aby sa táto výhoda neaplikovala aj na tranzitujúcich zahraničných dopravcov.

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel
Nákladné vozidlá do 12 000 kg Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac
Do 5000 km vrátane 0 % 0 %
Nad 5 000 km 3 % spätne všetky km 0 %
Nad 10 000 km 5 % spätne všetky km 3 % spätne všetky km
Nad 20 000 km 7 %  spätne všetky km 5 % spätne všetky km
Nad 30 000 km 9 % spätne všetky km 7 %  spätne všetky km
Nad 50 000 km 11 % spätne všetky km 9 % spätne všetky km

Ročný objem poskytnutých zliav by sa mal pohyboval na úrovni približne 8,6 miliónov eur. Objem poskytnutých zliav sa tak oproti súčasnému stavu zdvojnásobený.

Zmeny by mohli platiť už v budúcom roku

Združenie v tomto zmysle požiadalo o oficiálne začatie legislatívneho procesu. Autodopravcovia očakávajú zmenu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.

Tiež očakávajú prijatie novely zákona o dani z motorových vozidiel.„V tomto prípade zároveň sme požiadali príslušné inštitúcie, aby v nadväznosti na stanovisko predsedu vlády SR Pellegriniho, bola zabezpečená ďalšia fáza legislatívneho procesu – prerokovanie a schválenie tejto legislatívnej zmeny v Národnej rade SR,“ uviedlo v stanovisku združenie ČESMAD. Tí zároveň veria, že dôjde k novelizácii zákona s účinnosťou najneskôr od 1.1.2021.

Autodopravcovia sú ochotní pomôcť

Združenie je pripravené poskytnúť MF SR a Vláde SR odbornú podporu. Z navrhnutých troch požiadaviek, ktoré autodopravcovia požadovali, rezort financií, dopravy a vláda odobrila a akceptovala dve.

Tretia nesplnená požiadavka sa týkala zrušenia povinne zdaňovať vreckové pri pracovných cestách. Téma ostáva naďalej otvorená a bude predmetom ďalších rokovaní.

Združenie predĺžilo štrajkovú pohotovosť

ČESMAD ostáva v štrajkovej pohotovosti až do úspešného ukončenia zmienených legislatívnych procesov.

„Zároveň vyzývame všetkých členov združenia – cestných dopravcov, aby rešpektovali uvedené stanovisko Prezídia združenia, v súvislosti s akceptáciou návrhov zo strany štátu. Zároveň žiadame členov združenia, aby v tomto zmysle rešpektovali Stanovy a Etický kódex združenia a zdržali sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zmariť dosiahnuté dohody s ministerstvami a Vládou SR,“ vyhlásilo združenie.

Zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na dosiahnutí týchto prelomových, významných zmien, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať celý sektor cestnej dopravy v budúcnosti.

UNAS dohodu odmietol

Zástupcovia Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) odmietli oba varianty, ktoré navrhol rezort dopravy na mýtne zľavy pre kamióny.

Autodopravcovia tiež požadujú aj úplné pozastavenie výberu mýta. Slovenské cesty by však potom podľa MDV SR využívali vo zvýšenej miere najmä zahraniční vodiči, ktorí by tak šetrili na nákladoch a preplnili by slovenské cesty.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ČESMAD Slovakia Združenie cestných dopravcov