Cestári opravia úsek Šarišsky Štiavnik - Rakovčík, pripravte sa na dočasnú uzáveru cesty

Cestári, rekonštrukcia cesty
Foto: ilustračné, Getty images

Slovenská správa ciest (SSC) začne od pondelka 4. októbra s opravou cesty v lokalite Šarišský Štiavnik (okres Svidník).

Stavebné úpravy a sanácia kritického úseku v hodnote takmer 174-tisíc eur zabezpečí zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík.

Oprava si v čase od nedele 3. októbra od 22:00 do nedele 24. októbra do 22:00 vyžiada úplnú uzáveru úseku.

Vodiči musia využiť obchádzkovú trasu

Ako informoval Martin Guzi z komunikačného úseku SSC, obchádzková trasa pre tranzitnú dopravu na trase Vyšný Komárnik – Košice, Prešov bude v danom termíne vedená po cestách I/21 Vyšný Komárnik – obchvat Svidníka R4 – križovatka ciest I/21 a I/15 Stročín – I/15 Stropkov – I/18 Vranov nad Topľou – I/79 Hriadky – I/79 Bidovce – D1 Košice – Prešov.

Tranzitná doprava v smere Prešov – Vyšný Komárnik bude vedená po cestách križovatka ciest I/18 a I/68 na ulici Obrancov mieru Prešov – D1 Prešov – Košice – I/79 Bidovce – I/79 Hriadky – I/18 Vranov nad Topľou – I/15 Stropkov – križovatka ciest I/15 a I/21 Stročín – obchvat Svidníka R4 – I/21 Vyšný Komárnik.

„V prípade vytvárania kongescií na danej trase bude cestná premávka operatívne riadená príslušníkmi Policajného zboru,“ uviedol Guzi.

Dočasná sanácia bude stáť 174-tisíc eur

Aktuálnu, dočasnú sanáciu, realizuje zhotoviteľ Kaping, s.r.o., Prešov a Správa a údržba ciest PSK ako zmluvný partner na údržbu ciest I. triedy za 173 700 eur.

Práce budú pozostávať z odfrézovania existujúcej vozovky v hrúbke 40 milimetrov, vyspravenia výtlkov a poškodení, zriadi sa spojovací asfaltový postrek, samolepiaca výstužná mreža a hrubšia vrstva betónu, na ktorom bude vodorovné dopravné značenie.

„Komplexná oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku sa urobí po inžiniersko-geologicko a hydrogeologickom prieskume, výsledky ktorého budú podkladom pre zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu,“ informoval Guzi.

Ako dodal, od rekonštrukcie na ceste v danom úseku v roku 2015 sa v dôsledku výrazného zvýšenia nárastu intenzity dopravy udiali zmeny v území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. Viedli k zhoršeniu stability horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej pôdy a k zmene hydrologických a hydrogeologických pomerov. Ide o charakteristické vlastnosti flišu.

„Ako dlhodobé riešenie prichádza do úvahy len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v dĺžke približne dva kilometre,“ dodal Guzi.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin Guzi
Firmy a inštitúcie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho krajaSSC Slovenská správa ciest