Členovia EÚ majú bezodkladne určiť všetky medzinárodné hraničné priechody so "zeleným jazdným pruhom"

hranica, hraničná kontrola
Foto: ilustračné, Getty Images

Členské štáty Európskej únie majú pre ďalšie fungovanie dodávateľských reťazcov bezodkladne určiť všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Tieto hraničné priechody podľa Európskej komisie (EK) by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotníckych skríningov by nemalo trvať viac než pätnásť minút.

Ako informovala EK, vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ.

Cieľom je chrániť dodávateľské reťazce EÚ

Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel a mali by byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám.

Od vodičov nákladných vozidiel by sa podľa komisie nemala vyžadovať žiadna dokumentácia, okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu, a podľa potreby list od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené, resp. zobrazené dokumenty.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová povedala, že dopravná sieť spája celú EÚ.

„Cieľom tohto usmerňujúceho dokumentu je chrániť dodávateľské reťazce EÚ za týchto ťažkých okolností a zabezpečiť, aby sa tovar aj pracovníci dopravného sektora dostali tam, kde sú najviac potrební, a to bezodkladne. Jednotný a koordinovaný prístup k cezhraničnej doprave je dnes významnejší ako kedykoľvek predtým,“ uviedla komisárka.

Zelené pruhy sú podľa nej zároveň osobitne navrhnuté na ochranu pracovníkov v doprave, ktorí v kríze bojujú v prvej línii.

„Tento súbor im uľahčí už aj tak stresujúce poslanie a vnesie do ich práce viac bezpečnosti a predvídateľnosti,“ dodala Văleanová.

Zriadenie koridorov bezpečného prejazdu

Vzhľadom na súčasný stav sa od členských štátov zároveň žiada dočasne pozastaviť všetky obmedzenia prístupu na cesty momentálne platné na ich území, napríklad, zákaz jazdy cez víkend, v noci a v určitých sektoroch.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zriadili tranzitné koridory bezpečného prejazdu, ktoré súkromným vodičom a ich cestujúcim, ako sú zamestnanci zdravotníctva a dopravného sektora, ako aj občania EÚ, ktorí sa vracajú domov, bez ohľadu na národnosť, umožnia priamy a prioritný prejazd krajinou každým potrebným smerom v rámci siete TEN-T.

Mali by sa pritom držať výlučne vymedzenej trasy a zastavovať len na minimálne potrebné oddychové prestávky. Členské štáty by mali zabezpečiť funkčnosť aspoň jedného letiska na účely návratu občanov a prijímania letov medzinárodnej pomoci.

Voľný pohyb pracovníkov medzinárodnej dopravy

V nadväznosti na videokonferenciu ministerstiev dopravy EÚ z 18. marca komisia zriadila sieť národných kontaktných miest a platformu na poskytovanie informácií o vnútroštátnych dopravných opatreniach prijatých členskými štátmi v reakcii na epidémiu.

Národné kontaktné miesta by mali podporovať účinné fungovanie hraničných priechodov so zeleným jazdným pruhom. Susediace krajiny mimo EÚ sú vyzvané k úzkej spolupráci s touto sieťou, aby sa zaistil tok tovarov všetkými smermi.

Na zaistenie funkčnosti dopravy komisia odporúča prijať opatrenia na zabezpečenie voľného pohybu všetkých pracovníkov medzinárodnej dopravy bez ohľadu na dopravný prostriedok. Treba najmä upustiť od pravidiel ako dopravné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, ktorí nemajú príznaky ochorenia.

Posilnenie hygienických opatrení

Členské štáty by napríklad nemali od dopravných pracovníkov vyžadovať potvrdenie od lekára, že sú zdraví. Na zaistenie bezpečnosti dopravných pracovníkov sú tiež potrebné posilnené hygienické a prevádzkové opatrenia na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach a v ďalších uzloch vnútrozemskej dopravy.

Medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie toho, že pracovník pôsobí v medzinárodnej doprave. Pri absencii osvedčenia, keďže nie každý medzinárodný vodič ho má, by sa mal akceptovať list podpísaný zamestnávateľom. Všetky tieto zásady by mali platiť aj pre občanov tretích krajín, pokiaľ sú nevyhnutní na zaistenie voľného pohybu nákladu v rámci EÚ a do nej.

Pandémia koronavírusu výrazne narúša európsku dopravu a mobilitu. Európske dodávateľské reťazce zabezpečuje rozsiahla sieť služieb nákladnej dopravy využívajúcich všetky spôsoby dopravy. Kontinuálna a neprerušená doprava nákladu po zemi, vode a vo vzduchu má kľúčový význam pre fungovanie vnútorného trhu EÚ, ako aj pre účinnú reakciu na aktuálnu krízu v oblasti verejného zdravia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EK Európska komisia