Diaľničiari chcú zmodernizovať uzavretý televízny okruh tunela Branisko, vyhlásili verejnú súťaž

Tunel Branisko
Foto: ilustračné, SITA/ Viktor Zamborský

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) chce zmodernizovať uzavretý televízny okruh tunela Branisko na diaľnici D1 Beharovce – Fričovce. Predpokladá na to vynaložiť predbežne 3,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, predmetom zákazky na dva roky je demontáž a úprava existujúcich zariadení uzatvoreného televízneho okruhu, dodanie a montáž nových zariadení, ako aj zariadení na identifikáciu a vyhodnotenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR.

NDS o tom informovala v Úradnom vestníku Európskej únie s tým, že súčasťou obstarávania je aj výkon technického servisu dotknutých zariadení počas záručnej doby a tiež vykonávanie opráv, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný v rámci zodpovednosti za vady diela, na objednávku NDS.

Zákazku dostane jeden dodávateľ

Elektromontážne a stavebné práce na modernizácii uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko bude vybraný zhotoviteľ vykonávať na základe projektovej dokumentácie a dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú vypracovala spoločnosť PROJ-SIG, s. r. o. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 3. decembra, platiť musia minimálne do 30. septembra 2020.

NDS zdôvodnila nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu jej zadávania dôkladne zvážila a vzala do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia zákazky na časti. „Zariadenia uzavretého televízneho okruhu predstavujú jeden funkčný celok, ktorý je súčasťou technologického vybavenia tunela Branisko a je prepojený s centrálnym riadiacim systémom. Je nutné, aby realizáciu vykonal jeden dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite,“ uviedla NDS. Pri rozdelení zákazky je podľa nej možné predpokladať navýšenie nákladov na realizáciu a možné problémy pri koordinácii viacerých subdodávateľov.

Úplná uzávierka tunela

Ak z objektívnych dôvodov nebude možné zákazku, alebo jej časť vykonať v rokoch 2020 až 2021, termín realizácie diaľničiari presunú do nasledujúceho kalendárneho roka na základe trvania zmluvy o dielo. NDS predpokladá trvanie prác vyžadujúcich úplnú uzávierku tunela Branisko maximálne 480 hodín (dvadsať dní), 120-168 hodín (päť až sedem dní) počas plánovanej jarnej uzávierky tunela a 120-168 hodín počas plánovanej jesennej uzávierky tunela.

Z klimatických dôvodov a povahy predmetu zákazky, prác je predmet zákazky, dielo možné vykonať v období od 1. 4. do 31. 10. kalendárneho roka. Úspešnému uchádzačovi je povolené vykonávať prípravné práce, ktoré nebudú mať vplyv na chod tunela a nebudú zasahovať do bezpečnej prevádzky tunela aj v predstihu,“ dodala NDS.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom