Diaľničiari investujú milióny eur na systém pre zabezpečenie a ochranu prioritnej infraštruktúry

Národná diaľničná spoločnosť_NDS
Foto: SITA/Diana Černáková

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) investuje do systému analýzy vzdialených lokalít prioritného infraštruktúrneho majetku zhruba 37,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na osemnásť mesiacov zadala spoločnosti Tempest, a.s.., Bratislava cez užšiu súťaž.

Kritériom bola najnižšia cena

O výsledku tendra vyhláseného v januári tohto roka informovala NDS vo vestníku verejného obstarávania s tým, že prijala ponuky dvoch uchádzačov.  Pôvodná predpokladaná hodnota za poskytnutie týchto služieb bola 37,7 mil. eur bez DPH, kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

„Spoločnosť Tempest vysúťažila zákazku na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Zmluva s dodávateľom podľa nej nebude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, keďže na predmet zákazky sa vzťahuje zákon o ochrane utajovaných skutočností. Z tohto dôvodu NDS neprezradila ani informáciu, kto v tendri predložil druhú ponuku a v akej výške.

„Predmetom zákazky je vybudovanie systému pre zabezpečenie a ochranu prioritného infraštruktúrneho majetku Národnej diaľničnej spoločnosti pre potreby vyhodnocovania a analýzy rizík, ktoré sú spojené s poškodením alebo iným znefunkčnením majetku NDS. Tak aby mohli byť v reálnom čase prijímané bezpečnostné opatrenia pre elimináciu takýchto rizík centrálnym pracoviskom v rámci NDS s možnosťou zdieľať a konzultovať informácie o týchto rizikách s vybranými orgánmi štátnej správy,“ priblížila Michalová.

Dodávka komponentov a zariadení

Vybraný dodávateľ by mal podľa výsledku tendra zabezpečiť poskytovanie uvedených služieb subdodávateľsky s podielom 28,5 % zo zmluvnej ceny zákazky. Ide o dodávku komponentov a zariadení, ako aj technologických zariadení a konzultačné služby.

Maximálny podiel subdodávok bol 30 %. Pri zákazke nie sú vo vestníku zverejnené žiadne informácie o otváraní a vyhodnotení ponúk, či správa o zákazke. Súvisí to práve s tým, že zákazka spadá pod zákon o ochrane utajovaných skutočností.

Diaľničiari v minulosti uzavreli s firmou Tempest viaceré zmluvy v hodnote státisícov až miliónov eur. Napríklad, v roku 2018 jej zadali zákazku na tri roky na zabezpečenie dostupnosti informačného systému a ním podporovaných procesov, vrátane jeho servisu, správy a údržby za 7,5 mil. eur bez DPH.

Zmluva na vývoj a implementáciu doplnkových funkcií v rámci komplexného informačného systému (KIS) z roku 2013 v trvaní jedného roka mala hodnotu 3,95 mil. eur. Zákazka z toho istého roku o dodaní a poskytnutí licencie k softvéru a jeho podpore na štyri roky stála 1,42 mil. eur, zmluva o službách pre vybrané funkcie KIS z roku 2015 s trvaním dva roky dosiahla objem 845,6 tis. eur bez DPH.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michaela Michalová
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť