Diaľničiari vyhlásili verejnú súťaž na projekt D3 Zelený most Svrčinovec, nerozhoduje len cena

Cesta
Podľa podmienok verejnej súťaže nie je možné stavbu D3 Zelený most Svrčinovec rozdeliť na časti z dôvodu potreby komplexného riešenia preklenutia líniových prekážok v danom území. Foto: ilustračné, www.facebook.com

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž v rámci prípravy, výstavby a prevádzky slovenských diaľnic a rýchlostných ciest na uskutočnenie stavebných prác pre projekt D3 Zelený most Svrčinovec.

Celková odhadovaná hodnota projektu je podľa NDS takmer 18 miliónov eur bez DPH. Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji v okrese Čadca. Do súťaže sa môžu prihlásiť stavebné spoločnosti do 11. januára 2021. Podľa súťažných podmienok v rámci verejného obstarávania cena nie je jediným kritériom výberu.

Varianty nebudú akceptované

Dĺžku trvania zákazky vrátane uzavretia rámcovej dohody určila NDS na 20 mesiacov. Diaľničiari upozorňujú, že obstarávanie nemôže byť obnovené a nebudú sa akceptovať rôzne varianty projektu.

Stavbu D3 Zelený most Svrčinovec navyše nie je ani možné rozdeliť na časti z dôvodu potreby komplexného riešenia preklenutia líniových prekážok v predmetnom území, aby sa zabezpečila priechodnosť migračného koridoru pre veľké šelmy a raticovú zver.

Potrebné je zložiť zábezpeku

Obstarávanie sa týka aj programu financovaného z fondov Európskej únie, konkrétne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre roky 2014 – 2020. Samotného otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v zastúpení štatutárnym orgánom alebo osobou poverenou na zastupovanie.

Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci či úradne overenou kópiou. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500-tisíc eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Národná diaľničná spoločnosť (NDS)