Dúha spochybňuje finančné náhrady diaľničiarom za spackaný tunel Višňové

Tunel Višňové
Tunel Višňové Foto: Wikipédia

Informácia o tom, že Národná diaľničná spoločnosť a. s. (NDS) si uplatnila nárok voči bývalému zhotoviteľovi stavby tunela Višňové na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala okamžite a ten ju odmietol uznať, čo bolo dôvodom na začatie sporu pred komisiou pre riešenie sporov, nie je podľa spoločnosti Dúha, a. s. úplne pravdivá.

Zhotoviteľ nechce akceptovať pokuty

Tá sa k tomu vyjadrila v pondelok s tým, že o nárokoch na zmluvné pokuty rozhoduje tzv. nezávislý stavebný dozor zastúpený spoločnosťou ESP Consult, s. r. o. zo Šamorína, ktorý nikdy nebral do úvahy názor zhotoviteľa stavby.

Takéto štyri rozhodnutia o výške zmluvných pokút stavebný dozor doručil združeniu Salini Impregilo – Dúha okamžite, jeden deň po razii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vlani v decembri.

„Jediným možným dôvodom na uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany NDS je omeškanie so splnením míľnika zo zmluvy o dielo. S jeho splnením sa meškalo menej ako deväť mesiacov. Zároveň združenie už v roku 2019 riadne zdôvodnilo a uplatnilo si svoje nároky na posun míľnikov z dôvodov zhoršenej geológie v tuneli,“ informovala v stanovisku Dúha.

Za omeškanie môže náročná geológia

O tom, že zhoršená geológia v tuneli bola a existoval objektívny dôvod na omeškanie podľa spoločnosti už medzinárodná komisia pre riešenie sporov rozhodla v prospech zhotoviteľa, a to napriek tomu, že stavebný dozor zhoršenie geológie v tuneli neuznal.

Komisia bude teraz podľa Dúhy rozhodovať o tom, aké dlhé omeškanie zhotoviteľa s prerazením tunela bolo oprávnené alebo či existuje právo NDS na zmluvnú pokutu, resp. jej časť.

Komisia preverí stavebný dozor

Bude sa teda zaoberať tým, či stavebný dozor rozhodol správne. Komisia v tomto kole popri žiadosti NDS bude tiež rozhodovať o oprávnení združenia na predĺženie celkovej lehoty výstavby, na posun míľnikov a s tým súvisiacimi dodatočnými platbami výrazne prevyšujúcimi sumu možných zmluvných pokút.

„Suma 14,75-miliónov eur, ktorú si NDS u zhotoviteľa pred medzinárodnou komisiou pre riešenie sporov uplatnila, je len ďalším dôkazom neustále a cielene vytváranej hmly a účelového čítania zmluvy o dielo v čase zo strany NDS a jej stavebného dozora. Rovnako je ďalším dôkazom toho, že zásadným problémom stavby bol rôzny výklad zmluvy o dielo, ktorú v tendri navrhla sama NDS,“ podotkla Dúha.

Rozhodnutie dozoru doručené združeniu deň po razii NAKA podľa spoločnosti znela na sumu 12,294 miliónov eur a nie na 14,75 milióna eur. Dúha je presvedčená, že neexistujú dôvody na uplatnenie zmluvných pokút za podmienok pri razení tunela.

NDS údajne nerešpektuje nezávislé rozhodnutie

Dúha je prekvapená, že NDS verejne prezentuje informácie o svojich podaniach na sporovú komisiu, pričom sama nerešpektuje ani jej prvé nezávislé rozhodnutie.

Komisia v ňom podľa spoločnosti rozhodla v prospech zhotoviteľa a zaviazala NDS k úhrade predbežnej sumy zhotoviteľovi.

„S jej úhradou je NDS v omeškaní a dáva tak zbytočné dôvody na vznik ďalších sporov,“ uviedla Dúha.

Zároveň vyslovila presvedčenie, že konečný účet za Višňové po všetkých rozhodnutiach komisie pre riešenie sporov bude vysoko v prospech zhotoviteľa.

Diaľničiari pripravujú ďalšie pokuty pre zhotoviteľa

NDS informovala 4. marca, že žiada od bývalého zhotoviteľa s tunelom Višňové (taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha) 14,75-miliónov eur.

Ide o nárok na platbu, ktorý si uplatnila u komisie pre riešenie sporov za nesplnenie míľnikov na prerazenie tunela a dokončenie betónovej vozovky v tuneli.

„NDS si nároky za nedodržané míľniky uplatnila v minulosti okamžite po ich nesplnení, zhotoviteľ ich uznať odmietal a preto o nich rozhodne komisia pre riešenie sporov,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Diaľničiari priebežne pripravujú aj ďalšie nároky v súvislosti s touto stavbou. „Nároky NDS sú kryté bankovou zárukou a budú uplatňované postupne tak, aby nedošlo k ich premlčaniu,“ priblížila Michalová.

Chyby v dokumentácii

Ďalšou aktuálnou problematikou, ktorú NDS rieši, sú nároky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z chýb diela a projektovej dokumentácie.

„O nároku na zmluvné pokuty bude komisia rozhodovať na základe procedurálneho kalendára vydaného komisiou, spolu s nárokom zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby,“ poznamenala Michalová.

Rozhodnutie v tomto konkrétnom spore sa podľa uvedeného kalendára očakáva v januári 2021. Komisia pre riešenie sporov medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 s tunelom Višňové vznikla v januári 2019.

Komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ a na jednom sa zhodli obe strany.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michaela Michalová