Ekoaudit: Zásadné pochybenia koncesionára na stavbe D4 porušujú zmluvu

R7
Križovatka Prievoz | Foto: D4R7 Construction
To zároveň ovplyvňuje kvalitu stavebných prác a následne životnosť celého diela. Zhotoviteľ D4R7 Construction označil závery ekoauditu za nesprávne.

Pochybenia koncesionára projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy zásadne porušujú podmienky koncesnej zmluvy. Zároveň zásadne ovplyvňujú výslednú kvalitu stavebných prác a následne tiež životnosť celého diela. To môže v konečnom dôsledku zvýšiť náklady na prevádzku a údržbu po jeho prevzatí do správy štátu. Vyplýva to zo záverov ekoauditu na stavbe úsekov D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever – Bratislava, Rača.

Zhotoviteľ prác spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., označila závery ekoauditu za neprípustné a nesprávne.

Výsledky ekoauditu poskytlo v piatok Ministerstvo dopravy a výstavby SR na stretnutí s médiami. Dokument vypracovali Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) spolu so spoločnosťami HBH Projekt, spol. s r. o., a Infram SK, s. r. o. začiatkom mája.

Koncesionárom projektu D4/R7 je Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., tú tvoria španielsky Ferrovial Agromán a rakúsky Porr Bau.

Znečisťovali životné prostredie

„Výsledky rozboru zemín z násypových materiálov na vybraných miestach, výplachov z vŕtacích a betonárskych prác preukázali porušenie technologických postupov z hľadiska environmentálneho. Predbežne potvrdili podozrenie na znečisťovanie životného prostredia využívaním nevhodných materiálov do násypov diaľnice na niektorých miestach, či realizovaním stavebných prác nevhodnými stavebnými postupmi v rozpore s platnou legislatívou SR,“ uvádza sa v ekoaudite.

D4R7
Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Významné ovplyvnenie biologickej zložky vôd dotknutých vodných útvarov sa zatiaľ nepreukázalo.

Z pohľadu procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) autori materiálu konštatovali neplnenie zhruba tretiny podmienok pre stavbu D4 Jarovce – Ivanka, sever.

„Zhotoviteľ, koncesionár tieto podmienky nerešpektuje pri samotnej výstavbe. Nezapracoval ich do projektovej dokumentácie alebo neplní stanovenú podmienku v rozsahu celej stavby,“ upozorňuje materiál.

Tento stav splnených či nesplnených podmienok sa však bude meniť postupom času a pri predkladaní ďalšej dokumentácie a realizácii stavby.

D4R7 construction: Správa obsahuje chyby

D4R7 - Juan José Bregel
Generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction Juan José Bregel. Foto: d4r7.com.

Zhotoviteľ D4 a R7 predložil Ministerstvu dopravy a výstavby SR súhrnnú správu ako odpoveď na ekoaudit 21. mája. Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel povedal, že vedia podrobne preukázať, že ekoaudit tak, ako bol predložený, obsahuje zásadné chyby. Nestačí na to, aby slúžil k vyvodeniu záverov verejnými orgánmi, tvrdí.

„Zhotoviteľ opakovane vyhlasuje, že pri výstavbe D4R7 dodržal všetky zmluvné náležitosti a práce vykonáva v súlade so všetkými právnymi predpismi a nariadeniami,“ vyhlásil Bregel.

Koncesionár podľa výsledkov kontroly nedodržiava podmienky koncesnej zmluvy, technických noriem a technicko-kvalitatívne podmienky. Dôsledkom toho je znemožnenie kontroly kvality na základe ním uskutočnených skúšok a predložených dokladov kvality.

„Koncesionár ukladá do násypových telies nepovolené odpadové materiály bez toho, aby preukázal ich pôvod tak, ako mu to nariaďuje platná legislatíva. Koncesionár nepreukázal ich pôvod, kvalitu a následne vhodnosť použitia do násypových telies,“ uvádza sa v správe.

Treba ďalšie testy

Na základe doterajších zistení preukázaných laboratórnymi skúškami boli podľa dokumentu porušené ustanovenia zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o odpadoch, o vodách a o ochrane prírody a krajiny.

Zhotovitelia ekoauditu preto odporučili doplniť, resp. odobrať a následne analyzovať ďalšie vzorky násypového materiálu v „podozrivých lokalitách“, aby ich výpovedná lehota bola štatisticky nespochybniteľná, a to minimálne v časti stavby D4 pri Jarovciach.

D4_vychodne predmostie.jpg
Východné predmostie | Foto: D4R7 Construction

Tiež odporučili iniciovať konanie Ministerstva životného prostredia SR či príslušných štátnych orgánov podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Zatiaľ vo veci vypúšťania výplachov z vrtných prác a betonárskych prác do okolitého prostredia.

Zhotoviteľ sa chce vyhnúť chybám

Okolo výstavby D4 a R7 zaznelo podľa šéfa zhotoviteľa veľa nepodložených informácií.

„Rozumieme, že to na Slovensku znepokojuje mnohých ľudí. Preto podporujeme všetky snahy ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka o ich ďalšie objasnenie prostredníctvom opätovných nezávislých zisťovaní,“ uviedol Bregel.

Ako dodal, najmä oni sú zodpovední za bezproblémové fungovanie bratislavského obchvatu na nasledujúcich tridsať rokov. „V rámci PPP modelu je aj v našom najvyššom záujme vyhnúť sa akýmkoľvek chybám, ktoré by mohli ovplyvniť plynulú prevádzku,“ poznamenal generálny riaditeľ D4R7 Construction.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNDS Národná diaľničná spoločnosť