Kľúčom sú záchytné parkoviská, slovenské samosprávy si to začínajú uvedomovať

Budovanie záchytných parkovísk odľahčí dopravu v mestách
Budovanie záchytných parkovísk odľahčí dopravu v mestách Foto: Pixabay

Jednou z možností ako odľahčiť cestnú dopravu vo väčších okresných mestách na Slovensku je aj budovanie záchytných parkovísk a vo väčšej miere využívať hromadnú dopravu. Takéto parkoviská môžu byť kľúčové pri riešení preplnených ciest, na ktorých sa každodenne tvoria dopravné zápchy a dlhé kolóny.

Redakcia nasadoprava.sk zmapovala situáciu a zisťovala, v ktorých slovenských mestách sa samosprávy rozhodli pre vybudovanie záchytných parkovísk v snahe presmerovať širokú verejnosť do verejnej dopravy. Jedným z motivačných faktorov môže byť aj kvalita, čistota, frekvencia a dobre prepojenie dopravných prostriedkov verejnej dopravy.

Záchytné parkovisko postavia v Ivanke pri Dunaji

V Ivanke pri Dunaji (okres Senec) vybudujú záchytné parkovisko so 160 miestami pre autá a 50 miestami pre bicykle. Slovenský pozemkový fond (SPF), ktorý pozemok budúceho parkoviska spravuje, odsúhlasil výrub drevín na tomto území. Informoval o tom hovorca SPF Martin Kormoš.

Dokumentácia pre stavebné povolenie je už spracovaná. V súčasnosti prebieha majetko-právne vysporiadanie pozemkov. Pre parkovisko dokonca už vydali právoplatné územné rozhodnutie.

„Za projektom záchytného parkoviska stoja Železnice SR. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie,“ uviedol Kormoš a dodal, že SPF sa rozhodol podporiť tento projekt na základe zlej dopravnej situácie v širšom okolí Bratislavy.

„V súčasnosti je nevyhnutné pokračovať v budovaní záchytných parkovísk. Tie v kombinácii s kvalitnejšou verejnou dopravou budú pre ľudí motiváciou, aby osobné automobily vymenili za hromadnú dopravu, čo značne odľahčí cestnú sieť. Práve preto bude SPF takéto projekty aj naďalej podporovať,“ vyhlásila generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová.

Záchytné parkovisko vo Svätom Jure a v Pezinku

Záchytné parkovisko vybudovali aj vo Svätom Jure (okres Pezinok), ktoré financovali z Integrovaného regionálneho operačného programu. Nachádza sa tu 58 parkovacích miest, dve miesta pre autobusy a cykloodpočívadlo.

ŽSR plánujú vybudovať záchytné parkovisko aj v Pezinku pri železničnej stanici s kapacitou 291 miest pre autá a 30 stojanov na bicykle. Momentálne už prebiehajú stavebné práce.

Záchytné parkovisko bude situované v bezprostrednej blízkosti železničnej stanici, odkiaľ je možné využiť aj autobusovú dopravu. Parkovisko má byť hotové už na jeseň tohto roka. Parkovisko bude oplotené, vybavené vonkajším osvetlením a kamerovým systémom.

Problémy s hustou dopravou sa však netýkajú len hlavného mesta, ale aj ostatných veľkých miest na Slovensku ako je napríklad Žilina, ktorá už dlhodobo praská vo švíkoch kvôli silnej tranzitnej doprave. Na budovanie záchytných parkovísk sme sa opýtali aj zástupcov piateho najväčšieho mesta Banská Bystrica, ale aj menších miest ako je Nitra či Trnava.

V Žiline vsadia na parkovacie domy

Náročnú dopravnú situáciu v meste Žilina sa samospráva rozhodla riešiť vybudovaním parkovacích domov a garáži. Pre budovanie plošných záchytných parkovísk už totiž nie je miesto.

„Aktuálne prebiehajú procesy EIA pre stavby parkovacích domov na sídliskách Hájik (spracovaná štúdia) a Vlčince (spracovaná štúdia). Pre sídlisko Solinky bola vybraná lokalita pre výstavbu parkovacieho domu a následne sa má spracovať jeho štúdia,“ informovala nasadoprava.sk Erika Lašútová z oddelenia mediálnej komunikácie a propagácie.

Lašútová dodala, že v súčasnosti si mesto primárne potrebuje stanoviť jasnú koncepciu parkovania, resp. parkovaciu politiku na území mesta, aby následne mohlo pristúpiť k budovaniu záchytných parkovísk alebo parkovacích domov či hromadných garáží.

Mesto si dalo spracovať technickú evidenciu všetkých parkovacích plôch na území mesta a aktívne rieši tému parkovania. Riešením pre tento dlhodobo neudržateľný stav je citlivé a racionálne rozširovanie parkovacích plôch a tiež regulácia parkovania.

„Rozširovanie existujúcich parkovacích kapacít na povrchu je problematické, pretože tomu chýba zodpovedajúci priestor. V budúcnosti je priestor len pre výstavbu hromadných garáži a parkovacích domov, ktorých charakter sa definuje v závislosti od lokality a ktorý vyplní ďalšie požiadavky občanov pre odstavovanie svojich vozidiel,“ priblížila problematiku Lašútová.

Zároveň dodala, že tam kde už nie možné rozširovať parkovacie kapacity, bude nutné zaviesť reguláciu parkovania, ktorého základným princípom je spoplatnenie. Ide aj o lokality, ktoré sú nadmernou dopravou devastované a kde sa porušuje legislatíva.

„Kombinácia oboch nástrojov pre riešenie problémov statickej dopravy v Žiline prispeje k jeho dlhodobému vyriešeniu a výrazne uľahčí obyvateľom mesta parkovanie. Týmto sa statická doprava stane dlhodobo udržateľnou a postupne sa jej princíp môže uplatňovať aj na ostatných zónach v meste,“ zdôraznila Lašútová.

Banská Bystrica má tri parkoviská a plánuje dobudovať ďalšie

Na území mesta Banská Bystrica sa nachádzajú tri záchytné parkovacie plochy súvisiace so zónou plateného parkovania v centre mesta. „V súčasnosti mesto nepripravuje budovanie záchytných parkovísk. Pripravujeme však koncepciu rozmiestnenia záchytných parkovísk na vstupoch do mesta,“ informovala Dominika Smoleňová, editorka Radničných novín.

V meste však myslia aj na pohodové premiestňovanie sa na bicykli. „Banská Bystrica vytvára podmienky pre nadšencov cyklistiky a už niekoľko rokov sa zameriava na aktivity udržateľnej mobility v meste, uviedla Smoleňová.

Taktiež informovala, že len nedávno sa podarilo dokončiť cyklostanovišťe pri železničnej stanice s možnosťou bezpečného odloženia a uzamknutia bicyklov v cykloboxoch. V prípade pozitívnej odozvy, bude určite mesto cyklostanovištia rozširovať.

„Stojany na bicykle sú rozmiestnené  v centrálnej časti mesta a užšom okolí.  Máme vypracovaný návrh rozmiestnenia stojanov na bicykle, ktorý je súčasťou Územného generelu nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica,“ dodala Smoleňová.

V Trnave parkovisko nepotrebujú

Aj napriek tomu, že dokument na stránke mesta Koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta Trnava ako aj územný plán či generel dopravy obsahujú návrh lokalít pre budovanie záchytných parkovísk, mesto však neuvažuje nad ich realizáciou.

„Mesto má dostatok parkovísk na okrajových lokalitách mesta, ktoré môžu slúžiť ako záchytné parkoviská a tieto sú aj obsluhované verejnou osobnou dopravou,“ uviedol Pavol Tomašovič, hovorca Trnavy. Takýmito lokalitami sú veľkokapacitné parkoviská pri OD Tesco, lokalita pri PSA od Zavarského a podobne.

Tieto parkoviská však nie sú využívané a to najmä z dôvodu, že mesto nemá v prevádzke systém regulácie parkovného v sídliskách a okrajových častiach centrálnej mestskej zóny.

„Regulácia dopravy funguje len v centre mesta a priľahlých záchytných parkoviskách. Na celomestskom systéme v súčasnosti mesto aktívne pracuje a v blízkej budúcnosti ho chce postupne pre vybrané lokality zaviesť do praxe,“ informoval hovorca. 

Parkoviská vybudujú aj v Nitre

Potrebu záchytného parkoviska vníma aj mesto Nitra, kde žije viac ako 76-tisíc obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom Marekom Hattasom informovalo portál nasadoprava.sk, že dnes koncepčne plánuje vybudovať hneď viacero takýchto parkovísk na území mesta.

„Plán udržateľnej mobility definoval dve lokality, kde by záchytné parkoviská mali byť. Kedy sa začne s výstavbou, ešte nie je známe.,“ reagoval Tomáš Holúbek, hovorca mesta na otázku, kde by mali vzniknúť záchytné parkoviská. Suma, ktorá bude musieť byť vynaložená na ich výstavbu ešte nevedel odhadnúť, uviedol, že všetko sa bude odvíjať od projektových dokumentácií.

„Predpokladáme, že pôjde o stovky parkovacích miest. Presné číslo však povedať nevieme, pretože závisí od toho, kde budú parkoviská postavené. Ich umiestnenie rieši Plán udržateľnej mobility, čo je otvorený dokument, ktorý sa momentálne pripomienkuje,“ informoval Holúbek. Zároveň zdôraznil, že mesto myslí aj na cyklistov a čoskoro pribudnú aj nové stojany na bicykle.

Parkovanie na záchytných parkoviskách by mohlo byť poskytované zadarmo. Všetko je však v rukách mestských poslancov a systému nastavenia.

Hovorca informoval, že ak by došlo k spoplatneniu parkoviska, každopádne by bol zadarmo lístok na kyvadlovú dopravu, ktorá ľudí prevezie do centra Nitry. „Toto je však ešte predčasná otázka, pretože záchytné parkoviská, o ktorých hovoríme, ešte nie sú ani postavené a sú len navrhované v PUM,“ dodal Holúbek.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana ŠklíbováDominika SmoleňováErika LašútováPavol TomašovičTomáš Holúbek