Kmeť: Musíme systematicky investovať do dopravy. Inak začnú padať mosty a kolabovať diaľnice

Jaroslav Kmeť
Štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť. Foto: SITA/Jana Birošová

Pre rezort dopravy očakával Jaroslav Kmeť v budúcoročnom štátnom rozpočte viac peňazí, keďže veľký investičný dlh ťaží železnice i cesty. Ak nebudú financie do nich systematicky investované, začnú padať mosty, kolabovať diaľnice a naďalej budú ľudia jazdiť na tankodromoch.

Hoci na ministerstve sú pripravené systémové zmeny, bez dostatočných finančných prostriedkov má rezort zviazané ruky. Môže sa zlepšiť situácia? Čo prinesie rok 2021? Ako pristupuje rezort k problematike ochrany životného prostredia? Aj o týchto témach sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy.

Blíži sa koniec roka 2020. Ako hodnotíte celé to obdobie, odkedy ste sa stali štátnym tajomníkom rezortu dopravy?

Tých deväť mesiacov prebehlo veľmi rýchlo. Nebol to klasický nástup na rezort, nemali sme čas zabehnúť sa, v pokoji analyzovať. Situácia bola vyhrotená kvôli pandémii koronavírusu a od začiatku sme prijímali vážne rozhodnutia a opatrenia. V apríli nikto nevedel odhadnúť, čo nás čaká, s čím bojujeme. Báli sme sa talianskeho scenára, a teda, že nám ľudia budú umierať na nemocničných chodbách, že nebude dosť ventilátorov na napojenie pacientov v kritickom stave.

V znamení boja s týmto ochorením, bezpečnostných nariadení a následne ekonomických dopadov pandémie sa niesol celý rok. Letecká doprava v podstate prestala zo dňa na deň existovať, obmedzila sa vlaková doprava, zamestnanci pôšt boli v prvej línii. Všetci svoju prácu zvládli, za čo im patrí veľká vďaka. Verím, že ten nový rok prinesie v tomto smere uvoľnenie a zlepšenie situácie.

Po príchode na ministerstvo ste museli prevziať aj agendu, projekty, plány a dohody po svojom predchodcovi. V ktorých oblastiach bolo najťažšie pre vás nadviazať na rozrobené projekty?

Pán Ján Marosz bol na ministerstve dopravy a výstavby veľmi krátko, len pár pracovných dní. Napriek tomu začal realizovať veci, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, za čo mu patrí vďaka. Po mojom príchode som pokračoval v začatej práci a pokračujem v nej ďalších deväť mesiacov najlepšie ako viem.

Ktoré oblasti sú pre vás prioritami, ktoré sa predtým až tak veľmi neriešili?

Priority sa odvíjajú z viacerých strán. V prvom rade sú to tie uvedené v programovom vyhlásení vlády, ku ktorým sa naša vláda zaviazala, že ich počas svojho pôsobenia naplní. Pán minister má tiež priority, ktoré sú pre nás záväzné.

V oblasti cestnej infraštruktúry je to dostavanie rozostavaných úsekov diaľnic, vysporiadanie sa s problematickými stavbami, ale aj príprava projektov pre budúce finančné obdobie tak, aby sme ich vedeli realizovať, pretože pri nástupe na ministerstvo nám naši predchodcovia veľa takýchto projektov nenechali.

Medzi naše priority patrí aj rekonštrukcia ciest prvej triedy na území celého Slovenska. Podarilo sa nám vysúťažiť rámcovú zmluvu a veľkoplošná oprava začne už budúci rok. Okrem ciest I. triedy sú v nevyhovujúcom a kritickom stave aj mosty, preto sme pripravili takzvaný mostný program. Priority často logicky vyplývajú z problémov, ktoré sú v danej oblasti najpálčivejšie. Snažíme sa ich riešiť systematicky, nielen čiastočne.

Našou najväčšou prioritou je jeho spokojnosť.

Ako?

Dobrým príkladom je práve oprava ciest aj mostov, ich rekonštrukciou naša práca nekončí, treba aj pravidelne investovať do ich údržby, pretože pokiaľ sa o tieto dopravné tepny nebudeme v dostatočnej miere starať, problém nikdy nezmizne.

Čo sa týka železničnej infraštruktúry, medzi priority patrí modernizácia a dokončenie severného koridoru aj južného koridoru s odstránením prechodných obmedzení na trati. Chceme sa však aj zamerať na obnovu železničných staníc, regionálnych tratí, podporovať nové druhy zelených pohonov pre železnice a cesty.

Jednou z našich priorít je aj cyklodoprava, ktorá bola ako téma doteraz skôr ignorovaná, čo nám potvrdili členovia cyklistických združení či samosprávy. Ďalej sú tu zákony, ktoré treba vylepšiť ako stavebné zákony pre líniové stavby, zákon o elektronických komunikáciách, cestný zákon či letecký. Potom sú tu priority Európskej únie ako je zelená doprava. No a nad tým všetkým a v prvom rade stojí občan, ktorý prirodzene chce, aby jeho dane či peniaze z fondov boli využívané účelne. Čiže našou najväčšou prioritou je jeho spokojnosť.

Ktoré projekty sa vám už podarilo zrealizovať?

Založili sme medzirezortnú pracovnú skupinu pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej členmi sú všetky relevantné ministerstvá ako aj zástupcovia ZMOS, Únie miest Slovenska, SK 8 a občianskych združení zaoberajúcich s cyklistickou dopravou. Za cieľ si kladie lepšie využívanie verejných zdrojov, ako aj zdrojov z EÚ pri výstavbe bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Na ministerstve sa naši predchodcovia téme cyklodopravy skôr vyhýbali, alebo ju nepovažovali za prioritu.

Na jeseň sme verejnosti predstavili priority v cestnej infraštruktúre, ktoré ministerstvo pripravilo v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Cieľom dokumentu bolo na základe analytických dát a objektívnych kritérií zoradiť projekty cestnej infraštruktúry podľa potrieb a prínosov. Dochádza tým k veľkej systémovej zmene. Verejnosť tak po prvýkrát presne vie, kam na ministerstve budú smerovať naše kroky a prečo.

ZSSK: Spustili vlaky na trati Bratislava - Komárno
Zľava: Podpredseda predstavenstva ZSSK Karol Martinček, štátny tajomník SR Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť a primátor mesta Komárno Bela Keszegh. Foto: SITA/ZSSK

V duchu tohto dokumentu pripravujeme aj prioritizáciu v oblasti železničnej dopravy. Aktívne pripravujeme fond dopravnej infraštruktúry, z ktorého by sa financovala výstavba a údržba celkovej dopravnej infraštruktúry, a teda cestná, železničná, lodná, letecká aj cyklodoprava. Vďaka fondu, by sme vedeli napríklad spolufinancovať so samosprávami aj opravy a výstavbu ciest druhej a tretej triedy.

Ktoré zmeny v oblasti cestnej dopravy podľa vás najviac potešili motoristov, autodopravcov či firmy?

Každého motoristu poteší, že jazdí po kvalitnej ceste a nie tankodrome, ktorý mu ničí vozidlo a spôsobuje ďalšie náklady. Súťažíme mýtny systém tak, aby čo najviac prostriedkov z výberu mýta skončilo na strane štátu. Kompletne meníme paradigmu výberu mýta, súťažíme systém, ktorý si nakoniec budeme spravovať samy. V spolupráci s ministerstvom financií sme tento rok významne znížili sadzbu cestnej dane, čo je presne cielená pomoc pre našich autodopravcov.

Ako chcete v roku 2021 skvalitniť a zlepšiť cestnú dopravu pre obyčajných cestujúcich aj pre autodopravcov?

Očakávame, že sa skráti čas výstavby, pomôže aj schválená prioritizácia – budeme presne vedieť, čo ideme stavať a vieme sa tak na procesy pripraviť. Pripravujeme aj Fond dopravnej infraštruktúry, ktorý ponúka iný spôsob financovania výstavby a údržby ciest tak, aby sme nemuseli každý rok pýtať investície od ministerstva financií a našli sme udržateľný spôsob financovania aj do budúcnosti.

Máme vybrané úseky na veľkoplošné opravy ciest I. triedy, kvalitnejšie cesty potešia obyvateľov vo všetkých krajoch. Rokujeme s EÚ, aby sme mohli z fondov financovať výstavbu aspoň obchvatov miest, čím by sa zlepšila dopravná situácia v mestách a zlepšila aj kvalita ovzdušia.

Intenzívne budeme pracovať aj na príprave R4 takzvanej Via Carphatia, ktorá spája cez naše územie Poľsko a Maďarsko. A tiež pokračujeme vo výstavbe D1, pretože kvalitné cesty nechceme mať len na západe krajiny, ale aj na východe. Momentálne máme rozostavaných niekoľko úsekov a pripravujú sa ďalšie. Chystáme tiež viaceré legislatívne zmeny.

Nedostatok financií nám neumožňuje začať so systémovými zmenami, ktoré sme mali nachystané.

Aké máte plány v prípade železničnej osobnej aj nákladnej dopravy?

Prioritou je dokončenie modernizácie severného koridoru a tiež modernizácia južného koridoru. A práve do týchto projektov pôjdu hlavné investície z Fondu obnovy a z ďalších fondov EÚ určených pre Slovensko. Podporujeme projekt VRT – vysokorýchlostnej trate. Spojenie hlavných miest krajín V4, manažovaný maďarskou stranou. Chceli by sme, aby táto nová trať bola súčasťou koridoru TEN-T, čím by získala šancu na financovanie z európskych zdrojov.

Postupne obnovujeme aj vozový park a cestujúci už pociťujú túto zmenu. Ambíciou je odstraňovať obmedzenia na trati, tak aby vlaky mohli ísť vyššou rýchlosťou. Bohužiaľ, nedostali sme dostatočné množstvo financií zo štátneho rozpočtu na železnice.

Čo to v praxi znamená?

Nedostatok financií nám neumožňuje začať so systémovými zmenami, ktoré sme mali nachystané. Zo železničnej dopravy sme chceli spraviť vlajkovú dopravu. Takú, ktorá prinúti nechať cestujúcich auto doma. Investičný dlh je však obrovský a nedostatok financií z rozpočtu nám zväzuje ruky. Tiež to považujeme za hazard so zdravím cestujúcich, pretože je ohrozená ich bezpečnosť. Zostáva nám rátať s financiami z Fondu obnovy, ale ten nezačneme čerpať skôr ako na jeseň 2021.

Aby sme získali peniaze z Plánu obnovy, musí SR predložiť aj zelené projekty. Riešilo by ministerstvo ochranu životného prostredia, keby nešlo o financie z eurofondov?

Samozrejme, že by sme zelené projekty realizovali. Čím ďalej, tým viac naše priority vychádzajú z ochrany životného prostredia, trvalej udržateľnosti, pretože téma klimatických zmien sa naozaj nedá viac zľahčovať či ignorovať. Stačí sa pozrieť von z okna. Miesto bielych Vianoc máme plusové teploty okolo desať stupňov, to sú práve dopady toho, ako meníme našu planétu.

Nechceme ďalej ohrievať Zem, lebo to bude mať ďalekosiahle dopady na ďalšie generácie. Doprava prispieva k znečisťovaniu ovzdušia približne 30 percentami, najmä cestná doprava. To je ten dôvod, prečo chceme dostať ľudí z áut, podporujeme cykloturistiku, elektrifikáciu tratí či iné ekologickejšie pohony.

V ktorých oblastiach dokáže váš rezort ponúknuť kvalitné zelené projekty?

Budovanie železničných tratí, elektrifikácia, nové druhy pohonov, napríklad vodíkové vlaky- retrofity, prerobené z rušňov s dieslovým motorom, budovanie cyklistických tratí. To sú oblasti, kde by ministerstvo dopravy vedelo najviac prispieť. Potom je tu ešte otázka zatepľovania budov, čo znižuje energetickú náročnosť, tejto téme sa venuje moja kolegyňa pani štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Dôležitá je aj elektrifikácia dopravy aj dopravných prostriedkov, či hľadanie alternatívnych pohonov i spôsobov dopravy. Do akej miery podporuje tieto snahy váš rezort, vy osobne?

Podporujeme tieto snahy maximálne. Máme pripravený pilotný projekt v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Z dieselových lokomotív chceme pripraviť prototyp vlaku, ktorý by bol poháňaný vodíkovým pohonom a Železničná spoločnosť Slovensko podpísala s univerzitou zmluvu o spolupráci. Tento projekt sme navrhli financovať z Fondu obnovy.

Čo si myslíte o dôležitosti cyklodopravy či výstavby cyklociest?

Často nám robí problémy architektúra miest, do problematiky sa preto musia zapojiť mestskí architekti, ale videl som veľmi veľa zaujímavých projektov ako sa to dá vyriešiť. Treba len chcieť. Dôležité je si uvedomiť, že vybudovať musíme celú infraštruktúru, nielen cyklocesty a cyklotrasy. Chceme, aby bolo možné kombinovať jednotlivé zelené druhy dopravy, napríklad železničnú a cyklistickú.

Keď cyklista príde na železničnú stanicu a chce sa prepraviť na väčšiu vzdialenosť vlakom, musí si niekde bicykel odložiť. Riešením je budovanie parkovacích domov pre bicykle. Celý systém treba nastaviť z pohľadu cyklistu, aby sme mu vytvorili potrebné podmienky a komfort. Takto vieme motivovať ľudí, aby auto nechali doma a na prepravu využívali zelenšie formy dopravy.

Blížia sa vianočné sviatky, na čo sa najviac tešíte?

Na čas strávený s rodinou a pokoj. Celý rok som pracoval, niekde sa ponáhľal, a teraz na pár dní spomalím a oddýchnem si.

Máme veľký investičný dlh, či na železniciach, alebo na cestách, a potrebujeme do nich systematicky investovať.

Už máte pripravené darčeky, alebo ste si to nechali na poslednú chvíľu?

Som moderný človek, takže nakupujem výhradne cez internet. Popravde, nemám ani čas chodiť po obchodoch. Rád obdarovávam blízkych, preto to na poslednú chvíľu nikdy nenechávam. Darčeky kupujem priebežne počas celého roka. A potom ich vždy dobre schovám pred manželkou Lenkou, aby mala pod stromčekom prekvapenie. Rád prekvapujem, ale ja sám prekvapenia až tak nemám rád.

Čo by vás osobne ako štátneho tajomníka a aj ako človeka najviac potešilo „pod vianočným stromčekom“?

Viac peňazí. Ale nie pre mňa, ale pre rezort dopravy. Máme veľký investičný dlh, či na železniciach, alebo na cestách, a potrebujeme do nich systematicky investovať, inak nám začnú padať mosty, kolabovať diaľnice a aj naďalej budeme jazdiť na tankodromoch. Na ministerstve máme pripravené systémové zmeny, ale bez dostatočných finančných prostriedkov máme zviazané ruky.

Už máte plán, ako, kde a s kým oslávite príchod nového roku?

Samozrejme. Doma vo svojej bubline. Bezpečnostné opatrenia sa sprísnili, koronavírus je vážne ochorenie a zvíťazíme proti nemu len spoločne. Každý vie pomôcť, stačí byť len zodpovedný. Hoci zvykneme príchod nového roka oslavovať v spoločnosti mnohých ľudí, tento rok by to mala byť len komorná oslava v úzkom kruhu rodiny.

My s manželkou ho strávime doma s našimi trinástimi koňmi, poníkom a desiatimi psíkmi. Dosť veľa problémov spôsobuje našim zvieratám pyrotechnika, petardy a ohňostroje, ktorých sa zvieratá boja. Preto chcem poprosiť ľudí, aby financie, ktoré doslova vyhodia na pyrotechniku, radšej investovali do útulkov.

Čo by ste si želali, aby sa splnilo v roku 2021?

Aby sme boli zdraví, koronavírus sa stal minulosťou a aby očkovacie látky, ktoré boli vyvinuté, zabrali a mohli sme sa konečne vrátiť k bežnému spôsobu života. Najmä, aby starší občania, ktorí sú v dobrovoľnej karanténe, alebo v domovoch sociálnych služieb, mohli vídať svojich blízkych, mali sa s kým porozprávať a mal ich kto pohladiť. Rok 2020 bol pre mnohých plný samoty, tak nech je rok 2021 plný návratov, stretnutí a objatí.

Čo bude vašou najvyššou prioritou v roku 2021?

Aby všetko naše úsilie a rozhodnutia na ministerstve dopravy a výstavby boli v prospech občana a viedli k jeho spokojnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján MaroszJaroslav Kmeť
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRSK8 Združenie samosprávnych krajovÚHP Útvar hodnoty za peniazeÚMS Únia miest SlovenskaZMOS Združenie miest a obcí Slovenska