Ministri Sólymos a Érsek skontrolovali práce na stavbe diaľnice D4 pri Jaroveckom ramene

|||||
Kontrolný deň na stavbe D4 pri Jaroveckom ramene. Na snímke sprava minister dopravy a výstavy Arpád Érsek, minister žživotného prostredia László Sólymos a zástupca koncesionára Zero Bypass Michal Lešňovský. Foto: SITA/Diana Černáková.

Dôvodom kontroly boli podozrenia z porušovania platných environmentálnych predpisov v súvislosti s dodávkami použitého stavebného materiálu v rámci realizácie projektu PPP na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7.

BRATISLAVA – Minister životného prostredia László Sólymos a minister dopravy a výstavby Arpád Érsek sa v stredu oboznámili s prácami pri premostení Jaroveckého ramena Dunaja na stavbe úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever.

Dôvodom kontroly boli podozrenia z porušovania platných environmentálnych predpisov v súvislosti s dodávkami použitého stavebného materiálu v rámci realizácie projektu PPP na D4 a rýchlostnej ceste R7. Koncesionár projektu spoločnosť Zero Bypass Limited (na čele so španielskou spoločnosťou Cintra) tvrdí, že použité materiály majú certifikáty kvality.

Sólymos: Ak sa pochybnosti potvrdia, budem za maximálnu pokutu

„Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje stavbu a bolo aj podanie na políciu,“ informoval na stavbe minister životného prostredia László Sólymos. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave potvrdilo, že prebieha vyšetrovanie možného trestného činu environmentálneho charakteru.

„Čaká sa na rôzne analýzy expertov a potom sa uvidí ako ďalej. Budem trvať na tom, aby sme priebežne kontrolovali, a keď sa pochybnosti potvrdia, tak budem za to, aby sme použili maximálnu pokutu,“ povedal minister životného prostredia s tým, že treba predísť možným škodám na prírode v chránenom území.

Minister žživotného prostredia László Sólymos (vľavo) a minister dopravy a výstavy Arpád Érsek. Foto: SITA/Diana Černáková.

V jednom prípade je dokumentácia v rozpore so získanými informáciami

Inšpektori životného prostredia vykonali viaceré kontroly v teréne a preverujú povinnú dokumentáciu. Pri jednom z kontrolovaných dodávateľov sa už zaoberajú podozrením, že predložená dokumentácia je v rozpore s informáciami, ktoré inšpektori získali pri obhliadke v uvedenom zariadení. „Obchvaty sú nevyhnutné, ak chceme zlepšovať kvalitu ovzdušia v našich mestách. Na druhej strane to nie je žiaden dôvod, aby sme tolerovali akékoľvek podozrenia z porušovania pravidiel.,“ upozornil Sólymos.

Tadiaľ povedie most cez Jarovecké rameno na úseku D4. Foto: SITA/Diana Černáková.

Koncesionár: Chemické testy nepreukázali prekročenie limitov

Koncesionár projektu D4/R7 potvrdil, že materiály používané na výstavbu bratislavského obchvatu majú platné certifikáty kvality, zohľadňujúce všetky príslušné normy pre jeho použitie. „Vhodnosť všetkých stavebných materiálov používaných na výstavbu je  pravidelne kontrolovaná nezávislými certifikovanými laboratóriami pre vylúčenie akéhokoľvek ohrozenia životného prostredia,“ vyhlásil zástupca koncesionára Michal Lešňovský.

„Chceme zdôrazniť, že výsledky chemických testov nepreukázali žiadne prekročenie platných zákonných limitov pre použitie týchto materiálov, a to aj v prípade Jaroveckého ramena,“ dodal. Pri Jaroveckom ramene momentálne prebieha výstavba dunajského súmostia ako súčasti úseku D4 vedúceho cez chránené územie európskeho významu.

Hausbóty v okolí stavby úseku D4 pri Jaroveckom ramene. Foto: SITA/Diana Černáková.

Érsek: Koncesionár má právo na zmeny, ale musí dodržať normy

Ministerstvo dopravy a výstavby opakovane vyzvalo stavebný dozor, aby detailne sledoval výstavbu a dodržiavanie všetkých stavebných aj environmentálnych postupov. Rezort dopravy tvrdí, že efektívna kontrola takýchto veľkých projektov je možná len pri intenzívnej spolupráci s ministerstvom životného prostredia. „Dôležité je, aby boli dodržané všetky normy. Koncesionár má právo na zmeny, ale musí dodržať normy, čo sledujeme na ministerstve dopravy. Veríme, že stavba bude môcť pokračovať v tomto tempe,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Na stavbe úseku D4 pri Jaroveckom ramene. Foto: SITA/Diana Černáková.

Dokončenie úsekov D4 a R7 v roku 2020 ostáva otázne

Stavba D4 a R7 by mala byť ukončená na jeseň 2020, ale dodržanie termínu je otázne vzhľadom na doterajšie meškanie prác. Minister dopravy nie je spokojný, hoci práce sa podľa neho zintenzívnili. „Máme jeden míľnik na ukončenie stavby, čo nie je dobré. Nabudúce sa toho musíme vyvarovať. Neustále riešime problémy vzhľadom na kompenzácie,“ uviedol Érsek.

Dodal, že dokončenie stavby by mohlo meškať niekoľko mesiacov najmä na D4, kde bude aj nový most cez Dunaj. „Jednoduchšia cesta je R7, ktorá je na rovine,“ podotkol Érsek s tým, že je za dokončenie projektu v plánovanej kvalite a neuvažuje o rozviazaní kontraktu s koncesionárom.

Pri stavbe mosta cez Jarovecké rameno v chránenom území na úseku D4. Foto: SITA/Diana Černáková.
Nezávislý dozor: Testy vylučujú kontamináciu použitých materiálov

„Výsledky testov, ktoré má nezávislý dozor k dispozícii, vylučujú možnosť kontaminácie materiálov, ktoré sú použité v inundačnom území rieky Dunaj. Materiál je inertný a environmentálne vhodný na použitie na stavenisku,“ zaujala stanovisko k aktuálnym zisteniam na žiadosť koncesionára spoločnosť FCP – Fritsch, Chiari & Partner ZT Gmbh, vykonávajúca nezávislý dozor na stavbe.

„Nezávislý dozor súhlasí s použitím materiálov a trvá na odstraňovaní príležitostne sa vyskytujúcich plávajúcich častí pred použitím materiálov,“ uvádza sa v stanovisku. Nezávislý dozor tvrdí, že pravidelne dohliada na kvalitu použitých materiálov a práce vykonávané na stavenisku v súlade so zmluvou o nezávislom dozore a koncesnou zmluvou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom