Na tratiach mimo prevádzky budú môcť vzniknúť komunikácie pre chodcov a cyklistov

železnice - trať
Ilustračné foto: SITA/Ľudovít Vaniher.

Novela zákona o dráhach na návrh poslancov za Most-Híd prešla do druhého čítania.

BRATISLAVA – Samosprávne kraje, obce alebo združenia obcí budú môcť využiť neprevádzkované železničné trate na dočasné vybudovanie miestnej komunikácie pre chodcov, chodníka, alebo komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu. Mali by sa tak obmedziť prípady ohrozenia bezpečnosti chodcov a cyklistov používajúcich cesty, ktorých väčšina nemá bezpečný priestor po okrajoch.

Umožniť by to mala to novela zákona o dráhach na návrh poslancov za Most-Híd Eleméra Jakaba, Tibora Bastrnáka a Pétera Vörösa. Poslanci v utorok hlasovaním rozhodli, že o tomto bode budú rokovať v druhom čítaní na ďalšej schôdzi, novela má po schválení nadobudnúť účinnosť 1. novembra tohto roka.

Trate by mohli byť obnovené v pôvodnej podobe

Zároveň sa umožní ponechanie a zakonzervovanie existujúcich tratí, stavieb a zariadení prislúchajúcich k danej trati. V prípade potreby bude naďalej zachovaná možnosť obnovenia dráhy v pôvodnom telese a na pôvodnej trase. Spod správneho poriadku bude vyňaté udeľovanie predchádzajúcich súhlasov ministerstva dopravy na uzavretie zmluvy o využití dráhy na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu, ako aj na jej predĺženie.

Ilustračné foto: pixabay.com.

„Železničná sieť obsahuje niekoľko tratí, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a nepremáva na nich žiaden vlak, prípadne je na nich vedený vlak len príležitostne. Udržiavanie takýchto tratí je však nehospodárne, na čo poukázal aj dokument Revízia výdavkov v doprave, schválený vládou SR 5. októbra 2016,“zdôvodnili svoj návrh poslanci za Most-Híd.

Nové vybudovanie tratí by bolo oveľa nákladnejšie

Samotné rušenie tratí je podľa nich nezvrátiteľný krok a prípadné ich nové vybudovanie z dôvodov zmeny mobility, rozvoja priemyslu a zamestnanosti, či iných hospodársko-spoločenských faktorov by si vyžadovalo podstatne vyššie náklady než navrátenie do prevádzkyschopného stavu.

„Zároveň vzniká čoraz častejšia spoločenská potreba a požiadavka na využitie takýchto neprevádzkovaných tratí na iný účel než je vlaková doprava. Aktuálne znenie zákona neumožňuje po vyčerpaní možností prenájmu alebo predaja iný postup, než úplné zrušenie trate vrátane odstránenia všetkých jej súčastí podľa stavebných predpisov, čo generuje ďalšie náklady a výdavky,“ dodali poslanci za Most-Híd.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom