Na veľké opravy ciest a výstavbu obchvatu Šale si motoristi ešte počkajú

Cesta, oprava cesty
Foto: ilustračné, Getty images

Veľkoplošné opravy ciest I. triedy, naplánované na štyri roky po celom Slovensku za pôvodnú predpokladanú cenu takmer 200 miliónov eur vrátane DPH, sa nemôžu stále začať. Slovenská správa ciest (SSC) a traja vybraní úspešní uchádzači v každej z troch regionálnych častí opakovaného tendra ešte čakajú na výsledok odvolania jedného z neúspešných konkurentov. Ten totiž nesúhlasil so zamietnutím svojich námietok proti vyhodnoteniu ponúk.

Priebeh verejnej súťaže vyhlásenej nanovo vlani v októbri poznačili už skôr viaceré námietky proti podmienkam verejného obstarávania, či v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Ponuky predložilo sedem uchádzačov

Vo všetkých troch častiach tendra vybrali štátni cestári tých istých troch úspešných uchádzačov v rovnakom poradí. Na prvom mieste skončila skupina stavebných spoločností Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., a MBM-Group, a. s., Námestovo (v troch častiach ponúkli cenu 48,6 milióna eur, 49,2 milióna eur a 41,1 milióna eur s DPH).

Druhá je spoločnosť Skanska SK, a. s., Bratislava (57 miliónov eur, 50,1 milióna eur a 47,5 milióna eur s DPH) a tretia je skupina firiem Eurovia SK, a. s., Košice a Doprastav, a. s., Bratislava (59,9 milióna eur, 61,7 milióna eur a 50,5 milióna eur s DPH).

Ponuky predložilo spolu sedem uchádzačov. Okrem troch úspešných aj skupina spoločností VIAKORP, s. r. o., Zvolen a Green works, s. r. o., Nitra, skupina Strabag, s. r. o., Bratislava, Bitanova, s. r. o., Zvolen, SAT Slovensko, s. r. o., Bratislava a SAT, s. r. o., Praha, skupina Colas Slovakia, Košice a Metrostav DS, a. s., Bratislava a skupina Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., Bratislava, Porr, s. r. o., Bratislava a Váhostav – SK, a. s., Bratislava.

Ich ponuky boli v rozsahu v prvej časti od 61 miliónov eur do 67,4 milióna eur, v druhej časti od 61,8 milióna eur do 69,8 milióna eur a v tretej časti od 51,9 do 59 miliónov eur s DPH.

Úspešných uchádzačov čaká elektronická aukcia

Štátni cestári majú za to, že postup vyhodnotenia ponúk obhájili už počas konania o námietkach. „Nakoľko voči tomuto postupu bolo začaté odvolacie konanie, prioritou verejného obstarávateľa v tomto čase je opätovne obhájiť svoje konanie a vyvrátiť argumenty navrhovateľa,“ uviedla pre portál NasaDoprava.sk hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Dodala, že „Slovenská spáva ciest vynakladá maximálne úsilie pre uzatvorenie rámcovej dohody s uchádzačmi a pre čo najrýchlejšie začatie realizácie prác na poškodených úsekoch ciest“.

Úspešní uchádzači sa po uzavretí rámcovej dohody majú zúčastniť elektronickej aukcie na opravu jednotlivých úsekov ciest a následne by mali začať s prácami. K detailom aukcie a harmonogramu prác sa cestári vyjadria po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní.

V nevyhovujúcom a havarijnom stave je skoro 40 % ciest

Najviac ciest sa má podľa Karelovej opraviť v Banskobystrickom kraji, kam by malo smerovať približne 24 percent z plánovanej investície. Celková odhadovaná hodnota veľkých opráv ciest I. triedy bola 166,6 milióna eur bez DPH. Z toho v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji 58,3 milióna eur, v Žilinskom a Banskobystrickom kraji takmer 59 miliónov eur a v Prešovskom a Košickom kraji 49,3 milióna eur bez DPH.

cestári, oprava ciest, rekonštrukcia ciest
Foto: ilustračné, Getty Images

SSC spravuje 3 243 kilometrov ciest I. triedy, pričom v nevyhovujúcom stave je 1 031 kilometrov (31,8 %) a v havarijnom stave vyše 239 kilometrov (7,4 %). V oboch uvedených skupinách je tak 1 270 kilometrov hlavných ciest, teda viac ako 39 % z ich celkovej dĺžky.

Dlho sa čaká aj na začiatok výstavby obchvatu Šale

Podobná situácia je aj v prípade súťaže na výstavbu obchvatu Šale na ceste I/75 s predpokladanými nákladmi vyše 60 miliónov eur bez DPH. Štátni cestári po rozhodnutí o odvolaní jedného z uchádzačov, ktorý predtým namietal pôvodné vyhodnotenie ponúk v tendri, museli zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti v opakovanom tendri a zároveň opäť vyhodnotiť ponuku uchádzača s najnižšou predloženou cenou.

„Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby obchvatu Šale je stále v riešení a komisia ešte nevyjadrila konečné rozhodnutie, nakoľko sa skúmajú predložené doklady,“ priblížila Karelová pre portál NasaDoprava.sk.

Paralelne s tendrom trvá aj stavebné konanie, ktoré bolo vydané pre väčšinu plánovaného úseku obchvatu medzi kilometrami 3 – 11,8 v polovici augusta. „Vydané stavebné povolenie nadobudne v zmysle zákona právoplatnosť do 30 dní odo dňa uplynutia podania odvolania. Vlastník pozemkov vynakladá maximálne úsilie na obštrukčné konanie s množstvom odvolaní proti stavebnému povoleniu,“ tvrdí Karelová. SSC chce zmluvu so zhotoviteľom podpísať do konca tohto roka.

Na investíciu chcú využiť peniaze Európskej únie

Cestári pôvodne vybrali za víťaza združenie stavebných firiem Cedis, s. r. o.,, Bratislava, Cesty SK, s. r. o., Košice a HANT BA, a. s., Považská Bystrica s ponukou 55,9 milióna eur bez DPH. Ďalších osem ponúk bolo v rozsahu od 58,1 milióna eur (Porr, s. r. o., Bratislava) do 68,7 milióna eur bez DPH (Cesty Nitra, a. s., Nitra a Váhostav – SK, a. s., Bratislava).

Ponuky v tomto tendri predložili aj skupina AVA-stav, s. r. o., Galanta a Doprastav, a. s., Bratislava, skupina Hochtief SK, s. r. o., Bratislava a MBM-Group, a. s., Námestovo, spoločnosť Skanska SK, a.s,, Bratislava, skupina Strabag, s. r. o., Bratislava, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava a Inpek Holding, a. s., Bratislava, skupina Metrostav, a. s., Praha a SMS, a. s., Banská Bystrica a skupina Eurovia SK, a. s., Košice a Eurovia CS, a. s., Praha.

SSC vyhodnotila ponuky spôsobom superreverzu, teda splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií len u uchádzačov na prvých troch miestach. Tender bol vyhlásený ešte vlani v apríli, stavebné práce sú plánované na tri roky.

Na financovanie investície chcú cestári využiť prostriedky Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020. Podmienkou využitia európskych zdrojov v súčasnom končiacom sa programovom období je dokončenie stavby do konca roka 2023.

Obchvat Šale je navrhnutý v dĺžke 11,8 kilometra v kategórií C so šírkou 11,5 metra a s rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Na úseku bude trinásť mostov, vrátane mosta cez Váh v dĺžke 705 metrov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Lucia Karelová
Firmy a inštitúcie a MBM-GroupAVA-stavBitanovaCedisCestné stavby Liptovský MikulášCesty NitraCesty SKColas SlovakiaDoprastavEurópska úniaEurovia CSEurovia SKGreen worksHANT BAHochtief SKInpek HoldingMetrostav DSNámestovoPorrSATSAT SlovenskoSkanska SKSMS a.s.SSC Slovenská správa ciestStrabagStrabag Pozemné a inžinierske staviteľstvoSwietelsky-SlovakiaVáhostav - SKVIAKORP