Národná diaľničná spoločnosť začala vykupovať pozemky pre rozšírenie D1 na osem pruhov

Občianske združenie Triblavina (OZ Triblavina) informovalo, že po takmer dvoch rokoch úsilia ministerstva dopravy a NDS zmeniť šesťpruhovú diaľnicu s kolektormi na štvorpruhovú bez kolektorov, sa napokon rozhodli pre zachovanie pôvodnej myšlienky diaľnice s kolektormi. 

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala vykupovať pozemky pod diaľnicu D1 vrátane kolektorov, tzv. samostatných súbežných ciest po oboch stranách diaľnice. Ako ďalej agentúru SITA informovalo Občianske združenie Triblavina (OZ Triblavina), po takmer dvoch rokoch úsilia ministerstva dopravy a NDS zmeniť šesťpruhovú diaľnicu s kolektormi na štvorpruhovú bez kolektorov sa napokon rozhodli pre zachovanie pôvodnej myšlienky diaľnice s kolektormi.

Diaľničiari popreli tvrdenie o výkupe pozemkov aj pod kolektory

Národná diaľničná spoločnosť vykupuje pozemky v zmysle majetkovoprávnych podkladov, ktoré sú súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie pre osempruhové riešenie diaľnice D1. Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, nie je pravdou, že by vykupovali pozemky aj pod súbežné cesty, kolektory.

„Prílohou znaleckých posudkov vypracovaných za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov sú geometrické plány, ktoré rešpektujú  osempruhové riešenie diaľnice D1. V znaleckom posudku sa uvádza, že bol vypracovaný za účelom právneho úkonu majetkovoprávneho vysporiadania stavby D1 Bratislava – Senec skapacitnenie, I.etapa Bratislava-Triblavina, čo je názov rozšírenia diaľnice D1 na 8-pruh,“ dodala hovorkyňa.

OZ Triblavina už skôr upozornilo, že rozšírenie D1 bez kolektorov je nezákonné

Podľa OZ Triblavina znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný na objednávku NDS a ktorý predložili majiteľom pozemkov, opisuje plánovanú stavbu križovatky Triblavina nasledovne: umiestňovaná stavba predstavuje úpravu jestvujúcej diaľnice D1 z pôvodnej štvorpruhovej kategórie na šesťpruhovú kategóriu so súbežnými kolektormi (asfaltovými cestami) po oboch stranách diaľnice D1.

OZ Triblavina už dávnejšie upozornilo na to, že rozširovanie diaľnice na štvorpruh bez kolektorov je nezákonné, pretože územný plán obcí, ako aj územný plán Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) počíta so šesťpruhovou diaľnicou vrátane kolektorov. “Územný plán slúži ako dlhodobá záväzná koncepcia rozvoja územia. Stavba v rozpore s územným plánom je čierna stavba,“ uviedlo OZ Triblavina.

Mimoúrovňová križovatka Triblavina bude z obidvoch strán zakončená kruhovými objazdmi. Na jednej strane sa napojí na existujúcu Seneckú cestu I/61, na druhej strane na komunikáciu vedúcu cez Čiernu Vodu. Zároveň by sa zo strany Čiernej Vody mala križovatka Triblavina napojiť na cestu Pezinok II/502, ktorú plánuje stavať Bratislavský samosprávny kraj.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť