Národný dopravca stopol modernizáciu vozňov, víťazovi tendra odmietol akceptovať navyšovanie cien spôsobené infláciou

Vlak, ZSSK
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) zrušila tender na modernizáciu tridsiatich osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy za predpokladanú cenu 32,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dopravca odmietol navyšovanie cien

Zdôvodnila to tým, že do uplynutia lehoty viazanosti ponúk neuzavrela zmluvu so žiadnym z dvoch uchádzačov. Investíciu na dva roky chcela financovať z prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci modernizácie železničných koľajových vozidiel.

Národný dopravca pôvodne vybral za dodávateľa spoločnosť ŽOS Trnava, a. s., pre zmenu podmienok kontrakt nepodpísali.

„Nakoľko sa podľa úspešného uchádzača výrazne zmenili podmienky oproti podmienkam v čase predkladania ponúk, a to najmä z dôvodu nárastu cien materiálov, služieb a práce, úspešný uchádzač požadoval úpravy zmluvy o dielo pred jej podpisom – navýšenie zmluvnej ceny a predĺženie termínu odovzdania modernizovaných vozňov,“ informovala ZSSK v dokumentoch zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. Požadované úpravy pritom označila za neprijateľné.

Zákazku ZSSK zrušil

Ponuku v súťaži predložila aj spoločnosť ŽOS Vrútky, a. s., no podľa dopravcu nepotvrdila jej platnosť po doručení žiadosti.

„Z uvedených dôvodov obstarávateľ použitý postup zadávania predmetnej zákazky zrušil,“ poznamenala ZSSK. V oznámení o výsledku tendra uvedie, že na pôvodný predmet zákazky nepoužije postup podľa zákona o verejnom obstarávaní a jej zadávanie opätovne neuverejní.

Dôvodom je, že vozne po modernizácii, plánovanej na dva roky, mala spoločnosť prevziať najneskôr do 30. novembra 2023. Dovtedy by musela využiť európske zdroje z programového obdobia 2014 až 2020, čo by už nebolo reálne.

Modernizácia 30 vozňov

ZSSK vyhlásila verejnú súťaž na modernizáciu tridsiatich osobných vozňov, z toho deviatich cez opciu, ešte v decembri 2020. Vozne plánovala po modernizácii nasadiť na železničnej trati Zvolen – Košice.

Sú to vozne vyrobené v rokoch 1989 a 1990 vo VEB Waggonbau Bautzen vo východonemeckom Budyšíne. Šesť z nich mali zmodernizovať na klimatizované vozne 1. a 2. triedy pre regionálnu dopravu a na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch s možnosťou opcie na ďalšie tri vozne. Pätnásť kusov mali prerobiť na klimatizované vozne 2. triedy pre regionálnu dopravu a cez opciu ešte šesť navyše.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ešte v marci zastavil konanie na preskúmanie postupu ZSSK na jej podnet pred uzavretím zmluvy. V prípade totiž nerozhodol do účinnosti zmeny zákona o verejnom obstarávaní, teda do 9. marca, podľa ktorej doterajšie kontroly zákaziek financovaných z eurofondov pred uzavretím zmlúv nahradia následné kontroly po ich podpise.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŽOS TrnavaŽOS VrútkyZSSK Železničná spoločnosť Slovensko