Národný vlakový dopravca chce prevádzkovať trate Žilina – Rajec

ZSSK sa zapojí do súťaže o prevádzkovanie trate Žilina - Rajec
ZSSK sa zapojí do súťaže o prevádzkovanie trate Žilina - Rajec Foto: Facebook

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa chce zapojiť do vyhlásenej súťaže na prevádzku osobnej vlakovej dopravy na regionálnej trati Žilina – Rajec. Hoci jej vlaky tam v súčasnosti jazdia a pozná miestne podmienky, účasť v tendri nepovažuje za svoju zásadnú výhodu.

Ako nám povedal riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč, ich  šance pokračovať v zabezpečení dopravnej obsluhy na uvedenej trati sú otvorené. Veria však, že zostanú dopravcom na trati aj na ďalších desať rokov.

Technický stav infraštruktúry trate medzi Žilinou a Rajcom je podľa osobného dopravcu nevyhovujúci a  nezodpovedá potenciálu uvedenému na traťovom úseku.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo o začatí súťaže na vlakového dopravcu na regionálnej trati Žilina – Rajec. Predpokladám že ako národný dopravca sa do súťaže zapojíte.

„Železničná spoločnosť Slovensko sa z pozície národného dopravcu, samozrejme, plánuje do tejto súťaže zapojiť. Verejnosti chceme poskytnúť efektívne riešenia dopravnej obsluhy pre všetky vyhlásené trate,“ uviedol hovorca ZSSK.

Kováč taktiež uviedol, že do roku 2030 chcú ZSSK prepravovať na slovenských koľajach sto miliónov cestujúcich (ročne), zaviesť taktovú dopravu v okolí všetkých väčších miest a naďalej byť chrbticou domácej hromadnej dopravy na koľajniciach.

Považujete za svoju výhodu, že v súčasnosti prevádzkujete osobnú dopravu na uvedenej trati?

Vďaka aktuálnej realizácii dopravnej obsluhy na traťovom úseku sú nám známe miestne pomery, zvyklosti a správanie sa cestujúcich na traťovom úseku. Súčasne sme ako partner v úzkom kontakte so samosprávou vo veci budovania Integrovaného dopravného systému (IDS).

Citlivo vnímame príležitosti, ale i slabé stránky súčasného spôsobou zabezpečenia dopravnej obsluhy na traťovom úseku. Uvedený stav však nevnímame ako zásadnú výhodu, či nevýhodu pri účasti vo verejnej súťaži.

Akú máte šancu pokračovať v zabezpečovaní prepravy na nej na ďalších desať rokov?

Naše šance pokračovať v zabezpečení dopravnej obsluhy sú otvorené a veríme, že budeme dopravcom na traťovom úseku aj v ďalšom období.

Aké druhy vlakov a ako často prevádzkujete na spomínanej trati?

Na traťovom úseku sú nasadzované motorové jednotky radu 813/913 s celkovou kapacitou 83 miest na sedenie. V určitých prípadoch sú súpravy vlakov zložené z viacerých jednotiek z dôvodu vysokého počtu cestujúcich.

Dopravná obsluha je zabezpečovaná v zmysle platnej objednávky dopravných výkonov v rozsahu hodinového taktu v čase dopravnej špičky a dvojhodinového taktu v čase mimo špičky a počas víkendu.

Koľko cestujúcich ste na trati prepravili od roku 2016?

ZSSK na trati Žilina – Rajec prepravila za jednotlivé obdobia nasledovný počet cestujúcich: v roku 2016 – 63 964, v roku 2017 – 57 371, v roku 2018 – 65 171 a v prvom polroku 2019 – 56 957 cestujúcich.

Aké sú perspektívy osobnej dopravy na trati v budúcnosti a aký je stav trate?

Podľa názoru ZSSK je technický stav železničnej infraštruktúry nevyhovujúci a nezodpovedá potenciálu uvedenému na traťovom úseku. Na traťovom úseku nie je dnes možné realizovať ani obojsmerný systémový hodinový takt vlakov kategórie Os (osobný).

Potenciál traťového úseku je podľa nášho názoru na úrovni celodennej hodinovej dopravnej obsluhy so zahustením na tridsaťminútový interval vlakov minimálne v čase rannej dopravnej špičky – po realizácii koordinačných opatrení v zmysle koncepcie a zámerov IDS v Žilinskom samosprávnom kraji.

Uvedený ideálny rozsah dopravných výkonov dnes nie je na traťovom úseku realizovateľný vzhľadom na kapacitu a technické vybavenie železničnej infraštruktúry, ako aj v súčasnosti limitovanú objednávku dopravných výkonov zo strany štátu.

Sú tam potrebné investície?

Konkrétne opatrenia a investičnú potrebu, prípadne investičný zámer, ktorý bude smerovať k modernizácii železničnej infraštruktúry, je nutné komunikovať so správcom železničnej infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Lukáš Kováč