NDS opakovane porušila zákon, ukázala kontrola zákazky na obchvat Krupiny na R3

cestári, oprava cesty
Foto: ilustračné thinkstockphotos.com

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) pri zadávaní zákazky na dokumentácie pre stavbu obchvatu Krupiny na rýchlostnej ceste R3 opakovane porušila zákon o verejnom obstarávaní.

A to konkrétne princípy transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď zmenila pôvodnú zmluvu na vypracovanie dokumentácií stavebného zámeru, na územné rozhodnutie, stavebné povolenie a ponuku, vrátane výkonu autorského dozoru a koordinátora dokumentácie.

Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe kontroly zákazky po uzavretí zmluvy s dodávateľom.

Porušenia zákona

Porušenia zákona podľa úradu mali vplyv na výsledok verejného obstarávania, za čo uložil diaľničiarom pokutu vo výške 4,5 tis. eur.

Podľa rozhodnutia ÚVO, zverejnenom na jeho portáli, NDS predĺžila lehoty plnenia diela cez dodatky, pričom nepreukázala oprávnenosť vykonaných zmien a splnenie všetkých zákonných podmienok, ktorých kumulatívne splnenie je nevyhnutné pre oprávnené zmeny zmluvy počas jej trvania.

Rozhodnutie úradu už nadobudlo účinnosť a diaľničiari sú povinní uhradiť pokutu.

Verejná súťaž

NDS vyhlásila verejnú súťaž na dokumentácie a autorský dozor pre stavbu obchvatu Krupiny na R3 ešte koncom júna 2018, predpokladaná cena za tieto služby bola vyše 4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ponuku predložili traja uchádzači, zákazku získala skupina spoločností Dopravoprojekt, a. s., a Valbek, s. r. o., za takmer 3,6 mil. eur bez DPH na základe zmluvy z februára 2019.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie DopravoprojektNDS Národná diaľničná spoločnosťÚVO Úrad pre verejné obstarávanie