NDS začala tender na projektové práce pre úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno.
Úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Foto: ndsas.sk.

Predpokladaná cena za vypracovanie dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a na ponuku, ako aj za výkon autorského dozoru a koordinátora dokumentácie je takmer 8 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na projektové práce pre výstavbu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Predpokladaná cena za poskytnutie týchto služieb je 7,89 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (9,47 mil. eur vrátane DPH).

„Úsek dlhý 11,2 kilometra sa projektuje v plnom profile. Na tomto úseku sa predtým vykonával proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý posudzoval zmenu nivelety stavby z tunela na estakádu,“ informovala v stredu hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Dokumentácie aj autorský dozor

Súčasťou tendra je vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, oznámení o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR a DSP, ako aj dodatku stavebného zámeru a dokumentácie na ponuku. Zákazka zahŕňa aj výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu úseku D3. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Diaľnice
Úsek D3 Svrčinovec – Skalité. SITA/Martin Medňanský.
Kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena 

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 11. decembra, platiť musia minimálne do 30. septembra 2019. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. NDS žiada na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 394 tis. eur a tiež poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním činnosti na poistnú sumu 500 tis. eur.

Dokumentáciu na územné rozhodnutie treba dodať do 180 dní od účinnosti zmluvy, oznámenie po DÚR do 90 dní od doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa, dokumentáciu na stavebné povolenie do 310 dní, oznámenie po DSP do 90 dní, dodatok stavebného zámeru a dokumentáciu na ponuku do 310 dní od výzvy. Výkon autorského dozoru a koordinátora dokumentácie je plánovaný na tri roky od doručenia výzvy.

Ilustračné foto: SITA/Jana Birošová.
Cieľom je urýchliť prípravu a výstavbu D3

Súťaž na projektovú dokumentáciu pre privádzač D3 Žilina, Brodno -Kysucké Nové Mesto vyhlásili diaľničiari už v marci tohto roka. „NDS oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby privádzača plánuje NDS vyhlásiť v prvom polroku 2019,“ uviedla Michalová. Súťaž na projektovú prípravu ďalšieho úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (10,8 km) bola vyhlásená v septembri tohto roka.

Súťaže na zhotoviteľov chcú začať v rokoch 2019 až 2021

„Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného obdobia 2021 – 2027, respektíve zo zdrojov Európskej investičnej banky. Vypísanie verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v rokoch 2019 až 2021, po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia,“ priblížila Michalová. Ako prvý pôjde do súťaže na zhotoviteľa úsek D3 privádzač Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (v prvom polroku 2019). V procese prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie je druhý profil úseku D3 Oščadnice – Čadca, Bukov.

Michaela Michalová
Hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Foto: ndsas.sk.
Tendre na výstavbu štyroch úsekov rýchlostných ciest

NDS má aktuálne v súťaži na zhotoviteľa stavebných prác štyri úseky rýchlostných ciest v dĺžke 31,3 km. Výstavba úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce je plánovaná predbežne od prelomu rokov 2018/2019 do roku 2021, R2 Kriváň – Mýtna od polovice roka 2019 do roku 2023, R3 Tvrdošín – Nižná od začiatku roka 2019 do roku 2021 a R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa od prvého polroku 2019 do roku 2023.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť