NDS začala tender na servis informačného systému D1 na trase Piešťany - Sverepec

Ilustračné foto: SITA/Milo Fabian.

Predpokladaná cena za tieto služby na štyri roky je 1,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ide o úseky D1 v pôsobnosti stredísk správy a údržby diaľnic Trenčín a Považská Bystrica.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) začala verejnú súťaž na výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 na trase Piešťany – Sverepec. Za tieto služby na štyri roky predpokladá zaplatiť predbežne 1,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,92 mil. eur vrátane DPH). Ide o úseky D1 v pôsobnosti stredísk správy a údržby diaľnic Trenčín a Považská Bystrica.

Servis (údržba a technické prehliadky) a opravy informačného systému D1 podľa NDS zahŕňajú odstraňovanie chýb a porúch na technologických zariadeniach informačného systému a vykonávanie ich preventívnej kontroly a údržby (technický servis). Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 13. marca, platiť musia minimálne do 30. januára 2020. Diaľničiari na základe výsledku tendra plánujú uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom.

Ilustračné foto: ndsas.sk.

Podmienky účasti v tendri

„Uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období (za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania) poskytoval výkon servisnej činnosti a opráv technologického vybavenia dopravných stavieb v celkovej hodnote minimálne 450 000 eur bez DPH a z toho aspoň jednu zákazku rovnakého alebo podobného predmetu v minimálnej hodnote 100 000 eur bez DPH,“uviedla NDS v oznámení o vyhlásení súťaže.

Nádejný poskytovateľ služieb musí mať špecialistu na technologické vybavenie diaľnice, špecialistu na softvér centrálneho riadiaceho systému diaľnice a servisného technika. Tí musia spĺňať požadované podmienky v prípade vzdelania elektrotechnického zamerania, preukázateľnej odbornej praxe, či profesijnej praktickej skúsenosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NDS Národná diaľničná spoločnosť