Novela cestného zákona má podľa ZMOS nedostatky, ministerstvu dopravy zaslal pripomienky

ZMOS, Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie miest a obcí Slovenska. Foto: SITA/Diana Černáková

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripomienkuje novelu zákona o pozemných komunikáciách. V tlačovej správe o tom informoval Michal Kaliňák ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.

V navrhovaných zmenách takzvaného cestného zákona vidí združenie nedostatky, a preto na ne reaguje pripomienkami.

ZMOS žiada rovnocennú právnu úpravu

Podľa ZMOS-u zmena navrhovaná rezortom dopravy rieši iba štátne komunikácie, respektíve cestné úseky vo vlastníctve štátu, pričom pozemky pod cestami 2. a 3. triedy a miestnymi komunikáciami spadajúce pod miestnu územnú samosprávu a Vyššie územné celky (VÚC) nie, a preto žiadajú rovnocennú právnu úpravu aj vo vzťahu k samospráve a VÚC.

V zmysle návrhu, „je vlastník pozemku pod pozemnou komunikáciou vo vlastníctve štátu povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území.“

Pozemkové úpravy sa týkajú aj pozemkov v extraviláne obcí a miest. ZMOS žiada, aby sa pozemkové úpravy vzťahovali aj na intravilány obcí a miest, a zároveň, aby aj v tomto prípade platilo a bolo jednoznačne zadefinované, že uvedené vecné bremeno potrvá až pokým nedôjde k vysporiadaniu pozemkov v prospech vlastníka cesty.

Nedostatky vidí ZMOS aj v iných veciach

Združeniu tiež prekáža že, pre mestá a obce pretrváva povinnosť odhŕňania snehu.

„ZMOS nepovažuje za korektné, aby tak významná zmena s výrazným negatívnym dopadom na rozpočty samospráv zotrvala v aktuálnom paragrafovom znení,“ píše sa v tlačovej správe.

Vo vzťahu k priestupkom na úseku pozemných komunikácií žiada ZMOS posunúť výšku sankcie pre fyzické osoby minimálne dvojnásobne, nakoľko aktuálne platné znenie s maximálnou výškou 330 eur za spáchanie priestupku nemá podľa neho na páchateľa priestupku ani preventívny, ani výchovný účinok.

Okrem uvedených pripomienok ZMOS zároveň žiada v návrhu zákona pridať definíciu mostov a stavieb ako všeobecne prospešných objektov z dôvodu vyvlastňovania vo verejnom záujme.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michal Kaliňák
Firmy a inštitúcie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska