Novela zákona o dráhach prevezme európske smernice o železničnej doprave

Vlak ZSSK
Vlak Železničnej spoločnosti Slovensko. Foto: slovakrail.sk.

Novoprijaté smernice o interoperabilite železničného systému v EÚ a o bezpečnosti železníc delegujú značnú časť kompetencií na Železničnú agentúru Európskej únie, a to pri vydávaní povolenia na uvedenie na trh železničných vozidiel a bezpečnostného osvedčenia.

Prevzatie prepracovaných európskych smerníc o železničnej doprave v Európskej únii je cieľom návrhu novely zákona o dráhach, ktorý v utorok schválila vláda.

Novoprijaté smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o interoperabilite železničného systému v EÚ a o bezpečnosti železníc z 11. mája 2016 delegujú značnú časť kompetencií, ktoré doteraz mali vnútroštátne bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru Európskej únie, a to pri vydávaní povolenia na uvedenie na trh železničných vozidiel a bezpečnostného osvedčenia.

Foto: SITA/Milo Fabian. Foto: SITA/Milo Fabian.
Otvorenejší prístup do vnútroštátnej dopravy

Ďalšia smernica o zriadení jednotného európskeho železničného priestoru (o otvorení trhu) zo 14. decembra 2016 zmenila smernicu z 21. novembra 2012. Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré novelu pripravilo, zámerom tejto smernice je dobudovať jednotný európsky železničný priestor rozšírením zásady otvoreného prístupu na trh vnútroštátnej železničnej dopravy.

Ten bol zriadený so spoločnými pravidlami pre správu železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, financovanie a spoplatňovanie železničnej infraštruktúry, ako aj pre podmienky prístupu k infraštruktúre a službám a regulačný dohľad nad trhom železničnej dopravy. Prístup k infraštruktúre v SR majú všetky železničné podniky, avšak pri splnení podmienok.

Vlak spoločnosti RegioJet. Foto: SITA/Jana Birošová.
Úprava aj vo vzdelávaní rušňovodičov

„Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa zároveň navrhuje úprava ustanovení zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach, týkajúca sa výkonu činností overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení pred uvedením do prevádzky, ktoré sa ponechávajú len na poverené právnické osoby,“ uviedol rezort dopravy.

Zmeny sa zároveň dotknú aj vzdelania pre uchádzačov o vydanie preukazu rušňovodiča z dôvodu akútneho nedostatku zamestnancov v tejto profesii, ako aj označenia železničných staníc a zastávok v jazyku národnostných menšín na základe programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020. Doplnia sa tiež podmienky a postup verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, keďže zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach.

Foto: SITA/Milo Fabian.
Rôzne lehoty účinnosti novely

Novela zákona o dráhach by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019 s výnimkou častí o transpozícii smerníc o interoperabilite železničného systému a o bezpečnosti železníc, ktoré budú účinné od 16. júna 2019 z dôvodu dodržania transpozičných lehôt. Časti, ktoré zavádzajú register držiteľov preukazov rušňovodičov, nadobudnú účinnosť 1. januára 2020 pre dostatočný časový priestor na jeho obstaranie a sprevádzkovanie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom