Novela zákona o dráhach zosúladí lehotu žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry

vlak, trať, koľaje
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Novela zákona o dráhach, ktorú v stredu schválila Národná rada SR, upravuje ustanovenia týkajúce sa poverovania právnických osôb na vykonávanie posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi v prípade, ak základné požiadavky na posúdenie vhodnosti subsystému nie sú obsiahnuté v technických špecifikáciách interoperability.

Odstraňuje sa dvojaké oprávňovanie právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi, ktoré má v súčasnosti formu poverenia vydávaného ministerstvom dopravy a zároveň autorizácie udeľovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Konkrétnu lehotu určí manažér

Novela, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby, zosúlaďuje lehotu na prijatie žiadosti o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry v súvislosti s jednotným európskym železničným priestorom a v nadväznosti na prípravu nového systému tvorby cestovných poriadkov.

Konkrétnu lehotu určuje manažér infraštruktúry v podmienkach využívania železničnej siete a pri jej určovaní rešpektuje pravidlo, že sa nesmie skončiť skôr ako dvanásť mesiacov pred zmenou cestovného poriadku.

Splnomocnenie certifikačných orgánov

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina), ktorý zmeny odôvodnil, zároveň sa upravuje zmena spôsobu splnomocnenia certifikačných orgánov na výkon činností súvisiace s údržbou železničných koľajových vozidiel z uznávania na akreditáciu, nakoľko od januára 2020 na Slovensku existuje subjekt, ktorý akredituje orgány posudzovania zhody pre túto činnosť, a to v súlade s vykonávacím nariadením Európskej komisie. Kompetencia certifikačných orgánov v tejto oblasti je preto nadbytočná a duplicitná. Novela o dráhach po schválení nadobudne účinnosť 1. decembra 2021.

Parlament schválil aj Svrčekove návrhy

Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci a doplňujúci návrh Miloša Svrčeka (Sme rodina) o tom, aby sa križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami zriaďovalo ako mimoúrovňové.

Pri modernizácii existujúcich hlavných a vedľajších železničných tratí pre rýchlosť viac ako 120 kilometrov za hodinu alebo pri modernizácii križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej DoležalMiloš Svrček
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNR SR Národná rada Slovenskej republikyÚrad pre normalizáciu