Občania vyzývajú ministra dopravy zastaviť práce na stavbe mosta cez Dunaj na D4

Návrh nového riešenia mosta cez Dunaj na diaľnici D4. Vizualizácia: d4r7.com.

Práce by podľa vyše 2 200 signatárov petície mali byť zastavené dovtedy, kým zhotoviteľ stavby nepreukáže bezpečnosť riešenia mostných pilierov nezávislou expertnou skupinou a neprijmú sa opatrenia na elimináciu rizík.

 K okamžitému zastaveniu stavebných prác na moste cez Dunaj na budúcej diaľnici D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever v okolí Bratislavy vyzýva ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka vyše 2 200 občanov podpísaných pod petíciu „Nie sme pingpongové loptičky“.

Práce by podľa nich mali byť zastavené dovtedy, kým zhotoviteľ stavby (spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o.) nepreukáže bezpečnosť riešenia mostných pilierov nezávislou expertnou skupinou a neprijmú sa opatrenia na elimináciu rizík pre ľudí.

Petíciu doručili na ministerstvo dopravy

Informovala o tom v pondelok Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) s tým, že petíciu doručili na Ministerstvo dopravy a výstavby SR v piatok 2. novembra. Podpísaní občania vyslovili pobúrenie nad postupom rezortu dopravy, ako aj špeciálneho stavebného úradu na tomto ministerstve, ktoré podľa petície zamietli legitímnu výzvu na preskúmanie bezpečnosti pilierov mosta cez Dunaj na D4 pre osoby vo vode a povolili stavbu.

Odvolali sa pritom na expertné modelovanie vykonané španielskou organizáciou blízkou španielskemu zhotoviteľovi stavby, v ktorej boli osoby vo vode modelované pingpongovými loptičkami.

Stavba D4 a R7
Prípravné práce na výstavbe mosta cez Dunaj na D4. Foto: d4r7.com. Foto: d4r7.com.
Stačili dolňujúce podklady

Ministerstvo dopravy a výstavby pripomenulo, že požiadavka na plavebný gabarit bola v plnom rozsahu splnená a kladne prerokovaná so správcom vodného toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.) a s Dopravným úradom (Divízia vnútrozemskej plavby).

„Podkladom pre vydanie kladných záväzných stanovísk bolo spracovanie doplňujúcich podkladov ako hydraulická štúdia a fyzikálny model prúdenia vody v profile mosta cez rieku Dunaj. Spracované štúdie podstatne presiahli požiadavky dotknutých orgánov a inštitúcií na bežné hydraulické modelovanie obdobných mostných pilierov na podobných projektoch,“ informovala agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Arpád Érsek
Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek na stavbe úseku D4 pri Bratislave. Foto: SITA/Braňo Bibel.
Medzinárodná organizácia podporila vodákov

ABVK doručila na ministerstvo dopravy aj list medzinárodnej organizácie Tour International Danube (TID), ktorá vyjadrila znepokojenie nad typom konštrukcie pilierov na budúcom moste cez Dunaj na D4. „Vo svojom liste z 25. októbra žiada ministerstvo dopravy dopravy a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby zabezpečili expertné vyhodnotenie bezpečnostných rizík pre osoby, ktoré sa priblížia, alebo prídu do kontaktu s takouto konštrukciou piliera,“ uviedol prezident ABVK Vladimír Mišík.

Žiadajú analýzu na znižovanie rizík

TID zároveň odporúča k tomuto vyhodnoteniu prizvať zástupcov dotknutých skupín vodáckych a veslárskych klubov. Žiada spracovať analýzu a prípravu stratégií na znižovanie rizík s tým, že Dunaj ako najvýznamnejšia rieka Európy musí zostať bezpečne splavná nielen pre veľké obchodné lode, ale aj pre neustále rastúcu premávku vodákov a veslárov. TID so sídlom v Nemecku združuje všetky podunajské krajiny a zodpovedá za organizáciu najväčšej turistickej plavby na Dunaji s vyše 60-ročnou tradíciou.

Stavenisko D4 pri Bratislave. Foto: SITA/Braňo Bibel.
Doplnili odvolanie proti zmenám stavby

ABVK podala aj doplnenie odvolania proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu ministerstva dopravy a výstavby z 28. augusta tohto roka o schválení zmien stavby pred dokončením na stavbu úseku D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever. „Do svojho odvolania ABVK doplnila zápis z odborného stretnutia z 1. októbra, ktorého cieľom bolo posúdenie bezpečnosti pilierov mosta D4 pre plavbu a osoby. Odborného stretnutia sa zúčastnili hlavné slovenské expertné skupiny pre hydrauliku a hydrotechniku,“ priblížil Mišík.

Preskúmanie bezpečnosti pilierov je žiadúce

Stretnutia sa podľa prezidenta ABVK odmietli zúčastniť zástupcovia zhotoviteľa stavby, ako aj všetky pozvané štátne inštitúcie, ktoré problém bezpečnosti majú posudzovať. „Zúčastnení experti konštatovali, že preskúmanie bezpečnosti pilierov je žiadúce a ponúkli Ministerstvu dopravy a výstavby SR svoje odborné kapacity pre posúdenie tohto problému,“ dodal Mišík.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR