Po našich cestách jazdí množstvo áut v zlom technickom stave napriek platnej STK a EK, výsledky kontrol ministerstva sú alarmujúce

Motoristi by počkať na termín STK a EK
Foto: ilustračné, Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV)

Technici staníc technickej kontroly (STK) pri hodnotení technického stavu motorových vozidiel na základe anonymných kontrol nezistili celkovo 53 % chýb, alebo ich nesprávne vyhodnotili.

Vlani vykonaných pätnásť štátnych odborných dozorov odhalilo porušenie povinností oprávnených osôb v nezabezpečení technických kontrol podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vyhlášky a metodických pokynov.

Kontrolóri odhalili množstvo pochybení

„Technici STK pri hodnotení technického stavu vozidiel nepostupovali podľa príslušných metodických pokynov a opakovane sa dopúšťali porušení,“ vyplýva z informácie Ministerstva dopravy a výstavby SR o plnení opatrení Národnej stratégie Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 za minulý rok.

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva dopravy na základe výsledkov štátnych odborných dozorov poslal príslušným okresným úradom podnety na uloženie 109 pokút STK a technikom technických kontrol v celkovej výške 20 720 eur. Z nich právoplatne bolo uložených 82 pokút v súhrne za 15 300 eur, konania o zvyšných pokutách ešte prebiehali.

Kontrolou prešlo aj vozidlo s chybami

Štátne odborné dozory nad STK boli zamerané najmä na vyhodnocovanie videozáznamu zo schváleného monitorovacieho záznamového zariadenia so zameraním na plnenie povinnosti technika technickej kontroly aj oprávnenej osoby vyplývajúcich zo zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Zamerali sa aj na vykonanie anonymných kontrol použitím vozidla s chybami v sprievode osoby kontrolóra ministerstva dopravy v úlohe fiktívneho zákazníka, tzv. mystery shopping. Kontrolovali, či technik technickej kontroly zistil všetky pripravené chyby na vozidle, čím zároveň preverovali správnosť postupu a kvalitu výkonu technickej kontroly.

Technici sa pokutám nevyhli

V roku 2021 bolo tiež vykonaných 63 dozorov na STK. Ich výsledkom bolo 22 protokolov, odstúpených na príslušné okresné úrady v sídle samosprávnych krajov na prejednanie sankcií technikom a oprávneným osobám technickej kontroly, a 41 záznamov.

Odborný dozor technickej služby technickej kontroly vykonávajú priebežne počas celého roka štyria kontrolóri oddelenia odborného dozoru technickej služby.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR