Poslanci Európskeho parlamentu odobrili reformu pravidiel cestnej prepravy

Diaľnice - autá
Ilustračné foto: pixabay.com.

Európsky parlament tak môže rokovať s Radou Európskej únie o reforme pravidiel vysielania vodičov, ich odpočinku a účinnejšom vymáhaní pravidiel týkajúcich sa kabotáže.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili rokovací mandát k reforme pravidiel v sektore cestnej dopravy. Európsky parlament tak môže rokovať s Radou EÚ o reforme pravidiel vysielania vodičov, ich odpočinku a účinnejšom vymáhaní pravidiel týkajúcich sa kabotáže.

Ide o prepravu v rámci členského štátu zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhranične prevážaného nákladu. Navrhované zmeny by tiež mali ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v rámci EÚ dopravcami, ktorí využívajú schránkové spoločnosti.

Časový limit pre kabotáž

Parlament pre ľahšiu kontrolu dodržiavania právnych predpisov presadzuje, aby sa súčasné pravidlá obmedzujúce počet kabotážnych prepráv a vykládok nahradili časovým limitom pre kabotáž v trvaní troch dní.

Prekročenia hraníc by mali byť zaznamenávané tachografom. Po ukončení kabotážnej prepravy by vozidlo malo v domovskom členskom štáte stráviť aspoň 60 hodín predtým, ako vyrazí na ďalšiu takúto prepravu, aby sa zabránilo takzvanej systematickej kabotáži.

Cesty
Ilustračné foto: SITA/Jana Birošová.

Proti schránkovým firmám

V snahe vysporiadať sa s fenoménom schránkových firiem poslanci navrhujú, aby prepravné spoločnosti museli na území členského štátu, v ktorom sú registrované, realizovať podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti.

Nakoľko medzištátna cestná preprava sa nerealizuje iba nákladnými automobilmi, pravidlá EÚ by sa podľa poslancov mali vzťahovať aj na dopravcov využívajúcich ľahké úžitkové vozidlá.

Pravidlá vysielania vodičov

Rozhodnutie by malo priniesť aj jasné pravidlá vysielania vodičov a menej byrokracie pre dopravcov. Zákonná úprava vysielania vodičov na úrovni EÚ prinesie podľa poslancov jasný právny rámec pre uplatňovanie pravidiel vysielania pracovníkov vo vysoko mobilnom sektore cestnej nákladnej dopravy, zaistí spravodlivú odmenu pre vodičov a zabráni uplatňovaniu odlišných pravidiel niektorými členskými štátmi, ktoré zvyšujú byrokratickú záťaž dopravcov.

Pravidlá vysielania vodičov by sa podľa poslancov mali vzťahovať na kabotážnu a cezhraničnú prepravu, s výnimkou tranzitu, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s jednou vykládkou alebo nakládkou tovaru v každom smere (prípadne žiadna vykládka či nakládka po ceste do destinácie a dve pri návrate).

Logistické centrum
Ilustračné foto: SITA/Marián Peiger.

Oddych pre vodičov

Parlament sa zasadzuje aj za využívanie digitálnych technológií, ktoré by zjednodušili vodičom ich prácu a znížili prestoje počas cestných kontrol. Kontroly a inšpekcie by sa podľa poslancov mali zamerať na prepravné spoločnosti s horšou históriou dodržiavania pravidiel. Naopak, dopravcovia, ktorí pravidlá rešpektujú, by sa mali dočkať menšieho počtu náhodných kontrol.

Poslanci tiež navrhujú zmeny, ktoré by viedli k lepším podmienkam oddychu pre vodičov. Prepravné spoločnosti by napríklad mali zorganizovať prácu svojich vodičov tak, aby im pravidelne, aspoň však raz za štyri týždne, umožňovala vrátiť sa domov. Povinný týždenný odpočinok vodičov by sa podľa schváleného textu nemal čerpať v kabíne vozidla.

Nákladné vozidlá
Foto: Gebrüder Weiss.

Dobrý základ pre záverečné rokovania

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia víta dohodu, ktorú schválil Európsky parlament, ako dobrý základ pre záverečnú fázu rokovaní medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom.

Ako uviedli v svojej tlačovej správe, ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia dlhodobo podporovali čo najskoršie prijatie cestného balíčka a jednotných európskych pravidiel pre sektor dopravy. Posledným krokom k prijatiu cestného balíčka bude podľa nich výsledok rokovania Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tento termín však nateraz nie je známy.

Kompromis nie je ideálny

„Našou najväčšou prioritou je nastavenie jednotných pravidiel pre vysielanie pracovníkov. Veríme, že trialóg bude mať pozitívny výsledok pre našich dopravcov, ktorí jazdia po Európe, a budú platiť spoločné pravidlá namiesto 28 národných a veľmi rozdielnych úprav,“ informovali ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia.

Kompromis podľa cestných dopravcov ešte stále nie je ideálny, bude sa na ňom ďalej pracovať v trialógu, ale budú vedieť sa s ním vyrovnať. „Vyňatie tranzitných, bilaterálnych a obmedzeného počtu treťoštátnych prepráv umožní našim dopravcom realizovať prepravu bez dodržiavania zložitých predpisov v súvislosti s vysielaním zamestnancov,“ priblížili slovenskí a českí cestní dopravcovia.

Nestotožňujú sa s tým, že Európsky parlament zakázal trávenie 45-hodinového týždenného odpočinku v kabíne vozidla, ale zároveň vítajú, že skrátené trávenie odpočinku zostáva podľa doterajších pravidiel. Za prijateľnú považujú aj úpravu kabotáže.

Diaľnice
Ilustračné foto: pixabay.com.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Európsky parlament