Poslednú časť obchvatu Brezna by mali postaviť predbežne v rokoch 2024 až 2026

Výstavba obchvatu v meste Žiar nad Hronom
Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje v príprave aj poslednej časti obchvatu Brezna na ceste prvej triedy Foto: Ilustračné, SITA

Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje v príprave aj poslednej časti obchvatu Brezna na ceste prvej triedy I/66. Výstavbu druhého úseku II. etapy investície, ktorá má odľahčiť centrum Horehronia najmä od tranzitnej nákladnej automobilovej dopravy, predpokladá predbežne v rokoch 2024 až 2026. Plánované celkové náklady stavby sú 38,3 milióna eur, z toho stavebné náklady v objeme 36 miliónov eur.

Na predmetný úsek bola v roku 2017 zabezpečená štúdia realizovateľnosti. Technické parametre posledného úseku budú známe až po spracovaní projektovej dokumentácie,“ uviedla pre portál NasaDoprava.sk hovorkyňa SSC Lucia Karelová. Až po naprojektovaní záverečného úseku tak bude známa celková dĺžka obchvatu.

Štátni cestári si pre záverečnú časť obchvatu Brezna ešte predtým obstarali spracovanie technickej štúdie, zámeru EIA podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie aj správu o hodnotení. Túto zákazku zadali na základe výzvy na predkladanie ponúk českej spoločnosti HBH Projekt, spol. s r. o., z Brna za takmer 30-tisíc eur bez DPH.

Zhotoviteľa prvého úseku II. etapy už vybrali

Výstavbou obchvatu (preložky) cesty I/66 sa vylúči tranzitná doprava z centra mesta Brezno. V meste sa tým zvýši priepustnosť dopravy, zníži sa hluk a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedla Karelová.

Hlavným cieľom vybudovania prvého úseku II. etapy spolu s už skôr vybudovanou I. etapou a následne s dobudovaním posledného druhého úseku II. etapy obchvatu je odbremenenie centra Brezna od tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy vedúcej cez mesto ďalej po cestách I/66, I/72 a II/529 v smere na Horehronie, Tisovec a Čierny Balog.

Cestári nedávno uzavreli zmluvu o dielo na výstavbu prvého úseku II. etapy obchvatu Brezna so združením spoločností SMS, a. s., Banská Bystrica a VIAKORP, s. r. o., Zvolen. Stavebné práce za zmluvnú cenu zhruba 16,56 milióna eur bez DPH má vybraný zhotoviteľ vykonať za dva a pol roka, vo verejnej súťaži vyhlásenej vlani v novembri uspel s najnižšou cenou medzi desiatimi uchádzačmi. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola 25,1 milióna eur bez DPH.

Projekt finančne podporí Európska únia

Ďalších deväť ponúk v tendri bolo v rozsahu od 16,75 milióna eur (Skanska SK, a. s., Bratislava) do 22 miliónov eur bez DPH (OHL ŽS, a. s., Brno). Ponuku dali aj spoločnosti Doprastav, a. s., Bratislava, Eurovia SK, a. s., Košice, Hochtief SK, s. r. o., Bratislava, Strabag, s. r. o., Bratislava, Metrostav DS, a. s., Bratislava (od roku 2019 nástupca spoločností Metrostav Asfalt, a. s. a Doprastav Asfalt, a. s.), Colas Slovakia, a. s., Košice (do roku 2019 Inžinierske stavby, a. s.) a Porr, s. r. o., Bratislava.

Aj výstavba tejto časti obchvatu Brezna bude financovaná s využitím európskych peňazí cez Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020. Finančné prostriedky Európskej únie v tomto končiacom sa programovom období možno využiť do konca roka 2023.

Pribudnú po tri mosty aj protihlukové steny

Dĺžka navrhovanej preložky cesty I/66 je 1,645 kilometra,“ priblížila Karelová v súvislosti so stavbou prvého úseku II. etapy obchvatu. Dvojpruhová komunikácia s neobmedzeným prístupom je navrhnutá v šírke 9,5 metra a s rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu.

V rámci stavby budú vybudované tri mosty, z toho dva na trase, a to 5-polový ponad potok Brezenec a poľnú cestu a 1-polový ponad účelovú komunikáciu, a tri protihlukové steny v celkovej dĺžke 540 metrov,“ priblížila hovorkyňa cestárov.

Výstavbu I. etapy predĺžili takmer dvojnásobne

Výstavba prvej etapy obchvatu Brezna v dĺžke skoro 2,5 kilometra trvala v rokoch 2015 až 2017. Celkové náklady stavby dosiahli 24,6 milióna eur, EÚ poskytla 11 miliónov eur. V rámci prvej etapy bolo vybudovaných päť mostných objektov.

Zhotoviteľom prvej etapy stavebných prác bolo združenie spoločností Alpine Slovakia, spol. s r. o., Bratislava (vedúci člen) a Alpine Bau CZ, s. r. o., Krásno nad Bečvou. Zákazku získali v užšej súťaži s ponukou 17,4 milióna eur bez DPH spomedzi ponúk pätnástich uchádzačov, pričom traja boli vylúčení. Odhadované náklady prác plánovaných na jeden a pol roka boli vyše 27 miliónov eur bez DPH.

Prvú etapu poznačilo predlžovanie termínov a ceny výstavby. Na základe dodatku k zmluve o dielo z novembra 2016 sa lehota výstavby prvej etapy obchvatu v predĺžila z 510 dní (17 mesiacov) na 800 dní (27 mesiacov), teda do 31. mája 2017. Druhý dodatok zo septembra toho istého roka predĺžil termín dokončenia výstavby na 885 dní (29,5 mesiaca), a to do 24. augusta 2017.

Po treťom dodatku z novembra 2017 zmluvná cena prác vzrástla na 17,65 milióna eur bez DPH. Spoločnosť Alpine Slovakia napokon vlani v októbri zanikla, jej nástupcom sa stala spoločnosť Porr.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Lucia Karelová
Firmy a inštitúcie Alpine Bau CZAlpine SlovakiaColas SlovakiaDoprastavEurovia SKHBH ProjektHochtief SKMetrostav DSOHL ŽSPorrSkanska SKSMS a.s.SSC Slovenská správa ciestStrabagVIAKORP