Pre koronavírus sa zatvárajú hranice. Pozrite si zoznam krajín, cez ktoré ešte prejdete

Worldwide lockdown due to corona virus COVID 19 outbreak
Ilustračné foto Foto: Getty images
  • aktualizované 30. marca 9:38

Mnohé krajiny prijali prísne opatrenia v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu COVID-19 a postupne začali zatvárať hranice. K zapečateniu krajín nepristúpili iba štáty Európskej únie, takéto opatrenie sa zavádza po celom svete.

Pozrite si aktuálny zoznam štátov, ktoré na hraniciach motoristov otáčajú a na svoje územie povolia vstup výhrade svojim občanom.

Viac o téme Koronavírus

Štáty Európskej únie

V rámci Európskej únie (EÚ) sa k zatváraniu hraníc pristupuje iba v obzvlášť mimoriadnych situáciách. Keďže ide o jednotný trh a v drvivej väčšine sú členské štáty aj súčasťou Schengenského priestoru, zamedzenie vstupu do krajín výrazne skomplikovalo situáciu v doprave.

Kamióny ostávajú na hraniciach a ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia domov, musia doslova hľadať alternatívne trasy. Prísne opatrenia sa dotkli aj leteckej, verejnej vlakovej a autobusovej dopravy.

Mnohé štáty zatvorili svoje medzinárodné letiská, zrušili civilné lety a tiež obmedzili cestovanie svojich občanov do zahraničia.

Slovensko

Jednou z prvých krajín EÚ, ktorá pristúpila k zatvoreniu hraníc pre šírenie pandémie vo svete, bola práve Slovenská republika. Do krajiny tak púšťajú iba slovenských občanov, alebo osoby s trvalým či prechodným bydliskom na Slovensku, a nákladnú dopravu. Ostatných na hraniciach otáčajú.

Opatrenie bude trvať do odvolania. Minimálne do 10. apríla ostanú zatvorené aj medzinárodné letiská v Bratislave, Košiciach a Poprade. Zároveň sú pozastavené všetky medzinárodné autobusové a vlakové spojenia. V obmedzenom režime funguje aj vnútroštátna verejná doprava. Vláda tiež dočasne zrušila vlaky zadarmo pre študentov a žiakov do času, kým sa nevrátia do školských lavíc.

Česká republika

Podobne ako Slovensko, zatvorila svoje hranice aj Česká republika. Od 16. marca sa na územie dostanú iba občania Českej republiky. Cudzinci majú vstup zakázaný. Česi dostali taktiež stopku v cestovaní, nemôžu tak opustiť územie krajiny.

Obmedzenia v doprave sa netýkajú iba medzinárodnej nákladnej dopravy či pilotov dopravných lietadiel. Je pozastavená aj cezhraničná osobná autobusová, vlaková alebo lodná doprava.

Občania EÚ tranzitujúci do svojho domovského štátu cez územie Českej republiky dostanú výnimku na vstup. Česká vláda sprístupnila letisko Václava Havla v Prahe, kde môžu pristáť aj ostatní občania EÚ. Je však nutné doložiť aspoň čestné prehlásenie o tranzite a nosiť rúško v priebehu celého tranzitu cez územie ČR. Ostatné letiská sú pre civilné lety uzavreté.

Poľsko

Nás severný sused Poľsko uzavrel hranice 15. marca, do krajiny sa dostanú iba poľskí občania. Zároveň v ten istý deň pozastavili všetky medzinárodné lety aj medzinárodnú železničnú dopravu.

Kamiónová preprava tovaru zostáva zachovaná. Na hranici so Slovenskom ostalo otvorených 5 hraničných prechodov, dva cestné a tri vlakové, otvorené sú však výhradne pre nákladnú dopravu.

Slováci, ktorí sa z Poľska vracajú domov, môžu prekročiť hranice iba na dvoch cestných prechodoch – Barwinek a Chyžné. Hraničná stráž Poľska potvrdila, že občanom SR, ktorí sú v Poľsku, umožnia návrat do SR.

Na hraniciach s Nemeckom ostali otvorené tri pešie, šesť cestných a šesť vlakových prechodov. S Českou republikou fungujú tri pešie, päť cestných a deväť vlakových. Opatrenia sú platné do odvolania.

Maďarsko

Na základe rozhodnutia maďarskej o vyhlásení stavu núdze na celom území, náš južný sused uzavrel štátne hranice 17. marca, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou.

Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý pobyt. Pre osobnú dopravu nechali otvorených šesť hraničných priechodov: Medveďov – Vámosszabadi, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhost -Tornyosnémeti a diaľničný prechod Rajka; .

V smere do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch možný vstup len osobnej doprave štátnych príslušníkov Maďarska. Na maďarsko-slovinskej hranici môžu motoristi využiť výhradne Rédics, Tornyiszentmiklós a Tornyiszentmiklós-Pince.

Na maďarsko-rakúskej hranici nechali otvorené hraničné priechody Hegyeshalom, Sopron, Rábafüzes; also Fertőd, Kópháza, Kőszeg, Búcsú és Szentpéterfa.

Od 19. marca platí voľný cezhraničný pohyb občanov SR, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa musia preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa.

Rakúsko

Rakúsko, na rozdiel od krajín V4, zatiaľ nepristúpilo k uzavretiu hraníc. Na hraničných priechodoch však nasadili zdravotnícke hliadky, ktoré vykonávajú kontroly posádok vozidiel smerujúcich z Talianska, Francúzska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Maďarska, Slovinska a Nemecka do Rakúska.

Na vstup do Rakúska z týchto krajín je potrebné mať so sebou maximálne 4 dni staré potvrdenie o negatívnom výsledku testu na koronavírus. Z povinnosti je vyňatá nákladná doprava a tranzit. Opatrenie sa netýka príchodu z Českej republiky a Slovenska.

Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa občan EÚ zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej domovskej krajiny.

Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo.

Vnútroštátna verejná doprava, premáva v rámci Rakúska bez obmedzení. ÖBB doposiaľ pozastavila iba osobné vlakové a všetky autobusové spojenia s Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Francúzskom.

Slováci, ktorí pristanú na letisku Schwechat musia bezodkladne opustiť územie Rakúska. V prípade zotrvania v krajine platí , že musia ostať v povinnej 14 dňovej karanténe.

Nemecko

Nemecká spolková republika je v súčasnosti prejazdná, avšak iba za iba za určitých okolností. Vstup do krajiny je povolení osobám, ktoré do Nemecka prichádzajú za prácou alebo z iných závažných dôvodov.Tranzit cez krajinu je povolený. Nemci zároveň rozšírili dočasné hraničné kontroly na všetky typy dopravy ak ľudia prichádzajú z Talianska, Španielska, Rakúska, Francúzska, Dánska a Švajčiarska.

Zatiaľ nedošlo k prerušeniu medzinárodných vlakov, naďalej sú prevádzkované priame vlakové spojenia IC vlakmi napríklad najväčších nemeckých miest do Viedne.

Francúzsko

Francúzsko s postupným nárastom nakazených na koronavírus taktiež pritvrdilo v prijímaní preventívnych opatrení. Od 17. marca posilnili hraničné kontroly na povolených priechodoch s Nemeckom, Talianskom, Španielskom a Švajčiarskom, ktoré môžu rozhodnúť o zamietnutí vstupu akémukoľvek cudzincovi.

Zároveň nebude povolený vstup osobám, ktoré nemajú dôvod cestovať do Európy a Francúzska. Na francúzske územie môžu vstúpiť občania EÚ, ako aj britskí, islandskí, lichtenštajnskí, nórski, švajčiarski, andorrskí a monackí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko vo Francúzsku alebo tanzitujú cez územie Francúzska. To isté platí pre cudzincov z tretích krajín.

Európania sa tiež nemusia preukazovať žiadnymi osobitnými povolenia pri návrate do krajiny pôvodu. Postačí im platný preukaz totožnosti, prípadne povolenie na pobyt. Vzhľadom na časté policajné kontroly je pri tranzite potrebné preukázať sa dokladmi, ktoré potvrdzujú návrat do vlasti ako sú cestovné lístky či letenky.

Taliansko

Taliansko, ktoré je najviac zasiahnuté epidémiou uzavrelo celú krajinu 10. marca. Vrátane svojich štátnych hraníc. Krajinu nemôžu opustiť Taliani a vstup je povolený len osobám s trvalým pobytom v krajine, zo zdravotných či pracovných dôvodov, čo pri prekračovaní hraníc treba zdokladovať.

Cudzinci môžu krajinu opustiť kedykoľvek, taktiež je možné cez krajinu tranzitovať. Povinnosťou motoristu je sa pri kontrole preukázať samodeklaráciou o cieli cesty, v tomto prípade o ceste do vlasti. Na stránke ministerstva vnútra je možné stiahnuť si takýto formulár. V prípade, že osoba toto nariadenie poruší, hrozí mu vysoká pokuta.

Opustiť talianske územie je možné len osobným dopravným prostriedkom, turistickým autobusom alebo peši. Medzinárodná osobná doprava bola zastavená. Medzinárodná kamiónová doprava je povolená.

Španielsko

V rámci preventívnych opatrení aj Španieli obnovili kontroly na hraniciach. Do krajiny môžu vstúpiť iba občania Španielska. Výnimku dostanú ľudia tranzitujúci do svojej domovskej krajiny.

Aby im však bol umožnený prejazd, potrebujú potvrdenie na tranzit za účelom návratu do SR, ktoré získajú od veľvyslanectva SR v Madride. Hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla obojsmerne uzatvorená.

Portugalsko

Portugalský premiér Antonio Costa zaviedol na hraniciach kontroly. Medzi Portugalskom a Španielskom je zakázaná cestná doprava bez ohľadu na typ vozidla, s výnimkou 9 cestných hraničných prechodov, ktoré sú otvorené iba pre medzinárodnú nákladnú dopravu či služby záchrannej pomoci.

Zároveň pozastavil letecké spojenia mimo Európskej únie, s výnimkou Kanady, USA, Venezuely a Južnej Afriky a leteckých spojení s portugalsky hovoriacimi krajinami.

Holandsko

Holandské hranice sú zatiaľ otvorené. Na hranici s Nemckom sú však zavedené policajné kontroly. Prejazd krajinou je bezproblémový. Naďalej fungujú aj medzinárodné letiská. Slováci tak môžu letieť do Viedne či Prahy.

BelgickoHranice sú zatiaľ otvorené. Letisko Zaventem je v prevádzke. Verejná doprava v krajine funguje v obmedzených intervaloch. Medzinárodné vlakové spojenie Brusel – Viedeň je naďalej funkčné (ÖBB Nightjet).

Švajčiarsko

Švajčiari zaviedli na hraniciach prísne kontroly. Od 18. marca ostali otvorené štyri najväčšie rakúsko-švajčiarske hraničné priechody Höchst-St. Margrethen, Lustenau-Au, Hohenems-Diepoldsau a Mäder-Krießern.

Naďalej zostávajú otvorené aj hraničné priechody do Lichtenštajnska Feldkirch-Schaanwald a Feldkirch-Ruggell. Do krajiny môžu vstúpiť iba občania s trvalým pobytom a občania Lichtenštajnska. Vstup má tiež povolený nákladná doprava a ľudia, ktorí tranzitujú domov.

Luxembursko

Štátne hranice Luxemburska sú zatiaľ otvorené. Tranzit cez územie krajiny bude na hraniciach s okolitými štátmi ako je Belgickom, Nemeckom, Francúzskom kontrolovať polícia.

Ukrajina

Ukrajina uzavrela 107 hraničných priechodov pre cudzincov. Otvorených je tak 123 hraničných priechodov. Pre peších a cyklistov sú uzatvorené hraničné priechody Ubľa –Malyj Bereznyj a Veľké Slemence – Mali Selmenci.

Pre osobnú automobilovú dopravu ostávajú do 3. apríla otvorené hraničné priechody Ubľa – Malyj Bereznyj a Vyšné Nemecké – Užhorod.

Občania Slovenskej republiky môžu opustiť územie Ukrajiny iba automobilom. Dočasne sú pozastavené všetky medzinárodné civilné lety, osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody. Tranzit cez krajinu je možný až po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny.

Slovinsko

Slovinsko uzavrelo všetky hraničné priechody s Talianskom okrem priechodov Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije a Krvavi potok. Vodiči by sa preukázať potvrdením od lekára, vydané za posledné tri dni, že je negatívny na COVID-19.

Ak takéto potvrdenie človek nemá, bude mu odmeraná telesná teplota. Hranica medzi Chorvátskom a Slovinskom je prejazdná iba na hlavných ťahoch. Otvorených ostalo 32 priechodov, pričom až 27 hraničných priechodov bolo uzavretých.

Hranica medzi Rakúskom a Slovinskom je prejazdná iba na hraničných priechodoch Karavanke, Šentilj, Gornja Radgona, Ljubelj, a na malých priechodoch Kuzma, Jurij, Trate, Radelj, Gederovci, Korensko Sedlo, Holmec a Vič.

Na slovinsko-talianskej hranici nie je povolený prechod pre nákladnú dopravu, pokiaľ ich konečná destinácia je v Slovinsku.

Na slovinsko-maďarskej hranici sú otvorené iba hraničné prechody Pince a Dolga Vas. Slovinsko-chorvátska hranica je prejazdná, otvorených je iba 32 hraničných priechodov.

V Slovinsku je prerušená verejná vnútroštátna a medzinárodná autobusová a železničná doprava. Taktiež sú pozastavené civilné lety.

Chorvátsko

Od 19. marca platia prísnejšie opatrenia na hraniciach.  Do krajiny môžu vstúpiť chorvátsky občania. Pri výnimočných situáciách je umožnený vstup aj občanom EÚ, ktoré im musí odobriť Ministerstvo vnútra HR. Zároveň je povolený tranzit občanom, ktorí sa potrebujú domov.

Zatvorené sú hraničné priechody s Maďarskom, Srbskom a Čiernou Horou pre všetkých s výnimkou štátnych príslušníkov Chorvátska, Maďarska, Srbska a Čiernej Hory, ako aj s výnimkou nákladnej dopravy.

Chorvátsko dočasne zatvorilo aj menšie hraničné priechody so Slovinskom: Lucija, Slum, Vele Mune, Lipa, Prezid II, Zamost, Blaževci, Prilišće, Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt, Novo Selo Žumberačko, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Draše, Plavić, Luke Poljanske, Mali Tabor, Klenovec Humski, Gornja Voća, Preseka, Sveti Martin na Muri, Čabar, Cvetlin, Zlogonje a Banfi. Ostatné hraničné priechody ostávajú otvorené.

Švédsko

Švédsko vydalo dočasný zákaz cestovania na 30 dní do/zo Švédska od 19. marca. Netýka sa však občanov EÚ ani krajín EÚ. Podľa vládneho nariadenia sa do Švédska budú môcť vrátiť švédski občania. Výnimku budú mať osoby prepravujúce tovar do Švédska a diplomati.

Nórsko

Nórsko zaviedlo hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Žiadny hraničný priechod nie je uzavretý. Medzinárodné letiská sú uzavreté pre civilné lety okrem repatriačných letov či nákladných letov.

Do krajiny nemajú povolený vstup cudzinci, ktorí nemajú trvalý pobyt v krajine, alebo tu majú rodiny či pracujú. Na Svalbardy je povolený vstup iba cestujúcim z Nórska, Švédska a Fínska, ktorí sa po 27. marci nezdržiavali mimo nordických krajín. Ostatní sa do tejto oblasti nedostanú.

Od 15. marca je taktiež uzavretá hranica s Ruskom na severe krajiny.

Rusko

Predbežne do 1. mája bude platiť zákaz vstupu cudzincov do Ruska. Povelený . Slováci, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na území federácie s expirovanými vízami môžu požiadať o ich predĺženie najbližší územný orgán Ministerstva vnútra Ruskej federácie. Platnosť víz im bude predĺžená automaticky.

Dočasne je pozastavený prechod cudzincov cez rusko – poľskú, rusko – bieloruskú a rusko – nórsku pozemnú hranicu. Ruská vláda oznámila, že od pondelka 30. marca bude mať krajina dočasne uzavreté hranice pre automobilovú, železničnú i pešiu dopravu a platí aj na hranicu s Bieloruskom.

Zrušené bolo tiež železničné spojenie Ruska s Ukrajinou, Lotyšskom a Moldavskom. Obmedzená je aj železničná doprava na území Ruska, predovšetkým diaľkových liniek vrátane obľúbeného spojenia Moskvy so Sankt Peterburgom.

Ruská vláda prijala rozhodnutie o zrušení pravidelných a charterových leteckých spojení z a do Ruskej federácie s platnosťou od 27. marca až do odvolania. Výnimku budú mať repatriačné lety.

Spojené štáty americké

USA zakázali vstup na americké územie osobám, ktoré sa nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Číne alebo Iráne.

Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve. Výnimku dostali iba Američania a osoby s trvalým pobytom.

Zákaz cestovať do USA sa týka aj tranzitu osôb, ktoré musia v Amerike prestúpiť na iný let pri ich návrate domov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom