Prezident podpísal novelu zákona o výbere mýta

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: SITA/Branislav Bibel.
Novela umožňuje zníženie pokút udelených v rozkaznom konaní za neúhradenie mýta

Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov komunikácií. Novela umožňuje zníženie pokút. Ide o sankcie udelené v rozkaznom konaní za neúhradenie mýta.

Týka sa aj nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke motorových vozidiel nad 3,5 tony s následkom nedoplatku mýta.

Novelu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a účinnosť je od 1. júla 2019.

Pokuty sa znížia

Výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta sa zníži z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je podľa rezortu dopravy určenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní, ako je maximálna výška pokuty v blokovom konaní.

V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur a pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške.

Peniaze - eurá
Ilustračné foto: pixabay.com.

Výška pokuty za správny delikt nesprávneho zadania počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, sa zníži zo 480 na 180 eur. V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bolo 120 eur.

Mýto pre elektromobily v najnižšej sadzbe

Novela zároveň reaguje na potrebu úpravy výberu mýta pre elektromobily. Tieto vozidlá budú zaradené do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby.

„Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby. A to aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta. Podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 – II),“ uviedol rezort dopravy.

Platiť to bude aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda.

Koniec úpravy o infláciu

Novela tiež vypúšťa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR.

„Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané. Ide o nepatrné zvýšenie, prípadne zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov. Náklady na implementáciu zmien pritom prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb,“ vysvetlilo ministerstvo dopravy.

Mýtne sadzby môžu byť v budúcnosti valorizované, avšak len v prípade, ak to bude ekonomicky opodstatnené.

Ďalšia novela

Hlava štátu tiež odobrila novelu zákona o cestnej doprave, ktorá harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Spresňuje aj podmienky pre dopravnú obslužnosť územia.

Cieľom je vypracovať plán dopravnej obslužnosti, aby boli čo najefektívnejšie využité jednotlivé druhy verejnej osobnej dopravy a uspokojené požiadavky verejnosti.

Novela nadobudne účinnosť 30. júna, respektíve časť o dopravnej obslužnosti 1. januára 2020.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom