Príspevky na rekreáciu podľa ČESMAD Slovakia zvýšili už i tak vysoké náklady dopravcov

|
Foto: Pixabay.com
Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia nevylučuje, že príspevky na rekreáciu môžu byť v určitom momente na úkor iných benefitov.

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia považuje zavedenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov za zvýšenie už i tak vysokých nákladov dopravcov.

Podobne to podľa profesijnej organizácie v cestnej doprave vnímajú všeobecne zamestnávatelia.

„Štát totiž týmto spôsobom diktuje, aké benefity má zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom. Zamestnávateľ síce poskytne zamestnancovi benefit vo forme príspevku na rekreáciu, ale na druhej strane to môže potom zohľadniť pri nepovinných benefitoch, akými sú rôzne formy odmien, napríklad vianočné odmeny, pohyblivé zložky platu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann.

Domaša
Domaša. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Združenie cestných dopravcov zatiaľ nemá údaje o využívaní príspevkov na rekreáciu, respektíve rekreačných poukazov zamestnancami jeho členov. Keďže ešte sa nezačala letná sezóna, predpokladá, že dopravcovia budú vedieť vyhodnotiť záujem až po nej.

Niekoľko problémov

ČESMAD Slovakia zároveň nevylučuje, že príspevky na rekreáciu môžu byť v určitom momente na úkor iných benefitov.

„Ak niektorý zamestnanec príspevok využije a iný nie, zamestnávateľ mu to zohľadní pri odmeňovaní. Zamestnanec, ktorý príspevok nevyužije, môže byť odmenený inak. Tu potom nastáva porovnávanie medzi zamestnancami, čo je prirodzený jav,“ upozornila Baumann. Ako dodala, takéto rozdiely pri odmeňovaní inou formou môžu pôsobiť negatívne.

Eura_kalkulacka.jpg
Foto: Pixabay.com

Cestní dopravcovia vidia určité problémy v spôsobe potvrdenia úhrady zamestnancov za ubytovanie. Ak podľa novely Zákonníka práce nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec má preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov. Ich súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

„V praxi sa často vyskytuje problém, že zamestnanci predkladajú zamestnávateľovi doklady, ktoré nespĺňajú náležitosti účtovného dokladu. Ich následné zabezpečenie je časovo aj administratívne náročné ako pre zamestnanca, tak aj pre zamestnávateľa. Omnoho jednoduchšie by bolo, aby nárok na príspevok na rekreáciu zamestnanec preukazoval len čestným prehlásením. Prípadne nejakým podporným dokladom, ktorý by nemusel spĺňať náležitosti účtovného dokladu,“ dodala Baumann.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ČESMAD Slovakia Združenie cestných dopravcov