Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu Budamar Logistics a ŽOS Vrútky

železnice - trať
Ilustračné foto: pixabay.com.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

BRATISLAVA 16. januára (SITA) – Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly spoločnosti Budamar Logistics, a.s., Bratislava nad firmou ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky, ako aj priamej spoločnej kontroly podnikateľmi Budamar a Víťazoslavom Moricom nad firmami ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky, ŽOS – Medika, s.r.o., Vrútky a ŽOS Trading, s.r.o., Vrútky.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. decembra minulého roka.

Úrad posudzoval najmä vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž

Protimonopolný úrad zistil, že účastníci koncentrácie prostredníctvom podnikateľa SMART CARGO SK (skupina Budamar) a podnikateľa ŽOS Trading sú v SR aktívni v oblasti cestnej nákladnej prepravy, ktorá je koncentráciou dotknutá z pohľadu horizontálneho prekrytia. „Vzhľadom na odhadované zanedbateľné trhové podiely účastníkov koncentrácie sa však úrad ďalej touto oblasťou nezaoberal,“ dodal PMÚ v stanovisku.

Úrad posudzoval najmä vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu železničnej nákladnej prepravy a zasielateľstva k výrobe a oprave železničných koľajových vozidiel.

železnice - trať
Ilustračné foto: Pixabay.com. Ilustračné foto: pixabay.com.

Nezistil súťažné obavy vzhľadom na rozsah aktivít ŽOS Vrútky

„V rámci výroby železničných koľajových vozidiel, ak sa úrad zameral len na konkrétne typy vozidiel vyrábaných ŽOS Vrútky, nedochádza v dôsledku tejto koncentrácie k vertikálnemu prepojeniu, keďže ŽOS Vrútky vyrába vozidlá využívané v osobnej železničnej preprave (iba osobné vozne a diesel-motorové jednotky), pričom dopyt zo strany skupiny Budamar sa odvíja od jej aktivít v rámci železničnej nákladnej prepravy a zasielateľstva,“ zdôvodnil PMÚ.

V prípade zahrnutia všetkých typov železničných nákladných vozidiel na jeden trh, PMÚ nezistil súťažné obavy, predovšetkým vzhľadom na rozsah aktivít spoločnosti ŽOS Vrútky v oblasti výroby železničných koľajových vozidiel v porovnaní s rozsahom aktivít geograficky najbližších konkurentov zo SR a okolitých štátov.

„V oblasti opráv železničných koľajových vozidiel, úrad v rámci skúmaných alternatív dospel k záveru, že uzavretie/obmedzenie prístupu k odberateľom a k vstupom v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné,“ dodal PMÚ.

Ilustračné foto: pixabay.com.

Možnosti ŽOS Vrútky sú výrazne vyššie ako potreby skupiny Budamar

Z pohľadu uzavretia, obmedzenia prístupu k vstupom sú možnosti a kapacita spoločnosti ŽOS Vrútky výrazne vyššie ako sú reálne potreby skupiny Budamar (vzhľadom na počet ňou prevádzkovaných železničných koľajových vozidiel). „Pritom tiež aktuálne sa ŽOS Vrútky podľa podkladov zaoberá primárne opravou a modernizáciou iných typov železničných koľajových vozidiel (najmä pre osobnú prepravu pokiaľ ide o železničné vozne), ako skupina Budamar používa,“ poznamenal úrad.

Z pohľadu uzavretia, obmedzenia prístupu k odberateľom zobral úrad do úvahy počet železničných koľajových vozidiel prevádzkovaných skupinou Budamar, ktoré potrebujú opravu, prípadne modernizáciu a ten je v porovnaní s ďalšími subjektami pôsobiacimi na strane dopytu po opravách železničných koľajových vozidiel v SR (dopravcovia, prenajímatelia) zanedbateľný.

Skupina Budamar je zameraná najmä na zasielateľstvo a dopravné služby

Ekonomickú skupinu, do ktorej spoločnosť Budamar patrí, tvoria spoločnosti, ktorých predmetom činnosti sú najmä zasielateľstvo a dopravné služby, pričom ich nosným prvkom je nákladná železničná preprava. Okrem toho poskytuje skupina Budamar doplnkové služby, ako sú prekládka tovarov, skladovacie služby a colno-deklaračné služby.

Ilustračné foto: pixabay.com.

ŽOS Vrútky opravuje vozne, lokomotívy, vyrába osobné vozne

Spoločnosť ŽOS Vrútky poskytuje služby najmä v oblasti opráv osobných vozňov, opráv nákladných vozňov, opráv dieslových lokomotív, opráv elektrických lokomotív, výroby osobných vozňov a výroby dieslových motorových jednotiek. Firma ŽOS-EKO vykonáva pre spoločnosť ŽOS Vrútky (ako aj pre iné tretie osoby) plnenie environmentálnych povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť ŽOS-Medika vykonáva pre všeobecnú verejnosť, ako aj pre zamestnancov spoločnosti ŽOS Vrútky, základné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť. Hlavnou činnosťou spoločnosti ŽOS Trading je nákup náhradných dielov a súčiastok pre koľajové vozidlá pre spoločnosť ŽOS Vrútky, ako aj pre iné tretie osoby. Jej činnosť priamo súvisí s aktivitami spoločnosti ŽOS Vrútky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SR