Rezort dopravy si najal externých právnikov. Dôvodom sú žaloby za desiatky miliónov aj podpora pre cestovný ruch

Andrej Doležal
Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

Pre prípravu podpory domáceho cestovného ruchu, tvrdo zasiahnutého opatreniami štátu proti pandémii koronavírusu, sa ministerstvo dopravy rozhodlo využiť služby externých právnikov. Na rok si zazmluvnilo advokátsku kanceláriu Ružička and Partners.

Nejde o prvú zákazku pre túto spoločnosť. Ministerstvo na čele s Andrejom Doležalom (Sme rodina) zastupuje tiež vo viacerých súdnych sporoch, v ktorých žalobcovia žiadajú od štátu vyplatiť náhradu škody v objeme desiatok miliónov eur.

Najnovšiu zákazku firma Ružička and Partners dostala v súvislosti s plánovanou špeciálnou podporou pre cestovný ruch, na ktorú toto odvetvie čaká už od jari, kedy prepukla koronakríza.

Len nedávno parlament v zrýchlenom režime schválil novelu umožňujúcu prípravu adresných schém štátnej pomoci, ktorá má byť v objeme 100 miliónov eur.

Služby dohodnuté na rok

Advokátska kancelária má pre ministerstvo posúdiť, či táto pomoc spadá pod niektorú výnimku z notifikačnej povinnosti, alebo naopak musí byť oznámená Európskej komisii (EK).

Právne služby v zmluvnej cene do 180-tisíc eur s DPH sú dohodnuté na dvanásť mesiacov do novembra 2021. Hodinová odmena pre právnikov má byť 90 eur, pričom celkový rozsah poskytnutých právnych služieb nesmie presiahnuť dvetisíc osobohodín.

Súčasťou služieb je aj poradenstvo pri príprave schém štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci. Zahŕňajú aj konzultácie a zastupovanie pred EK, koordinátorom pomoci alebo inými orgánmi a tretími osobami v spojitosti s oznamovaním schém minimálnej pomoci.

Pripravujú tri schémy

Ako pre portál NašaDoprava.sk uviedol hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf, odmena za právne služby je určená ako maximálny možný limit, ale poskytovateľ nemá právny nárok na jeho celé využitie.

Financovanie má byť zabezpečené zkapitoly sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy. Rudolf dodáva, že teda nie je nákladom odčerpávajúcim z celkovej sumy pomoci.

„Ministerstvo dopravy – sekcia cestovného ruchu pripravuje tri schémy, pričom najzložitejšia z nich ešte aktuálne nefunguje v žiadnej krajine Európskej únie,“ priblížil s tým, že na základe toho identifikovali potrebu konzultácie s EÚ.

Oslovili aj iné firmy

Pre momentálnu pandemickú situáciu sa podľa rezortu nedá predpokladať, či nebude potrebné vypracovať aj ďalšie schémy, preto zazmluvnil vyšší rozsah služieb. Zároveň tvrdí, že zákazka prešla riadnym procesom verejného obstarávania.

V rámci prieskumu trhu ministerstvo oslovilo aj ďalšie dve firmy – GHS Legal a Paul Q -, ktoré podľa neho spĺňali podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a prejavili záujem o poskytovanie právnych služieb.

Ružička and Partners zvíťazilo s najnižšou predloženou cenou služieb za osobohodinu.

Viac ako desaťtisíc žiadateľov

Pripravované schémy pomoci pre cestovný ruch sú podľa ministerstva formulované ako príspevok, resp. dotácia na fixné náklady, nie ako kompenzácia výpadku tržieb následkom rozhodnutia štátu.

„Ministerstvo dopravy plánuje zverejniť výzvy pre subjekty s prevažujúcim podnikaním v sektore cestovného ruchu tak, ako sú uvedené na zozname www.mindop.sk/cestovnyruch, v plnej výške 100 miliónov eur,“ ozrejmil Rudolf.

Prvú zo schém pomoci ministerstvo zašle EK po zverejnení schválenej novely zákona o podpore cestovného ruchu. Rezort podľa dostupných údajov predpokladá pri tejto schéme viac ako desaťtisíc oprávnených žiadateľov.

O finančnú pomoc sa môžu uchádzať podnikatelia v domácom cestovnom ruchu, ktorým sa pre koronakrízu prepadli tržby o vyše 40 percent oproti tomu istému obdobiu minulého roka. V závislosti od toho bude vyplácaná v rozsahu 4 až 10 percent z vlaňajších tržieb.

Oprávnené obdobie, v ktorom prevádzkam cestovného ruchu klesli tržby o viac ako 40 percent, je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021.

Spory za vyše 30 miliónov eur

Ministerstvo dopravy v zastúpení štátu využíva právne služby advokátskej kancelárie Ružička and Partners aj pri zastupovaní v súdnych sporoch. Ide o osem prípadov, kde žalobcovia žiadajú od štátu náhradu škody za takmer 31 miliónov eur.

Tieto žaloby boli ministerstvu doručené v rokoch 2010 až 2019. Spoločnosť sa zaviazala zastupovať štát do ukončenia posledného z uvedených súdnych sporov za hodinovú odmenu 96 eur s DPH.

Pri väčšine týchto súdnych sporov rezort dopravy využíval služby externých právnikov aj v minulosti. Pôvodnú zmluvu o právnom zastupovaní však vedenie ministerstva vyhodnotilo ako ekonomicky nevýhodnú a v rozpore s pravidlami, keďže bola uzatvorená pred ich prijatím, a preto bola ukončená.

Obdobný skutkový základ

Súdne spory, ktoré vedie ministerstvo, majú podľa Rudolfa obdobný skutkový základ. Ich predmetom je náhrada škody spôsobená nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím stavebného úradu.

„Tieto spory boli zároveň interne vyhodnotené ako najcitlivejšie. Vzhľadom na existenciu súdneho rozhodnutia v obdobnej veci, kde sa súdy odklonili od ustálenej rozhodovacej činnosti, nie je možné odhadnúť šance ministerstva dopravy,“ doplnil hovorca.

Tento excesný rozsudok bol podľa neho aj jedným z dôvodov, prečo boli odstúpené práve tieto spory.

Najväčšie žaloby

V hlavnom spore štátu so spoločnosťou Proprieta ide o náhradu škody za 13 miliónov eur. Žalobca si uplatňuje náhradu škody pre podľa neho nezákonné rozhodnutie stavebného úradu mesta Trenčín ešte z 30. marca 2010 v konaní o umiestnení stavby Polyfunkčná zóna Idea Grande Trenčín na pozemkoch v mestskej časti Zlatovce.

Žalobca tvrdí, že mu vznikla škoda viac ako 13 miliónov eur, z toho ušlý zisk má byť 12 miliónov eur. Na prvom stupni bola žaloba zamietnutá, teraz je v odvolacom konaní.

„V prípade, ak bude žalobca úspešný, ministerstvo dopravy je povinné škodu uhradiť a následne si od orgánu, ktorý škodu spôsobil, môže uplatniť regres,“ dodal hovorca s tým, že z tohto dôvodu mesto Trenčín vstúpilo do súdneho konania.

Napríklad žaloba spoločnosti Stamina (na 5,4 milióna eur) podľa rezortu dopravy súvisí s nesprávnym úradným postupom mestskej časti Bratislava – Ružinov pri územnom konaní o umiestnení stavby Polyfunkčný bytový súbor Stamina.

Firma Subcentro žiada náhradu škody za 4,2 milióna eur za údajne nesprávny postup a nezákonné rozhodnutia mestskej časti Bratislava – Petržalka, hlavného mesta Bratislava a Okresného úradu Bratislava vo veci stavby Polyfunkčné objekty Domino v konaní o dodatočnom povolení stavby.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej DoležalIvan Rudolf
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska úniaGHS LegalMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRPaul QProprietaRužička and PartnersStaminaSubcentro