S autobusmi budú jazdiť mladší šoféri

Vek vodičov nákladných áut sa zníži

BRATISLAVA 25. júna – Za volanty autobusov si budú môcť sadnúť aj vodiči do 21 rokov. Minimálny vek pre výkon tejto profesie by sa tak mal znížiť o tri roky zo súčasných 24 rokov. Návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý schválila vláda, znižuje spodnú hranicu veku aj pre šoférov nákladných automobilov, a to z 21 na 18 rokov.

Prezident Zväzu autobusovej dopravy a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines Peter Sádovský očakáva, že zníženie veku pomôže zvýšiť záujem o povolanie vodiča. Hovorí, že s mladými vodičmi majú dobré skúsenosti a zníženie veku nevnímajú ako riziko v cestnej doprave. Na Slovensku chýba približne dvesto vodičov autobusov, ktorých akútne potrebujú v prímestskej autobusovej doprave.

Minimálny vek pre vodičov autobusov by sa mal znížiť. Čo od toho očakávate?

Prijatie novely zákona, ktorá znižuje vekovú hranicu pre výkon povolania vodiča autobusu z 24 na 21 rokov vítame, túto zmenu sme aktívne podporovali.

Veríme, že navrhnuté opatrenie pomôže systémovo zvýšiť záujem o toto povolanie, a to v spojení s posilnením vzdelávania na odborných školách. Aby sme mladým ľuďom hneď po skončení stredoškolského štúdia ponúkli zaujímavú a stabilnú pracovnú alternatívu.

Generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský
Generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský Foto: SITA/Braòo Bibel

Nižšie vekové hranice platia už dnes v ostatných krajinách Visegrádskej štvorky (V4), umožňuje ich európska legislatíva a platili na Slovensku aj v minulosti. Dostatok adeptov na pozíciu profesionálneho vodiča je dôležitý z hľadiska napredovania celého hospodárstva krajiny. Profesia vodiča autobusu je zodpovedná, nevyhnutná na každodennú dopravu ľudí do škôl či za prácou.

Nakoľko môže byť zníženie veku vodičov rizikom pre bezpečnosť v cestnej doprave?

S mladšími vodičmi máme dobré skúsenosti a zníženie veku nevnímame ako riziko. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že najdôležitejšími atribútmi pre toto povolanie bez ohľadu na vek sú zodpovednosť, profesionálny prístup k práci a slušné i zdvorilé vystupovanie. Pre vodičov autobusov platia prísne výberové kritériá, a to z hľadiska odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti adeptov.

Bezpečnosť cestujúcej verejnosti musí byť vždy na prvom mieste. Navyše, štatistiky dokazujú, že mladší vodiči majú rovnakú, alebo dokonca nižšiu mieru zavinených škodových udalostí pri porovnaní s ostatnými kolegami.

Ide tak o zásadný rozdiel oproti všeobecným štatistikám zameraným na mladých vodičov s vodičským oprávnením iba na individuálnu automobilovú dopravu.

Aká je aktuálna situácia s nedostatkom vodičov autobusov na Slovensku?

Nedostatok vodičov pociťujeme hlavne v posledných rokoch. Podľa výsledkov  nášho aktuálneho prieskumu nám chýba minimálne päť percent vodičov.

Aj keď sa to nezdá byť veľa, celkovo to predstavuje približne dvesto vodičov, ktorých by sme v prímestskej autobusovej doprave na celom Slovensku potrebovali akútne. Každý vodič prevezie ročne desaťtisíce cestujúcich, takže ak chýba dvesto vodičov, státisíce cestujúcich sa nemusia dostať do práce a do školy.

Nedostatok šoférov je aktuálne problémom takmer v každom regióne na Slovensku. Niektorým autobusovým dopravcom sa podarilo počty vodičov stabilizovať, najmä zvýšením platov a vytvorením čo najlepších podmienok, iní majú deficit naďalej a hľadajú pracovnú silu pre toto povolanie aj zo zahraničia.

Aké sú hlavné dôvody nedostatku vodičov, má na to vplyv výška miezd a benefity?

Starší vodiči postupne odchádzajú do dôchodku a noví mladí vodiči pribúdajú iba ojedinele. Mladí vodiči autobusov vo veku do tridsať rokov tvoria len necelých päť percent, čo je značne alarmujúce.

Kedysi bol dostatok vodičov aj napríklad vďaka povinnej vojenskej službe, kde si mladí ľudia robili vodičské oprávnenia na autobusy a získali tam aj prax. To je však už minulosť, pričom alternatívna náhrada vytvorená nebola a v podpore vzdelávania pre výkon práce vodiča sú zatiaľ veľké rezervy.

Chýbajú študijné odbory pre toto povolanie, v rámci stredoškolského vzdelávania na povolanie vodiča autobusu je napríklad ideálnou kombinácia odborov automechanik – vodič z povolania.

Ďalším problémom je aj finančná náročnosť získania vodičského preukazu. A dôležité je, aby dopravcom v ústrety vychádzala aj legislatíva. K nedostatku vodičov prispievajú aj prebyrokratizované podmienky v osobnej doprave, ktoré by bolo treba zjednodušiť.

A čo finančné podmienky vodičov?

Finančné ohodnotenie tejto náročnej práce bolo v posledných rokoch tiež neadekvátne, čo je však závislé od mnohých ďalších externých faktorov.

Pozitívom je, že niektorým autobusovým dopravcom sa v poslednom období podarilo platy vodičov zvýšiť a robia tiež mnoho opatrení pre vytvorenie čo najlepších podmienok pre vodičov. Mnohým sa vďaka tomu podarilo počty vodičov stabilizovať.

Viaceré spoločnosti združené vo Zväze autobusovej dopravy pracujú na zvýšení atraktivity tohto povolania nielen nárastom miezd, ale aj používaním podporných nástrojov, ako sú náborové príspevky, preplatenie školení a vodičských kurzov, respektíve poskytovanie iných sociálnych výhod, či vytváraním čo najideálnejšieho pracovného prostredia a priaznivých podmienok pre pohodlný a bezpečný výkon práce.

Zmeny v novele vítame, reflektujú súčasnú situáciu na cestách a mali by prispieť k väčšej plynulosti a lepšej bezpečnosti premávky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter Sádovský
Firmy a inštitúcie Slovak Lines