Skúšobná prevádzka „trojičky“ končí, zaobišla sa bez porúch

Električkový vlak - Trojička
Po Bratislave jazdila 47 metrov dlhá električka, prevádzka sa zaobišla bez porúch FOTO: Dopravný podnik Bratislava

BRATISLAVA, 18, júna – Dopravný podnik Bratislava nasadil do premávky od 13. mája 2019 na skúšobnú prevádzku 47 metrov dlhý električkový vlak 3xT6 – trojičku na linku č. 7. Z technického pohľadu podnik doteraz nezaznamenal s jej prevádzkou žiadne problémy.

Skúšobná prevádzka je teda doteraz úspešná. Trojička bude premávať do 21. júna 2019 (vrátane) do začiatku výluky v Karlovej Vsi z dôvodu modernizácie električkovej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály.

Veľkokapacitná súprava „Trojičky“

Trojička je riadne schválený typ vozidla na prevádzku v trojiciach. Umožňuje dopravcovi využívať takéto spriahnuté vozidlo podľa aktuálnej potreby cestujúcej verejnosti tam, kde sú zvýšené prepravné nároky.

Konzultácie o možnosti vytvorenia veľkokapacitnej súpravy za účelom praktického preverenia v reálnom nasadení začali už v apríli tohto roka. Aj napriek tomu, že výrobca túto možnosť – spriahnutie vozidiel do trojice – umožňuje, bolo potrebné, aby DPB, a.s. vytypoval vhodnú kombináciu vozidiel, nakoľko sa jednotlivé vozidlá líšia podľa sérií dodania a technického vybavenia.

„Výber tejto trojičky, ktorá aktuálne jazdí, smeroval z týchto dôvodov na poslednú dodanú sériu električiek s rokom výroby 1997, kde sú spoločné ukazovatele ako podobný priemer kolies jednotlivých vozidiel, či zapojenie a funkčnosť tarifného a informačného systému,“ povedal predseda predstavenstva DPB, a.s.

Premáva na linke č. 7

Prvé skúšobné jazdy prebehli v areáli vozovne Krasňany a po nich sa uskutočnila technicko-bezpečnostná skúška, v ktorej súprava vyhovela. Trojička tak mohla vyjsť do ulíc Bratislavy, jej prvá jazda sa konala v nočných hodinách.

Testy boli zamerané na preverenie funkčnosti ovládacích prvkov v premávke. Na preverenie schopnosti stavania vlakovej cesty a chránenie prejazdu vozidla po výhybkách a na preverenie dĺžky nástupíšť a zastávok.

Z testovania vyšlo, že trojička je riadne spôsobilá na jazdu s cestujúcimi. Do tretieho vozňa bol nainštalovaný kamerový systém pre vodiča. Dôvodom je lepšia prehľadnosť diania v treťom vozidle súpravy.

Trojička bude na linke č. 7 premávať do začiatku výluky v Karlovej Vsi, teda do 21. júna 2019 vrátane.Skúšobná prevádzka funguje v pracovných dňoch približne v čase 6:40 a 7:25.

Odchody sú vykonané dispečingom DPB, a.s. operatívne, po príchode väčšieho množstva vlakov. V prípade mimoriadnej situácie, napríklad poruchy, stále platí, že trojička vypravená nebude.

Električka prešla viacerými testami

Skúšobná prevádzka overila, že prevádzka dlhších vozidiel je v Bratislave možná. Otázka ďalšieho prevádzkovania veľkokapacitných súprav je spojená s potrebou úpravy infraštruktúry, a to najmä predĺženia niektorých nástupíšť, ktoré napríklad v Rači nemajú dostatočnú dĺžku pre takto dlhú súpravu.

Dlhodobejšie nasadenie trojičiek si tiež vyžiada úpravu tarifného a informačného systému a doplnenie kamerového systému do vozidiel.

Rozhodnutie o prevádzke dlhších električkových vlakov je závislé od vedenia liniek po skončení nadchádzajúcich výluk a od požadovanej prepravnej kapacity. V prípade požiadaviek na vyššiu kapacitu bude najskôr potrebné urobiť niektoré spomínané úpravy na tratiach a vozidlách.

Úspešné testovanie trojičky sa tiež odrazí na pripravovanej súťaži na nové električky, kde bude DPB, a.s. zvažovať možnosť opčného predĺženia vozidiel o ďalšie segmenty s cieľom zvýšenia kapacity.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michal Dekánek
Firmy a inštitúcie DPB Dopravný podnik Bratislava