Slovenská správa ciest vyhlásila nový tender za takmer 200 miliónov eur na opravy ciest I. triedy

oprava cesty, rekonštrukcia, cestári
Foto: ilustračné, Getty images

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila novú verejnú súťaž na veľkoplošné opravy ciest I. triedy na celom Slovensku. Za stavebné práce plánované na štyri roky predpokladá vynaložiť 166,56 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (takmer 200 mil. eur vrátane DPH), financovať ich bude zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Tender už rozdelila na tri časti podľa regiónov, pričom predošlú súťaž nerozdelila a musela ju zrušiť na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo v utorok zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prvá časť zákazky zahŕňa opravy ciest I. triedy v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, odhadovaná hodnota prác je 58,3 mil. eur bez DPH.

Súčasťou druhej časti tendra sú opravy ciest v Žilinskom a Banskobystrickom kraji za takmer 59 mil. eur bez DPH a v tretej časti sú opravy ciest v Prešovskom a Košickom kraji za 49,3 mil. eur bez DPH. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 20. novembra, platiť musia minimálne do 19. novembra 2020.

Rôzne opravy ciest

„Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok,“ oznámila SSC vo vyhlásenom tendri.

Pri opravách ciest budú použité štyri rôzne technológie – na kryte vozovky za studena kladenými emulznými zmesmi a recykláciou za horúca na mieste, na podkladných vrstvách vozovky recykláciou za studena na mieste vrátane výmeny krytu a hutnenými asfaltovými vrstvami.

Výsledkom tendra bude výber viacerých úspešných uchádzačov (minimálne dvoch, maximálne troch), s ktorými cestári uzavrú rámcovú dohodu pre konkrétnu časť zákazky s opätovným otváraním súťaže.

Výber uchádzačov

Pri výbere uchádzačov použije SSC elektronickú aukciu po uzavretí rámcovej dohody pre príslušnú časť ponuky s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na príslušný úsek cesty.

„Výsledkom elektronickej aukcie bude uzatvorenie čiastkovej zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý sa v e-aukcii umiestnil na prvom mieste v poradí,“ uviedla SSC.

Uchádzači musia preukázať, že za posledné tri hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania dosiahli v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, celkový obrat minimálne 24 mil. eur bez DPH.

Verejná súťaž

Slovenská správa ciest vyhlásila pôvodnú verejnú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy v máji tohto roka. Do zoznamu opráv zahrnula 79 úsekov ciest vo všetkých ôsmich krajoch.

Na základe tohto tendra malo byť v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji opravených 12 úsekov ciest, v Banskobystrickom kraji devätnásť, v Žilinskom a Trenčianskom kraji 23 a v Košickom a Prešovskom kraji 25 úsekov.

Zrušenie tendra nariadil ÚVO na základe námietok proti podmienkam v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Porušenia zákona mohli mať podľa úradu vplyv na výsledok súťaže z dôvodu, že v prípade rozdelenia zákazky na časti by mohli predložiť na jednotlivé časti zákazky svoje ponuky potenciálne aj ďalší záujemcovia, uchádzači, ktorí mohli na tú ktorú časť predmetu zákazky predložiť svoje ponuky.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SSC Slovenská správa ciestÚVO Úrad pre verejné obstarávanie