Slovensko má počas predsedníctva vo V4 jasné priority, patrí k nim aj dokončenie základnej dopravnej siete

Slovensko, Bratislava, vlajka
Foto: SITA/Michal Burza

Slovensko sa počas predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) v oblasti dopravy zameria najmä na dobudovanie základnej siete TEN-T. Vychádzať bude z dohodnutých priorít krajín tejto stredoeurópskej skupiny vrátane Poľska, Česka a Maďarska v rámci rokovaní o revízii nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti.

Osobitnú pozornosť chce venovať komplexnej koordinácii stratégií krajín V4 o rozvoji sietí TEN-T a plánuje sa tiež zaoberať dobudovaním severojužných prepojení. Vyplýva to z programu slovenského predsedníctva vo V4 od začiatku júla 2022 do konca júna 2023.

V železničnej doprave, ktorá sa podľa cieľov Európskej zelenej dohody stala jednou z priorít európskej dopravnej politiky, bude SR podporovať realizáciu projektu vysokorýchlostnej železnice v regióne V4 a plánu rozvoja medzištátnych železničných liniek na najbližších 10 rokov. V pláne je aj diskusia o riešeniach pravidiel verejných súťaží pre cezhraničnú dopravu.

„V oblasti kombinovanej dopravy sa bude slovenské predsedníctvo usilovať o hľadanie spoločných riešení rozvoja kontinentálnej kombinovanej dopravy, výmenu skúseností so získavaním dotácií pre podporu kombinovanej a železničnej dopravy, podporu rozvoja intermodálnej dopravy v jednotlivých krajinách do roku 2030 s perspektívou do roku 2040, pričom sa zameria aj na využitie námorných prístavov,“ uvádza sa v zámeroch SR vo V4.

Zameria sa aj na rozvoj aktívnej mobility a integrovaných dopravných systémov, zavedenie systému jednotného cestovného lístka a realizáciu výberových konaní na výber dopravcov pri obstarávaní dopravných služieb vo verejnom záujme.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie V4 Vyšehradská štvorka