Slovensko ostáva svetovým lídrom vo výrobe áut, automobilky však bijú na poplach (foto)

Body of car on conveyor Modern Assembly of cars at plant. automated build process of car body
Na Slovensku sa vyrobil rekordný počet automobilov, krajina ostáva svetovým lídrom Foto: Getty images

Na Slovensku sa v minulom roku vyrobilo podľa Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) viac ako 1 100 000 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 mierny nárast. S týmto výsledkom aj naďalej zostávame svetovým lídrom vo výrobe automobilov per capita. To znamená, že sme u nás vyrobili 202 osobných motorových vozidiel na 1 000 obyvateľov. Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 % a podiel na exporte 46,6 %.

ZAP SR Foto: ZAP SR

Automobilový priemysel priamo zamestnáva viac ako 177-tisíc ľudí, avšak priamo aj nepriamo generuje až 275-tisíc pracovných miest. Akokoľvek sú tieto čísla pozitívne, predstavitelia ZAP SR upozorňujú, že na udržanie konkurencieschopnosti bude potrebné prijať v tomto roku zásadné opatrenia. Aj preto chcú pokračovať v začatom dialógu s vládou a apelovať na rýchlejšiu realizáciu navrhnutých opatrení.

Zväz kritizuje kroky kompetentných

ZAP SR má dlhodobo jasne zadefinované základné bariéry ďalšieho napredovania automobilového priemyslu na Slovensku. Ide hlavne o akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov.

Taktiež neexistenciu systému transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe a nízka úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility.

Foto: ZAP SR

Okrem toho nás znepokojujú ďalšie kroky zo strany vlády, ktoré naďalej znižujú našu konkurencieschopnosť,“ hovorí prezident zväzu Alexander Matušek.

„Absencia kvalitného sociálneho dialógu pri stanovení minimálnej mzdy, priame aj nepriame zvyšovanie nákladov zamestnávateľov či prijímanie ďalších opatrení bez ochoty kompenzácií – to všetko ohrozuje budúcnosť automotive sektoru,“ upozorňuje Matušek.

Sc1.jpg
Dialóg s vládou nikam nevedie

Zástupcovia Zväzu rokovali s vládou dvakrát – v decembri 2017 a vo februári 2019. Výsledkom sú uznesenia s konkrétnymi úlohami. Avšak do žiadneho z uznesení sa nedostalo 13 bodov z materiálu ZAP SR, pričom 5 z nich je zásadných.

Medzi ne patrí odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny pre zvyšovanie nákladov zamestnávateľov, vytvorenie účinného mechanizmu na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov a ich pracovných návykov v čase stagnácie ekonomického vývoja.

ZAP SR Fot: ZAP SR

Taktiež možnosť vyplácania prostriedkov na rekreačné poukazy zo sociálneho fondu zamestnávateľa, oslobodenie 13-teho a 14-teho platu či iných miezd vyplácaných nad rámec zákona minimálne do výšky priemerného mesačného platu od odvodov a daní na strane zamestnancov aj zamestnávateľov.

Prijaté uznesenia sa neplnia

Za dôležité považujú aj revíziu pravidiel pracovného času z hľadiska ich flexibility, vrátane rozšírenia možnosti dohody zamestnávateľa s podnikovou odborovou organizáciou na flexibilite pracovného času.

Automobile production line
ZAP SR žiada flexibilnejší pracovný čas pre zamestnancov Foto: Getty images

Z tohto dôvodu ZAP SR od súčasnej vlády požaduje urýchlené plnenie prijatých uznesení a podpis spoločného memoranda.

„Za mimoriadne dôležitú považujem podporu nákladovej stability zamestnávateľov tak, aby legislatívne opatrenia ovplyvňujúce náklady zamestnávateľov neznižovali konkurencieschopnosť priemyslu,“ hovorí Matušek.

Opatrenia poškodzujú automobilky

Prezident zväzu zároveň dodáva, že nepremyslené opatrenia majú negatívny dopad na výšku nákladov, napríklad vo forme odvodov alebo obecných daní. Členovia ZAP-u tiež žiadajú, aby sa pri prijímaní legislatívy, upustilo od inej zbytočnej byrokracie.

Upozorňujú, že nové dane a poplatky, zvyšujúce sa náklady, je treba kompenzovať v iných oblastiach.„To sa týka aj prípadne nových daní, akými sú environmentálne, digitálne či náklady na realizáciu Green Deal – uhlíkovej neutrality,“ vysvetľuje Matušek.

System Security Specialist Working at System Control Center. Room is Full of Screens Displaying Various Information.
Budúcnosť v automobilovom segment prináša nové výzvy v technológiách 

Podľa prezidenta zväzu je nevyhnuté pripraviť sa na novú realitu, ktorá prináša iné vnímanie mobility.

„Zmeny v pohonoch, prechod na autonómne riadené vozidla, dobudovanie infraštruktúry, digitalizácia, automatizácia, kybernetická bezpečnosť – to všetko sú výzvy, ktoré pred nami stoja v krátkej budúcnosti,“ vysvetľuje Matušek.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Zastupuje záujmy 201 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 13,9 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 275.000 pracovných miest a podieľa sa 46 percentami na celkovom exporte SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alexander Matušek
Firmy a inštitúcie ZAP Zväz automobilového priemyslu SR