Slovensko povolilo plavbu vnútroštátnych lodí s pasažiermi, odvezú aj pendlerov

Dunaj, loď
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková

Výletné a vyhliadkové lode, ako aj malé plavidlá sa už môžu plaviť na slovenských riekach a vodných plochách. Pre pendlerov bude od 28. mája počas pracovných dní premávať prievozná loď, teda kompa cez rieku Morava medzi obcami Záhorská Ves a Angern an der March.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že Ústredný krízový štáb SR povolil plavbu vnútroštátnych lodí aj s pasažiermi od piatka 15. mája pri dodržaní hygienických podmienok.

Pomôže to cestovnému ruchu

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) očakáva, že to pomôže ťažko skúšanému cestovnému ruchu na Slovensku. „Som veľmi rád, že vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii sme na Ústrednom krízovom štábe vyrokovali povolenie pre naše výletné lode. Dúfam, že to ocenia prevádzkovatelia lodí aj návštevníci, ktorí po mesiacoch obmedzení môžu vyraziť na výlet loďou,“ povedal Doležal. „Verím, že aj toto opatrenie pomôže oživiť domáci cestovný ruch,“ dodal minister dopravy a výstavby.

Viac o téme: Koronavírus

Prevádzkovatelia komerčných lodí musia začiatok plavebnej prevádzky oznámiť útvaru vedúceho hygienika na ministerstve dopravy. Pre návštevníkov na lodiach sú povinné ochranné rúška, rukavice alebo použitie účinnej dezinfekcie rúk.

Ministerstvo dopravy sa v tlačovej správe nezmienilo o predbežnom termíne, resp. možnostiach obnovenia aj medzinárodnej osobnej lodnej dopravy. Tá je dočasne pozastavená spolu s cezhraničnou osobnou železničnou, autobusovou a leteckou dopravou od 13. marca v rámci opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu. Na základe zákona o vnútrozemskej plavbe je na Slovensku vydaných 64 aktívnych licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy, a to nákladnej a osobnej pravidelnej a nepravidelnej na slovenských a medzinárodných vodných cestách. Vyplýva to z údajov na portáli Ministerstva dopravy a výstavby SR v časti o vodnej doprave.

Posádka má zakázané vystúpiť na breh

Dopravný úrad plavebným opatrením o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR od 15. mája až do odvolania zároveň zakázal pristávanie, státie a kotvenie všetkých osobných kajutových lodí na slovenskom úseku Dunaja a jeho splavných prítokoch.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Preplávanie je možné len v režime tranzitu, s výnimkou nevyhnutnosti doplnenia zásob pohonných hmôt a zásob vody. V tomto prípade je posádka povinná použiť osobné ochranné pracovné prostriedky a vyhnúť sa priamemu kontaktu s personálom,“ oznámil Dopravný úrad. Nákladné plavidlá plávajúce v tranzite môžu využiť kotviská na Dunaji a jeho splavných prítokoch v prípade, že potrebujú dodržať prevádzkový režim práce posádok. „Je zakázané, aby posádka plavidla v tomto prípade vystúpila na breh. V prípade nevyhnutnosti je možné doplnenie zásob pohonných hmôt, zásob vody,“ vyplýva z plavebného opatrenia. Nákladné plavidlá, ktorých cieľom je prístav alebo prístavisko na území SR za účelom nakladacích, vykladacích a prekladacích prác, môžu tieto práce vykonávať bez obmedzenia. Členovia posádok sú zároveň povinní dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Výmena posádky plavidla je možná v prístavoch Bratislava a Komárno.

Doplnenie zásob pohonných hmôt a zásob vody sa umožňuje všetkým plavidlám na miestach na to určených. Doplnenie zásob potravín je možné len v prístave Bratislava a prístave Komárno plavidlám, ktorých cieľom je prístav alebo prístavisko na území SR. V prípade, ak sa posádka plavidla bude chcieť v prístave Bratislava alebo Komárno zásobiť potravinami, je to možné len s využitím zásielkovej služby a len v čase od 7:00 do 19:00,“ uvádza Dopravný úrad. V prípade využitia zásielkovej služby je kapitán plavidla alebo ním poverený člen posádky povinný informovať o objednávke zodpovedného zamestnanca príslušnej pobočky spoločnosti Verejné prístavy, a. s., v Bratislave a Komárne. Ten následne zabezpečí navigáciu kuriéra zásielkovej služby k miestu státia plavidla. „Neodkladné a dlhodobo plánované opravy plavidiel sa povoľujú s dôrazom na obmedzenie kontaktu posádky a opravárenskej služby,“ dodal Dopravný úrad.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom