Slovensko využije 30 miliónov eur na zefektívnenie nákladnej dopravy, cieľom je odbremeniť cesty a presunúť prepravu tovarov na železnicu

železničná nákladná doprava
Foto: ilustračná, www.gettyimages.com

Slovensko môže použiť 30 miliónov eur na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú, železničnú a vodnú dopravu.

Rozvoj nových trás

Európska komisia informovala, že už odobrila slovenskú schému štátnej pomoci v tejto oblasti. Schéma bude financovaná cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v nadväznosti na to, že Plán obnovy a odolnosti SR kladne posúdila eurokomisia a prijala Rada Európskej únie.

Schéma bude trvať do 31. decembra 2027. Jej účelom je podporiť rozvoj nových trás pre kombinovanú nákladnú dopravu a nákup nových intermodálnych dopravných jednotiek.

„V rámci schémy bude mať podpora formu priamych grantov pre spoločnosti pôsobiace v sektore železničnej nákladnej dopravy na Slovensku. Pomoc sa bude vzťahovať na 49 % oprávnených nákladov v prípade podpory využívania nových trás a 30 % oprávnených nákladov v prípade podpory intermodálnych dopravných jednotiek,“ uviedla Európska komisia.

Udržateľnejšia nákladná doprava

Komisia zistila, že schéma je potrebná a primeraná na podporu koordinácie dopravy a prispieva k rozvoju udržateľnejšej nákladnej dopravy s cieľom znížiť negatívny vplyv cestnej dopravy na životné prostredie.

Opatrenie bude preto prospešné tak pre životné prostredie, ako aj pre mobilitu. Komisia okrem toho zistila, že pomoc bude mať „stimulačný účinok“, keďže príjemcovia by v prípade neexistencie verejnej podpory neuskutočnili investície.

„Komisia preto dospela k záveru, že opatrenie prispeje ku koordinácii dopravy a uľahčí presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu v súlade s cieľmi Stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a Európskej zelenej dohody bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu,“ priblížila eurokomisia.

Prioritne posudzuje opatrenia zahŕňajúce štátnu pomoc uvedené v národných plánoch obnovy a poskytla usmernenia a podporu členským štátom v prípravných fázach národných plánov s cieľom uľahčiť rýchle zavedenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)