Spoločnosť Verejné prístavy si dá vyhotoviť štúdiu pre terminál LNG v prístave Bratislava

|
Ilustračné foto: vpas.sk.

Predpokladaná cena za vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre vybudovanie terminálu na skvapalnený zemný plyn vo verejnom prístave Bratislava predstavuje 660,5 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) – Štátna spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom v Bratislave si chce dať vypracovať štúdiu realizovateľnosti pre vybudovanie terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) vo verejnom prístave Bratislava. Za poskytnutie tejto služby predpokladá uhradiť predbežne 660,5 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (792,6 tis. eur vrátane DPH).

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, spoločnosť plánuje zákazku financovať s využitím peňazí Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných zdrojov.

Verejný prístav Bratislava. Foto: vpas.sk.

Zákazka je rozdelená na štyri časti

Tender je rozdelený na štyri časti. Technická štúdia s odhadovanou hodnotou 440,5 tis. eur bez DPH má byť dodaná do štyroch mesiacov od zadania zákazky, bezpečnostná dokumentácia k vybranej technológií za 70 tis. eur do ôsmich mesiacov, analýza nákladov a prínosov (CBA) za 50 tis. eur do šiestich mesiacov a zámer EIA a zabezpečenie procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie za 100 tis. eur do desiatich mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk je 18. decembra a ponuky musia byť viazané minimálne do 31. augusta 2018.

V pôsobnosti aj vyberanie úhrad za používanie prístavov

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., bola založená v januári 2008. Zameriava sa na prípravu a realizáciu výstavby verejných prístavov na Dunaji – Bratislava, Komárno a Štúrovo, vrátane spracovania krátkodobých a dlhodobých koncepcií ich rozvoja.

V pôsobnosti má tiež zabezpečenie prevádzky, evidencie, údržby a opravy objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavov, prenajímanie pozemkov a ďalšie činnosti bezprostredne súvisiace s nakladaním majetku prístavov, ako aj vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov a vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy. Spoločnosť má základné imanie 564,3 mil. eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom